22.7 °C, 1 m/s, 71.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiApbalvos labākos kultūras darbiniekus
Apbalvos labākos kultūras darbiniekus
16/02/2005

Gada balva “Labākais kultūras darbinieks” ir pilsētas apbalvojums, kas tiek pasniegta Jelgavas pilsētas kultūras darbiniekiem reizi gadā par sasniegumiem iepriekšējā gada darbībā kultūras jomā. Balvas ieguvējus nosaka Jelgavas pašvaldības Kultūras padome. Šo apbalvojumu piešķir par aktīvu darbību un augstiem sasniegumiem kultūras darbā, kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecību un popularizēšanu, aktīvu māksliniecisko un radošo darbību un jaunradi, kultūrizglītošanu, kultūras pasākumu organizēšanu, kultūrvides veidošanu pilsētā, profesionālo meistarību un citiem sasniegumiem pilsētas kultūras dzīvē. Katrs laureāts saņems atzinības rakstu un vienreizēju naudas prēmiju. Šogad piešķiramās balvas apjoms ir 60 latu katram atzinības saņēmējam.

Balvas šogad saņems septiņi kultūras darbinieki.

Jelgavas Latviešu biedrības priekšsēdētājs un ārsts Paulis Rēvelis apbalvots par radošu darbu Jelgavas kultūrvēsturisko tradīciju atjaunošanā, uzturēšanā un attīstībā. Paulis Rēvelis jau daudzus gadus ir Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas nodaļas vadītājs, taču paralēli kopš 2000.gada pilda arī Jelgavas Latviešu biedrības (JLB) priekšsēdētāja amatu. P.Rēveļa vadībā JLB ir veikusi savus nozīmīgākos pēdējo gadu projektus, tostarp, organizējusi pilsētas un novada sabiedrisko un kultūras darbinieku atceres dienas, Katoļu un Driksas ielu svētkus, pilsētas sakopšanas talkas skolēniem, pagalmu konkursu “Pirmie pagalma svētki”, izveidojusi Jelgavas dzejnieku klubiņu, kā arī veikts liels darbs J.Čakstes Jelgavas perioda izpētē. JLB priekšsēdētāja vietnieks M.Ziemelis atzīmē, ka pateicoties P.Rēveļa organizatora talantam, viņa nesavtībai un radošām idejām JLB ir spējusi ļoti veiksmīgi izvirzīties aktīvāko Jelgavas sabiedrisko organizāciju vidū.

Miezītes bibliotēkas (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas filiāle) vadītāja Jolanta Treigute saņems atzinību par ieguldījumu Jelgavas iedzīvotāju bibliotekārās un informacionālās apkalpošanas jomā. Pateicoties Jolantas Treigutes aktivitātēm, Miezītes bibliotēka ir izveidojusies par nelielu, bet iedzīvotāju novērtētu informācijas un kultūras centru savā mikrorajonā, atzīst Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB) direktore Aija Nadziņa. Īpaši veiksmīgs ir bijis 2004.gads, kad Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu guvuši divi projekti par jaunu grāmatu iegādi un lasīšanas veicināšanu un bibliotēku pakalpojumu attīstīšanu. Sagatavoti un iesniegti ir vēl vairāki projekti par pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un bērnu aicināšanu vairāk lasīt un apmeklēt grāmatu krātuvi. Pagājušā gadā bibliotēkā ierīkots interneta pieslēgums, kā arī patstāvīgi tiek rīkotas pilsētnieku radošo darbu – gleznu, fotogrāfiju, adījumu, u.c. – izstādes.

Gleznotāja Ludmila Grīnberga apbalvota par augstu profesionālo meistarību un aktīvu izstāžu darbību. Māksliniece 2004.gadā ir veidojusi vairākas personālizstādes Jelgavā un piedalījusies meistaru mākslas darbu izstādēs arī Rīgā, kā arī vadījusi vizuālās nodarbības radošajā darbnīcā “Varavīksne” bērnu – bāreņu vasaras nometnē.

Diriģents, vīru kora “Ozols” mākslinieciskais vadītājs Guntis Galiņš tiks godināts par ilggadēju aktīvu mākslinieciski radošo darbu un pašaizliedzīgu ieguldījumu kultūrvides un tradīciju saglabāšanā. 2004.gadā apritēja 10 gadi kopš Guntis Galiņš strādā par vīru kora “OZOLS” māksliniecisko vadītāju un diriģentu. 90-to gadu sākumā, kad viens pēc otra Latvijā savu radošo darbību beidza daudzi vīru kori, pateicoties G.Galiņa pacietībai, neizsīkstošajām darba spējām un neatlaidībai tika saglabāts šobrīd viens no vecākajiem vīru koriem, teic Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību prorektors Arnis Mugurēvičs. Jau 65 gadus viens no 23 Latvijā palikušajiem vīru koriem “OZOLS” noturīgi un uzticīgi kalpo dziesmai un savai pilsētai. G.Galiņa vadībā koris ar labiem rezultātiem piedalījies visās vīru koru skatēs, pārstāvējis LLU un pilsētu Vispārējos Dziesmu svētkos un Baltijas valstu Studentu dziesmu svētkos “Gaudeamus”, kā arī sniedzis plašas koncertprogrammas visā Latvijā. Pateicoties G.Galiņa iniciatīvai 2004.gadā vienā projektā tika apvienoti 4 vīru kori, kuri sevi pieteica kā Kurzemes hercogistes apvienotais vīru koris un pēc vairākkārtējiem kopmēģinājumiem sniedza 3 koncertus tai skaitā arī Jelgavā.

Laikraksta “Zemgales Ziņas” korespondents Mārtiņš Zviedris ir novērtēts par padziļinātu, ieinteresētu, profesionālu un operatīvu kultūras notikumu atspoguļojumu presē. Mārtiņa Zviedra lielākais ieguldījums ir kultūrvēsturiskās atmiņas saiknes veidošana ar mūsdienu sabiedrību, uzsver Gita Grase, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktore.

Mūziķe, mūzikas pedagoģe, ansambļa “Rūta” mākslinieciskā vadītāja Biruta Deruma tiks godalgota par augstu profesionālo meistarību, tautas mūzikas popularizēšanu un interpretāciju. Koklētāju ansamblis “Rūta”, kura radošā dvēsele ir Biruta Deruma, izpilda mūziku plašā diapazonā no tautas ziņģes līdz orģinālmūzikai, vokāli instrumentālai, instrumentālai, popmūzikai. Ansamblis ir arī Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku laureāts un 2004.gadā laidis klajā savu disku “Aicinājums”. Disks dod iespēju popularizēt tautas kultūras mantojumu, pašu ansambli un pilsētu, jo disks kalpo kā kultūras reprezentācijas materiāls, uzsver Inta Englande, aģentūras “Kultūra” direktora vietniece.

Ā.Alunāna teātra scenogrāfs, mākslinieks Edvīns Kalnenieks saņms balvu par radošu un nesavtīgu devumu scenogrāfijas veidošanā Ā.Alunāna teātrī. Profesors Edvīns Kalnenieks ir Mākslas akadēmijas Zīmēšanas katedras vadītājs, Mākslinieku Savienības biedrs un jau vairāk kā 40 gadus Ā.Alunāna Jelgavas teātra scenogrāfs. Viņš radījis ietērpu gandrīz 100 izrādēm. Ar savu apbrīnojami dziļo dramaturģisko darbu izpratni E. Kalnenieks ir līdzējis izkopt un veidot Ā.Alunāna Jelgavas teātra repertuāru. Pateicoties viņa nesavtībai un radošām idejām teātris ir spējis veidot visa veida inscenējumus pat ar minimāliem līdzekļiem, atzīmē Inta Englande, aģentūras “Kultūra” direktora vietniece. Balvu saņēmējus varēs apsveikti svinīgajā apbalvošanas pasākumā pulksten 19 kultūras nama Lielajā zālē. Ballē aicināti ierasties viesi ar ielūgumiem.

Informāciju sagatavoja Marta Romanova, portāla redaktore,