14.2 °C, 3.5 m/s, 92.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaAizliedz ekspluatēt daudzdzīvokļu mājas bīstamos balkonus
Aizliedz ekspluatēt daudzdzīvokļu mājas bīstamos balkonus
06/03/2023

Līdz bīstamības novēršanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvalde ir aizliegusi ekspluatēt daudzdzīvokļu mājas Loka maģistrālē 23 balkonus. Mājas bīstamā zona zem balkoniem ir norobežota, un balkonu nesošo konstrukciju bīstamība dzīvokļu īpašniekiem jānovērš līdz 1. jūnijam.

Februārī no daudzdzīvokļu mājas viena balkona atdalījās margas. 17. februārī Būvvaldes speciālisti apsekoja māju un, vizuāli apskatot, konstatēja, ka vairums balkonu ir sliktā stāvoklī. Tiem ir atsegtas dzelzsbetona plātņu stiegras un ir redzami bojājumi. Būvvalde savā atzinumā norādīja, ka nekavējoties jāpārtrauc balkonu ekspluatācija, jo tā ir bīstama. Ēkas pārvaldnieks SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP) bīstamo zonu ar ir norobežojis drošības barjerām, bet dzīvokļu īpašniekiem jālemj par balkonu remontu vai demontāžu.

 

329868439_134746809513646_4480592801548623204_n.jpg

 

Loka maģistrālē 23 problēmas balkonu tehniskā stāvokļa dēļ ir bijušas jau pirms vairākiem gadiem, 2014. gadā atsevišķi balkoni atjaunoti. JNĪP, mājas ikgadējās vizuālās apskates laikā novērtējot pārējo balkonu tehnisko stāvokli, dzīvokļu īpašniekiem piedāvāja veikt mājas tehnisko apsekošanu, taču viņi šādu lēmumu nepieņēma. Savukārt 2020. gada maijā no ēkas 6. stāva balkona atdalījās tā margas. Lai pārliecinātos par ēkas drošību, pārvaldnieks organizēja pārējo balkonu tehnisko apsekošanu, un tās laikā konstatēti vairāku balkonu bojājumi. Pamatojoties uz apsekošanas atzinumu, 2022. gadā tika izstrādāts balkonu atjaunošanas projekts, bet līdz šim brīdim tā realizācija nav uzsākta. Daudzdzīvokļu mājā Loka maģistrālē 23 ir 108 dzīvokļi, 65 dzīvokļiem ir balkons.

 

JNĪP tehniskais direktors Oļegs Kukuts stāsta, ka šī Jelgavā nav vienīgā ēka, kuras balkoni ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Lielākoties visu padomju gados būvēto daudzdzīvokļu māju balkoniem un lodžijām nepieciešams remonts, jo to metāla un dzelzsbetona konstrukcijas laikapstākļu ietekmē korodē un izdrūp, līdz ar to zaudē nestspēju. Pēc JNĪP datiem, jau 2019. gadā remonts bija vajadzīgs vismaz piektajai daļai no visiem uzņēmuma apsaimniekotajos namos esošajiem balkoniem. Šobrīd bīstamā zona zem balkoniem ir norobežota arī Loka maģistrāles 27. namam un tuvākajā laikā – arī daudzdzīvokļu mājai Vecajā ceļā 32. “Visu mūsu apsaimniekošanā esošo māju dzīvokļu īpašniekiem esam piedāvājuši lemt par ēkas tehnisko apsekošanu, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem jāveic reizi desmit gados. Diemžēl lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku tam nepiekrīt, jo tās ir papildu izmaksas. Taču jāsaprot, ka par savu īpašumu ir atbildīgi paši dzīvokļu īpašnieki – viņi ir tie, kuri lems, kas notiks ar māju,” tā O.Kukuts.

 

Jāatgādina, ka saskaņā ar Civillikuma 1084. pantu katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā