24.7 °C, 3.8 m/s, 44 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaAizvadīta Jelgavas pedagogu konference
Aizvadīta Jelgavas pedagogu konference
27/08/2019

26. un 27. augustā aizvadīta ikgadējā Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme. Tajā piedalījās Jelgavas izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pedagogi.

Jau pēc nepilnas nedēļas vairāk nekā 7000 Jelgavas skolēnu uzsāks jauno mācību gadu, un tradicionāli, pirms jaunā darba cēliena, pilsētas pedagogi sanāk kopā konferencē, lai vēlreiz ieskicētu galvenās darba prioritātes. Lielākais izglītības nozares izaicinājums arī jaunajā mācību gadā Jelgavas pilsētā būs darbs pie pilsētas izglītības attīstības stratēģijas ieviešanas, tostarp skolu tīkla sakārtošanas –, kas aizsākās iepriekšējā mācību gadā.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsvēra, ka skolām ir jāturpina darbs, lai definētu savus attīstības virzienus un specializāciju. “Dažas skolas to jau ir veiksmīgi izdarījušas aizvadītajā mācību gadā, bet dažas pie savas specializācijas definēšanas vēl strādā, un esmu drošs, ka jaunajā mācību gadā tas izkristalizēsies. Šajā procesā ir būtiski pārmaiņas mācību saturā ieviest pakāpeniski un pēctecīgi, atceroties, ka svarīgākais uzdevums ir veidot radošu un kritiski domājošu skolēnu,” tā domes priekšsēdētājs, norādot, ka izglītības nozares izaicinājumi ir arī skolēnu ar īpašām vajadzībām apmācība, kā arī pedagogu digitālo prasmju novērtēšana, pilnveidošana un integrēšana mācību procesā.

Par būtiskākajiem izaicinājumiem tika atzīti: efektīvs izglītības iestāžu tīkls, pirmsskolas izglītības pieejamība, daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības programmu īstenošana. Viena no pilsētas izglītības nozares prioritātēm jaunajā mācību gadā ir- nodrošināt efektīvu nozares pārraudzību, gan katras izglītības iestādes līmenī, gan pilsētā kopumā.

 

Sākoties jaunajam mācību gadam, pilsētā sveikti arī 15 jauni pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki.

Foto: Jelgavas pilsēta

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē