21.8 °C, 2.1 m/s, 93.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaApstiprina jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka pašvaldības atbalstu bāreņiem
Apstiprina jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka pašvaldības atbalstu bāreņiem
28/09/2023

Šodien domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”, kas nosaka pašvaldības atbalstu bāreņiem. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Jelgavā šobrīd palielināts visu sociālo garantiju apmērs bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, turklāt no oktobra tiks ieviests jauns vienreizējs brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts, proti, drošības naudas iemaksai par īrētu mājokli – 320 eiro apmērā.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova skaidro, ka līdzšinējie saistošie noteikumi ir novecojuši un pēdējā gada laikā tajos vairākkārt veikti grozījumi. Šobrīd ir izstrādāta jauna saistošo noteikumu redakcija. Jaunajos saistošajos noteikumos palielināts visu sociālo garantiju apmērs bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un ieviests arī jauns vienreizējs brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts – drošības naudas iemaksai par īrētu mājokli.

Jaunais pabalsts tiks ieviests no oktobra ar mērķi mazināt sociālo problēmu un mājokļa pieejamību uzreiz pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, lai iedrošinātu īrēt savu pirmo mājokli. Vienreizējo pabalstu drošības naudas iemaksai par mājokli piešķirs pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 320 eiro apmērā, ja ir noslēgts līgums par dzīvojamo telpu īri, izņemot par pašvaldības dzīvojamo telpu un par pirmās pakāpes radiniekiem piederošo dzīvojamo telpu īri. Paredzēts, ka potenciālo pabalsta saņēmēju skaits no oktobra varētu būt astoņas personas, tādējādi 2023. gadā provizoriski šim mērķiem būs nepieciešami papildu naudas līdzekļi 2560 eiro.

Jaunajā saistošo noteikumu redakcijā arī palielināts visu sociālo garantiju apmērs. Pilngadību sasniegušajam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam turpmāk piešķirs:

– patstāvīgas dzīves uzsākšanai naudas līdzekļus, kuru apmērs ir 40 procenti no ienākumu mediānas jeb 251 eiro, bet personai ar invaliditāti kopš bērnības – 60 procenti no ienākumu mediānas jeb 376 eiro;

– vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Tā apmērs ir ienākumu mediānas līmenī, kurai piemērots koeficients 1,7, līdz ar to pabalsta apmērs noteikts no 1065 eiro;

– ja persona mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas ir 20 procenti no ienākumu mediānas jeb 125 eiro, bet personai ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procenti no ienākumu mediānas jeb 188 eiro;

– ja pilngadību sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas ir 20 procenti no ienākumu mediānas jeb 125 eiro, bet personai ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procenti no ienākumu mediānas jeb 188 eiro.

Pašvaldība prognozē, ka 2023. gada otrajā pusgadā minēto sociālo garantiju nodrošināšanai un jaunā brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta nodrošināšanai būs nepieciešami papildu naudas līdzekļi 8288,55 eiro.

Jāpiebilst, ka līdz šā gada augusta beigām sociālās garantijas šai mērķa grupai nodrošinātas par kopējo summu 51 085,11 eiro. 13 pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izmaksāts vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 11 150,50 eiro apmērā, patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 3009 eiro apmērā. 40 pilngadību sasniegušajiem bāreņiem izmaksāts pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja persona mācās vai studē, 29 919,72 eiro apmērā, bet 10 bāreņi saņēmuši mājokļa pabalstu par kopējo summu 7005,89 eiro.