16.4 °C, 1.9 m/s, 96.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaApstiprināts detālplānojums teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā
Apstiprināts detālplānojums teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā
05/09/2019

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija 2019. gada 27. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/7095 “Detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā apstiprināšana”.

Ar detālplānojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielā ielā 11, Jelgavā, pašvaldības tīmekļa vietnes Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu sadaļā un Ģeoportālā – www.geolatvija.lv.