-5 °C, 3.8 m/s, 83.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiApstiprina Jelgavas pilsētas publisko pārskatu 2011.gadam
Apstiprina Jelgavas pilsētas publisko pārskatu 2011.gadam
28/06/2012

28.jūnijā Domes sēdē tika apstiprināts Jelgavas pilsētas publiskais pārskats 2011.gadam, kas sniedz informāciju par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu. Tajā ir iekļauta pamatinformācija par pilsētas iedzīvotājiem, nodarbinātību un ekonomiku. Publiskais pārskats ir pieejams elektroniski – portālā Jelgava.lv, papīra formātā – pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un pilsētas bibliotēkās.

Foto: Ivars Veiliņš

28.jūnijā Domes sēdē tika apstiprināts Jelgavas pilsētas publiskais pārskats 2011.gadam, kas sniedz informāciju par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu. Tajā ir iekļauta pamatinformācija par pilsētas iedzīvotājiem, nodarbinātību un ekonomiku. Publiskais pārskats ir pieejams elektroniski – portālā Jelgava.lv, papīra formātā – pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un pilsētas bibliotēkās.
 
Jelgavas pilsētas attīstība ir balstīta uz diviem ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – attīstības stratēģiju 2007.-2020.gadam un teritorijas plānojumu 2009.-2021.gadam, kā arī vidēja termiņa plānošanas dokumentu – integrētas attīstības programmu 2007.-2020.gadam.
 
2011.gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība un tās institūcijas sagatavojušas un dažādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegušas 54 projektus. 2011.gada laikā atbalstīti 42 projekti jeb 78 % no iesniegtajiem, t.sk. noslēgti finansējuma līgumi par 29 projektu īstenošanu. 11 projektus jeb 20 % no iesniegtajiem projektiem sagatavojusi un iesniegusi Jelgavas pilsētas dome, pārējos sagatavojušas un iesniegušas pašvaldības iestādes un uzņēmumi.

2011.gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība un tās institūcijas kopā projektu veidā piesaistījušas līdzekļus Ls 6 572 926 apmērā.
 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada konsolidētā budžeta resursu (ieņēmumu) precizētais plāns bija Ls 46 458 242, un tas ir izpildīts 111,5% jeb Ls 51 811 519 apmērā. Pārskata gada konsolidētie ieņēmumi bija Ls 43 251 076 un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tie ir samazinājušies par Ls 3 351 626.
 
2011.gadā pašvaldība saņēma aizņēmuma līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu projektu realizācijai Ls 2 519 050 apmērā, no tiem 2011.gada ES projektu realizācijai – Ls 1 202 256. Projektu realizācijai 2011.gadā apgūti aizņēmuma līdzekļi Ls 1 095 963 apmērā.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē