17 °C, 1.2 m/s, 87.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiApstiprināti saistošie noteikumi par mājdzīvnieku uzturēšanu Jelgavā
Apstiprināti saistošie noteikumi par mājdzīvnieku uzturēšanu Jelgavā
29/06/2006

Jaunie noteikumi pieņemti balstoties uz MK noteikumiem „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” un citiem normatīvajiem aktiem.

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai regulētu un kontrolētu mājdzīvnieku uzturēšanos pašvaldības teritorijā, kā arī noteiktu pienākumus un tiesības mājdzīvnieku turētājiem. Jaunie pašvaldības noteikumi regulē gan produktīvo, gan neproduktīvo mājdzīvnieku turēšanu pašvaldības teritorijā. Tie ir koncentrētāki par iepriekšējiem, jo tagad lielāko daļu noteikumu, kas jāievēro mājdzīvnieku turētājiem regulē likumi un Ministru kabinets.

Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos par mājdzīvniekiem īpašs akcents tiek likts uz to īpašnieku pienākumiem un tiesībām. Lai mājdzīvniekus varētu turēt, tiem vispirms ir jānodrošina vispārīgās labturības prasības. Suņu un kaķu īpašniekiem līdz šim un arī turpmāk īpaša vērība būs jāpievērš savu mīluļu uzraudzībai ne tikai tiem atrodoties iežogotā teritorijā, bet arī ārpus tās. Kā jau iepriekš, arī šajos noteikumos suņa saimniekiem ir pienākums rūpēties, lai pēc pastaigas ar suni pa pilsētas teritoriju tiktu savākti arī tā ekskrementi. Lai gan šāda prasība pastāv jau sen, tomēr starp suņu saimniekiem lielu atsaucību tā vēl nav guvusi. Ņemot vērā, ka soda sankcijas nav efektīvākais līdzeklis noteikumu ievērošanas nodrošināšanai, būtiski ir panākt, lai sabiedrībā izveidotos stingrāka nostāja pret tiem suņu īpašniekiem, kuri nesavāc sava mīluļa ekskrementus.

Tāpat noteikumi nosaka arī citus pienākumus kaķu un suņu saimniekiem, tomēr svarīgi ir ievērot, ka vienas tiesības beidzas tur, kur sākas citas tiesības un turot mājdzīvniekus ir arī jāuzņemas pilna atbildība gan par to uzturēšanu, gan par to rīcību, neatkarīgi no apstākļiem un telpas, kādā tie atrodas.

Lai pašvaldības teritorijā kontrolētu produktīvo mājdzīvnieku turēšanu, noteikumos shematizēti ir noteiktas konkrētas pilsētas robežas, aiz kurām drīkst turēt minētos mājdzīvniekus. Šādas teritorijas ir Lielupes labajā pusē: Jelgavas – Rīgas dzelzceļš, Loka maģistrāle, Bērzu ceļš, Rogu ceļš, Kalnciema ceļš, Lielupes iela, Robežu iela, Kalnciema ceļš, Rīgas iela, Lielupes kreisajā pusē: Jelgavas – Tukuma dzelzceļš, Tērvetes iela, Kārklu iela, Sniega iela, Miezītes ceļš, Dobeles šoseja, Atmodas iela (shēma – pielikumā).

Informāciju sagatavoja Jelgavas pašvaldības
preses sekretārs Jānis Zemene
T: 3005558
M: 26324636