24.3 °C, 1.6 m/s, 72.4 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaAmatu vidusskolas sadarbības partneris saņēmis profesionālās izglītības izcilības balvu
Amatu vidusskolas sadarbības partneris saņēmis profesionālās izglītības izcilības balvu
28/06/2024

Pasniegta profesionālās izglītības izcilības balva “VET_Excellence”. Nominācijā “Sociālā atbildība” šogad to saņēma Jelgavas Amatu vidusskolas ilggadējais sadarbības partneris SIA “Dinex Latvia”, kas aktīvi iesaistās un iegulda savus resursus prakses vietu nodrošināšanā jaunajiem speciālistiem, veicina izglītojamo profesionālo sagatavotību, kā arī strādā ar bezdarba riskam pakļautām personām un veicina iekļaujošu darba vidi. Lai pateiktos par ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā un piešķirto apbalvojumu, šodien uzņēmumu sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas Amatu vidusskolas vadība.

SIA “Dinex Latvia” konkursam izvirzīja Jelgavas Amatu vidusskola, kurai ar uzņēmumu cieša sadarbības ir jau kopš 2013. gada. Šo gadu laikā uzņēmums ar lielu atbildību par jaunajiem speciālistiem metālapstrādes nozarē nodrošinājis prakses vietas 212 Amatu vidusskolas izglītojamiem. SIA “Dinex Latvia” topošajiem programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājiem, metinātājiem un montāžas darbu atslēdzniekiem piedāvā iespēju ne tikai gūt praktisku pieredzi praksē, bet arī organizē seminārus un lekcijas par uzņēmējdarbību, karjeras iespējām, vides aizsardzību, tādējādi paplašinot izglītojamo redzesloku par nākotnes perspektīvām. “SIA “Dinex Latvia” ar lielu atbildību veicina izglītojamo profesionālo sagatavotību, lai ikviens pēc kvalifikācijas iegūšanas būtu konkurētspējīgs darba tirgū. Uzņēmuma vadība vienmēr ir gādājusi par to, lai prakšu vadītāji būtu augstas klases profesionāļi, kuri spēj ieinteresēt izglītojamos profesijā un nodot savas zināšanas topošajiem metālapstrādes speciālistiem. Nereti pēc kvalifikācijas iegūšanas mūsu audzēkņi savas darba gaitas izvēlas uzsākt tieši SIA “Dinex Latvia”, kur ir saņemta pirmā pozitīvā darba pieredze,” uzsver Jelgavas Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere, piebilstot, ka uzņēmums piedalās arī dažādos labdarības pasākumos un viens no tiem jau kļuvis par tradīciju – uzņēmums Ziemassvētku laikā sarūpē dāvanas sociāli maznodrošinātām personām.

Skolas direktore norāda, ka “Dinex Latvia” aktīvi iesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un piedāvā Jelgavas Amatu vidusskolas CNC metālapstrādes darbgaldu iestatītāju un montāžas darbu atslēdznieku specialitātes izglītojamiem iekļaujošu izglītību, nodrošinot vienādas izglītības iespējas visiem skolas audzēkņiem, kuri iziet mācību praksi šajā uzņēmumā, atbilstoši viņu spējām, prasmēm, vajadzībām. “Prakses vadītāji veic diferencētu pieeju, un prakses darba uzdevumi tiek organizēt tā, lai saprot visi, bet katrs var darīt pēc savām spējām. Tas dod iespēju katram izglītojamam gūt panākumus mācībās. Uzņēmumā ļoti atbildīgi tiek organizētas mācības un prakses, izglītojamiem nodrošinot drošu darba vidi, vienlaicīgi pilnveidojot viņu zināšanas par darba drošību. Tāpat uzņēmumā tiek nodarbinātas personas ar invaliditāti, pielāgojot un aprīkojot viņu darba vietu,” stāsta E.Bišere.

SIA “Dinex Latvia” šobrīd strādā 422 darbinieki, tostarp daļa izglītību nozarē ieguvuši tieši Jelgavas Amatu vidusskolā. “Darba vidē balstīta izglītība – pirms vairāk nekā 10 gadiem tas bija liels izaicinājums gan mums uzņēmumam, gan arī skolai. Bet šodien varu apgalvot, ka tā ir lieliska iespēja no kuras ieguvēji ir pilnīgi visi. Kopīgi esam apmācījuši gan mūsu uzņēmuma darbiniekus, paaugstinot viņu kompetences, gan arī skolas jauniešus. Gandarījums ir liels, kad jaunieši, pabeidzot skolu, atgriežas pie mums pastāvīgā darbā. Tas apliecina to, ka viņi novērtē mūsu darba vidi, attieksmi un uzņēmuma darba kultūru. Protams, no uzņēmēja šis viss prasa lielus resursus – tas ir laiks, arī nauda, taču neatsverams ir ieguldījums jauniešu un arī uzņēmuma izaugsmē,” uzsver uzņēmuma vecākā personāla vadītāja Lauma Štube, kura visus šos gadus strādājusi ciešā sasaistē ar Amatu vidusskolu, īstenojot darba vidē balstītas apmācības.

Kopumā konkursā “VET_Excellence” balvas tika piešķirtas trīs galvenajās nominācijās: “Zaļais kurss”, “Sociālā atbildība” un “Aktīvākais mikrouzņēmums/mazais uzņēmums”. Šajās nominācijās kopumā tika pieteikts 21 uzņēmums, un pieteikumus iesniedza 10 profesionālās izglītības iestādes no dažādiem Latvijas reģioniem, tostarp Jelgavas Amatu vidusskola.

Jāpiebilst, ka konkursam pieteiktie uzņēmumi 25 jauniešus izvirzīja balvai “Lietaskoks”. No tiem 10 finālisti ieguva piemiņas diplomus, bet pieci – arī Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kameras un to biedru uzņēmumu piešķirtas naudas balvas. Nominācijā “Lietaskoks” uzvarētāja balvu saņēma arī Mareks Upmalis, topošais mēbeļu galdnieks no Jelgavas tehnikuma. Balvu viņam piešķīra Jelgavas uzņēmums “AKG Thermotechnik”.

Profesionālās izglītības izcilības balvu “VET Excellence” organizē Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kamera sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Pasākums notiek “VET_Excellence” projekta ietvaros, ko finansē Vācijas Federālā izglītības un pētniecības ministrija un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. “VET Excellence” izcilības balvas mērķis ir popularizēt darba vidē balstītās mācības Latvijā un godināt tās īstenojošos uzņēmumus.