24.3 °C, 1.6 m/s, 72.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiAicinām uz talku Pils salā!
Aicinām uz talku Pils salā!
05/10/2006

Foto: Andris Tomašūns

Foto: Andris Tomašūns

Jelgavas centrā esošā Pilssala ir dabas vērtībām bagāta un unikāla vieta Eiropas mērogā. Lai saglabātu dabas vērtības un ainavu, nepieciešams attīrīt pļavas no krūmiem. Talka domāta visiem, kuri vēlas aktīvi pavadīt brīvdienu un ar savu darbu dot ieguldījumu dabas daudzveidības saglabāšanai Latvijā.

14. oktobra Pilssalas talkas programma
līdz 10:00 Pulcēšanās automašīnu stāvlaukumā aiz Jelgavas pils
10:00 – 10:30 Talkas atklāšana, tēja/kafija un darāmo darbu plānošana
10:30-13:30 Teritorijas kopšana (galvenie darbi: krūmu ciršana un to kraušana kaudzēs)
13:30-14:30 Pusdienas
14:30-16:00 Darbu turpinājums
16:00 Talkas noslēgums

Talcinieki tiks nodrošināti ar nepieciešamo ekipējumu krūmu ciršanai, darba cimdiem un bezmaksas pusdienām, kuras mums sagatavot palīdzēs “Jelgavas baltie krekli” . Lūdzam ierasties ērtā, darbam un laika apstākļiem piemērotā apģērbā.

Talciniekus lūdzam pieteikties līdz 11. oktobrim pa telefonu 29419818.
Gandarījuma sajūta un prieks par labi paveiktu darbu būs garantēts, jo kopīgi būsim sakopuši kādu ļoti unikālu vietu Latvijā!

Pilssala aizņem lielāko teritoriju dabas liegumā „Lielupes palienes pļavas”. Dabas liegums šeit pastāv jau kopš 1999. gada un vieta atzīta arī par NATURA 2000 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamu dabas teritoriju.
Dabas liegums veidots, lai saglabātu dabiskās pļavas Lielupes krastos. Aizsargātās pļavas ir izcila retu tārtiņveidīgo putnu – melnās puskuitalas, pļavas tilbītes un gugatņa ligzdošanas vieta, kā arī pļavās konstatēts augsts ligzdojošo griežu blīvums. Pavasaros pārplūstošās Lielupes pļavas ir nozīmīga migrējošo ūdensputnu atpūtas vieta. Teritorija ir unikāla ar iekļaušanos pilsētvides ainavā, kaut ari pēdējos gados degradējusies, aizaugot ar krūmiem.

Palieņu pļavu atjaunošanas darbi un dabas aizsardzības plāna izstrāde norit Latvijas Dabas fonda īstenotā LIFE-Daba projekta „Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros. Jelgavas Dome ir šī projekta sadarbības partneris. Krūmu ciršana nodrošinās pļavu atjaunošanu un veicinās turpmāku apsaimniekošanu. Veicamie darbi notiek saskaņā ar dabas aizsardzības plānu, tie saskaņoti ar Jelgavas pilsētas domi un Reģionālo vides pārvaldi.

Informāciju sagatavoja
Andris Klepers, projekta „Palieņu pļavu atjaunošana” sabiedrisko lietu koordinators
E-pasts: ; Tālrunis: 29419818
www.ldf.lv