1.6 °C, 1.3 m/s, 85.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiApstiprināts detālplānojums Ozolu ceļā 7
Apstiprināts detālplānojums Ozolu ceļā 7
15/02/2024

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2024. gada 8. februāra lēmumu ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā.

Detālplānojuma risinājumi paredz zemes vienības Ozolu ceļā 7, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 022 0233) sadalīšanu 10 (desmit) jaunveidojamās zemes vienībās savrupmāju apbūvei un piebraucamā ceļa izveidi. Detālplānojumu īstenotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar detālplānojumu var iepazīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamentā, Lielā ielā 11, Jelgavā, un Ģeoportālā.