24.3 °C, 1.6 m/s, 72.4 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaAmatu vidusskola izsludina uzņemšanu un turpina modernizēt mācību vidi
Amatu vidusskola izsludina uzņemšanu un turpina modernizēt mācību vidi
15/06/2020

No 15. jūnija jauno audzēkņu uzņemšana sākas Jelgavas Amatu vidusskolā, kas skolēniem ar pamatizglītību piedāvā apgūt kādu no septiņām profesijām, bet skolēniem pēc 7. un 8. klases – pamatizglītību un specialitāti. Tāpat Amatu vidusskolā ir iespēja vispārējo izglītību iegūt vakara vai neklātienes programmā, bet jaunajā mācību gadā vidusskolā piedāvās mācīties arī tālmācībā. Jelgavas Amatu vidusskolā šobrīd norit izglītības infrastruktūras uzlabošana – top jaunas mācību laboratorijas pavāriem, un tiks izveidota mācību kafejnīca, kur pusdienot varēs arī pilsētnieki, paplašinātas metālapstrādes mācību iespējas, izveidojot modernu lokšņapstrādes zāli ar jaunākās paaudzes iekārtām, kardinālas pārmaiņas piedzīvojusi sporta zāle. Šobrīd vēl tiek gaidītas jaunas iekārtas un mēbeles laboratorijām.

Jelgavas Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere uzsver, ka skolas galvenais uzdevums ir nemainīgs – sagatavot profesionālus un darba tirgum atbilstošus speciālistus. Nākamajā mācību gadā Amatu vidusskola piedāvā iegūt profesiju tajās jomās, kuras kā svarīgas nozares ir iekļautas Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijā – šūšana, metāl­apstrāde, ēdināšana, uzņēmējdarbība.

Dokumentu pieņemšana Amatu vidusskolā sākas 15. jūnijā, un pieteikties mācībām var gan klātienē katru darba dienu no pulksten 8 līdz 16, gan pirmo reizi arī attālināti, aizpildot elektronisko pieteikuma formu skolas mājaslapā www.javs.lv. “Ārkārtējā situācijā gan mācību process, gan arī daudzas citas norises notika attālināti. Pielāgojoties situācijai, esam raduši iespēju arī pieteikšanos mācībām skolā organizēt attālināti. Topošajiem audzēkņiem skolas mājaslapā būs jāaizpilda pieteikuma forma, norādot nepieciešamo informāciju, un pēc tam skolas administrācija ar katru sazināsies. Pieļaujam, ka daļai jauniešu tā pat būs ērtāk. Taču, ievērojot noteiktos drošības pasākumus, saglabājam arī iespēju pieteikties klātienē,” stāsta skolas direktore.

Pārmaiņas mācību formā

Jaunais mācību gads profesionālajā izglītībā nāk ar pārmaiņām – izstrādāts jauns valsts profesionālās izglītības standarts, kas nosaka modulāru pieeju profesionālās izglītības programmu īstenošanā. “Tādējādi vispārējās vidējās izglītības priekšmeti ir vairāk jāsasaista ar profesionālās izglītības priekšmetiem un jāmāca pa moduļiem īsākā laika periodā. Piemēram, ķīmija jāsasaista ar frizieru, pavāru, konditoru praktiskajām mācībām, fizika – ar metālapstrādi. Tas nozīmē ļoti ciešu sadarbību starp priekšmetu skolotājiem, lai saskaņotu mācību saturu un tas nedublētos, izvirzītu sasniedzamos rezultātus un arī pārbaudītu, vai mērķis ir sasniegts,” skaidro direktore. Pēc jaunās modulārās sistēmas mācības Amatu vidusskolā septembrī sāks 1. kurss, taču šī sistēma pakāpeniski tiks integrēta arī vecāko kursu mācību procesā. Direktore papildina, ka priekšmetu skolotāji ieguldījuši lielu darbu modulāro programmu izstrādē un mācību materiālu sagatavošanā.

Kvalifikācijas diplomu varēs iegūt jau 3. kursā

Jaunā moduļu sistēma arī paredz, ka topošie pirmkursnieki, kuriem Amatu vidusskolā jāmācās četri gadi, jau 3. kursā varēs kārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt apliecību par profesijas ieguvi, lai gan vēl nebūs pabeiguši vidusskolu. “Mācoties specialitāti, audzēknis gan apgūst profesiju, gan iegūst vispārējo vidējo izglītību. Šobrīd 4. kursā nevar kārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt diplomu, ja nav nokārtoti valsts centralizētie eksāmeni vispārējos priekšmetos un iegūts vidējās izglītības atestāts. Gadās, ka audzēkņi ar profesionālajiem priekšmetiem tiek galā ļoti veiksmīgi, bet grūtības sagādā vispārējie mācību priekšmeti, tāpēc 3. kursā, saprotot, ka kļūst par grūtu, nereti mācības pārtrauc, reizē zaudējot iespēju saņemt profesionālās kvalifikācijas diplomu, lai gan daudz kas jau apgūts. Jaunā modulārā sistēma paredz, ka audzēkņiem jau 3. kursā tiks dota iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmena pārbaudījumus un veiksmīga rezultāta gadījumā saņemt kvalifikācijas diplomu. Tas būs ieguvums topošajiem pirmkursniekiem, proti, ja grūtības sagādā vispārējie priekšmeti un jaunietis apsver domu mācības pārtraukt, viņš vismaz nebūs veltīgi apguvis profesiju un, nokārtojot eksāmenu, saņems diplomu. Sava amata meistars – tā ir milzīga vērtība, un diploms darba tirgū nav mazsvarīgs,” pārliecināta E.Bišere. Viņa atzīst, ka tas skolai reizē būs izaicinājums, lai nerastos situācija, ka pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas 3. kursā lielākā daļa jauniešu tālākās mācības pārtrauc.

Saglabā viengadīgās un pusotrgadīgās programmas pēc vidusskolas

Nākamajā mācību gadā vairs netiks turpināta ES atbalstītā programma “Jauniešu garantija”, kurā varēja mācīties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, bet nemācās un nestrādā. Mācību laikā tika maksāta arī stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī. “Programma ir noslēgusies, taču pieredze rāda, ka šis mācību modelis, kad vidusskolu absolventi salīdzinoši īsā laikā var apgūt profesiju, ir pieprasīts. Tieši tāpēc esam nolēmuši šīs iestrādes turpināt un nākamajā mācību gadā piedāvāt interesentiem ar vidusskolas diplomu gada vai pusotra gada laikā iegūt CNC darbgalda iestatītāja, apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālista, friziera stilista, vizuālā tēla stilista, konditora, pavāra, grāmatveža, friziera, vizāžista vai metinātāja profesiju. Atšķirībā no “Jauniešu garantijas” dalībniekiem nav noteikts vecuma ierobežojums un netiks maksāta stipendija. Svarīgākais nosacījums – jābūt vidusskolas atestātam,” stāsta E.Bišere, norādot, ka nav būtiski arī tas, vai persona šobrīd strādā vai ne, jo skola ir gatava kopā rast piemērotāko mācību formu, izmantojot arī pieredzi mācīt attālināti. Par mācībām šajās programmās audzēkņiem nebūs jāmaksā.

Vidusskola – arī tālmācībā

Jau otro mācību gadu Amatu vidusskolā no 1. līdz 12. klasei var mācīties vakara vai neklātienes programmā. “Līdz ar kompetencēs balstītā izglītības modeļa ieviešanu dzīvē no šā gada 1. septembra būtiskas izmaiņas mācību procesā būs 10. klases skolēniem – viņi varēs izvēlēties, kurus priekšmetus apgūt padziļināti. Amatu vidusskola 2020./2021. mācību gadā piedāvā iespēju izglītojamajiem iestāties neklātienē 10. klasē, izvēloties divas mācību jomas: sociālā un pilsoniskā mācība un matemātika,” skaidro direktore, papildinot, ka savulaik Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, kas pagājušajā mācību gadā tika pievienota Amatu vidusskolai, ilgstoši rūpīgi bija strādājusi pie jauna piedāvājuma tālmācībā. “Mēs šo darbu turpinām un nākamajā mācību gadā piedāvājam vidējo izglītību iegūt arī tālmācības ceļā. Pagājušā mācību gada pieredze apliecina, ka daļa neklātienes vidusskolas audzēkņu ir spiesti mācības pārtraukt, jo nevar tās savienot ar darbu. Taču tālmācība ir ļoti piemērota strādājošiem, aktīviem un aizņemtiem cilvēkiem, kā arī tiem, kuriem nav iespējas turpināt vai uzsākt mācības tradicionālajā vidusskolā. Tālmācība dod iespēju sekmīgi mācīties neierobežotā attālumā no izglītības iestādes,” stāsta direktore, papildinot, ka ārkārtējā situācija, kad arī Amatu vidusskolā mācības notika attālināti, devusi vēl lielāku pārliecību, ka tas ir iespējams.

Būs mācību kafejnīca, kurā pusdienot varēs arī pilsētnieki

Pārmaiņas skolā ir ne tikai mācību darbā. Turpinot profesionālās izglītības pilnveidi un paaugstinot tās pievilcību, Jelgavas Amatu vidusskola pēdējos gados būtiski modernizējusi izglītības infrastruktūru un aprīkojumu. Noslēgumam tuvojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītais projekts “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta”. “Šobrīd ir pilnībā renovētas un sakārtotas visas Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas, kā arī pagalms pie nama Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8,” stāsta direktore. Paplašinot topošo pavāru iespējas, skolas ēkai Akadēmijas ielā 25 uzcelta piebūve, kurā ierīkots mācību virtuves karstais cehs, konditorejas darbnīca, noliktava, trauku mazgātava, mācību un degustāciju zāle, kā arī garderobes audzēkņiem. “Telpas ir gatavas, bet šobrīd gaidām modernu aprīkojumu, kas tiks piegādāts līdz septembrim. Ņemot vērā jaunās iespējas, Amatu vidusskolā atvērsim pusdienu kafejnīcu – audzēkņi pasniedzēju vadībā katru darbdienu gatavos maltīti, un šeit par samaksu varēs paēst gan mūsu iestādes darbinieki un audzēkņi, gan arī citi jelgavnieki. Tā darbosies līdzīgi kā skolas mācību frizētava. Šobrīd tiek izstrādāts finanšu modelis mācību kafejnīcai,” par iecerēm stāsta E.Bišere.

Sava lokšņapstrādes zāle un modernas metināšanas iekārtas

Piebūve uzcelta arī skolas ēkai Elektrības ielā 8, kurā paplašināta metālapstrādes laboratorija. “Tajā izveidotas 11 jaunas darba vietas, kas ir par četrām vietām vairāk nekā līdz šim, turklāt visas aprīkotas ar modernām metināšanas iekārtām,” stāsta direktore. Taču vēl būtiskāks ieguvums metālapstrādē ir jaunā lokšņapstrādes zāle, kurā varēs apgūt specifiskas kompetences lokšņapstrādes ciparvadības darbgaldu lietošanai. Šī zāle ir ierīkota Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parkā, kas ir galvenā praktisko mācību bāze mūsu skolas audzēkņiem CNC darbgaldu apgūšanā. Zāle aprīkota ar jaunākās paaudzes iekārtām. Projekta gaitā iegādāts lāzers metāla lokšņu griešanai, automātiskā materiālu noliktavas sistēma, atjaunota tehnika desmit parka metināšanas posteņos, nodrošinot iespēju mācīties uz jaunākās paaudzes metināšanas iekārtām, iegādāts metāla locīšanas darbgalds ar CNC vadības sistēmu, metināšanas CNC robotroka/manipulators, kas var strādāt arī kā 3D plazmas griezējs.

Ploteris, kas drukās gatavas piegrieztnes

Jauna tehnika līdz septembrim papildinās arī šūšanas laboratoriju. “Ir pasūtītas modernas šujmašīnas, kā arī šajā specialitātē cenšamies darbā ieviest digitālās tehnoloģijas. Proti, konstruēšana un modelēšana turpmāk varēs notikt arī datorprogrammā – skola iegādāsies ploteri jeb lielizmēra printeri, ar kuru varēs drukāt jau gatavas apģērba piegrieztnes,” stāsta skolas direktore.

Līdz ar moderno tehnoloģiju iesaisti mācību procesā skolai radusies nepieciešamība pēc papildu datorklases, tāpēc projekta gaitā izveidota vēl viena datorklase ar 14 darba vietām. Skolā šobrīd pavisam ir četras datorklases. Būvdarbu gaitā rekonstruēti arī vairāki mācību kabineti, skolas rekreācijas telpas, izveidota pāreja uz jaunajām piebūvēm, labiekārtoti abi pagalmi, teritoriju apzaļumojot un pie abām ēkām izveidojot nelielu autostāvlaukumu, velonovietnes, kā arī visa skolas teritorija šobrīd ir iežogota.

Pārmaiņas arī sporta infrastruktūrā

Nav aizmirsts arī par to, lai audzēkņiem būtu patīkama vide, kurā nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, un būtiskas pārmaiņas piedzīvojusi skolas sporta zāle. “Iepriekš mums bija sporta vajadzībām pielāgota zāle, taču ar salīdzinoši zemiem griestiem, bez normālas ventilācijas. Šobrīd sporta bloks ir piedzīvojis kardinālas pārmaiņas – lielajai zālei pacelti griesti, izbūvējot jumta logus, kas dod gaismu, ieklāts jauns grīdas segums, ierīkota atbilstoša ventilācija, kā arī nomainītas visas komunikācijas. Izremontēta arī blakus esošā aerobikas zāle, kurā iegādāti seši jauni trenažieri. Līdz ar sporta zāles pārbūvi ēkas 2. stāvā varējām ierīkot kabinetu sporta skolotājam un paplašināt ieeju uz sporta zāli, labiekārtojot un paplašinot labierīcības, tostarp izbūvējot labierīcības, kurās var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem,” stāsta skolas direktore, uzsverot, ka skolas ēku rekonstrukcijas gaitā par vides pieejamību daudz domāts. Piemēram, abās skolas ēkās ir izbūvēts lifts, lai arī cilvēki ar kustību traucējumiem var nokļūt uz mācību klasēm un skolas zāli 2. stāvā.

Projekta gaitā arī pārbūvēts sporta laukums pie Jelgavas 4. sākumskolas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34, izveidojot to par daudzfunkcionālu sporta stadionu, kuru sporta nodarbībām un sacensībām izmanto Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi, kā arī individuāli var darboties jelgavnieki.

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir 5 003 648,97 eiro, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 110 950,70 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 128 875,72 eiro un Jelgavas pašvaldības finansējums

1 763 822,55 eiro. Visiem projektā iecerētajiem darbiem jābūt pabeigtiem un jaunajām iekārtām piegādātām līdz šā gada 31. decembrim.

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē