-3.2 °C, 1.7 m/s, 76.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiAptauja: Jelgavā turpinās pilsētvides sakārtošana
Aptauja: Jelgavā turpinās pilsētvides sakārtošana
10/12/2008

SIA „Latvijas Fakti” veiktajā sabiedriskās domas aptaujā Jelgavā novembra sākumā vairums pilsētnieku vairāku dzīves jomu attīstību vērtē pozitīvi. Iedzīvotāji atzīst, ka pilsētā ir uzlabojies ceļu stāvoklis, uz ielām vakaros ir kļuvis gaišāk un drošāk, notiek pilsētvides sakārtošana. Taču jelgavniekus, tāpat kā visus Latvijas iedzīvotājus, uztrauc ekonomiskā situācija valstī.

Foto: Ivars Veiliņš

SIA „Latvijas Fakti” veiktajā sabiedriskās domas aptaujā Jelgavā novembra sākumā vairums pilsētnieku vairāku dzīves jomu attīstību vērtē pozitīvi. Iedzīvotāji atzīst, ka pilsētā ir uzlabojies ceļu stāvoklis, uz ielām vakaros ir kļuvis gaišāk un drošāk, notiek pilsētvides sakārtošana. Taču jelgavniekus, tāpat kā visus Latvijas iedzīvotājus, uztrauc ekonomiskā situācija valstī.

27,7% respondentu ir pārliecināti, ka ekonomiskā situācija pilsētā ir saglabājusies nemainīga, 14% ir pārliecināti, ka tā ir uzlabojusies, savukārt 34,3% aptaujāto domā, ka tā ir nedaudz pasliktinājusies, bet 20,7% aptaujāto ekonomisko situāciju salīdzinājumā ar laika posmu pirms gada vērtē kritiski.

Aptaujas dalībnieku prognozes par nākamā gada ekonomisko attīstību ir pesimistiskas. Pozitīvu prognozi sniedz 14% aptaujāto, neitrālu – 39%, bet pesimistiski noskaņoti ir 42,3% aptaujāto jelgavnieku.

Vērtējot konkrētu dzīves jomu Jelgavā attīstību, pozitīvs viedoklis dominē (vairāk kā trīs ceturtdaļās gadījumu) par pilsētas vides sakārtošanu, par kultūras un izklaides pasākumiem, tirdzniecības centru un veikalu atklāšanu, kā arī par etnisko saskaņu pilsētā.

Pēc iedzīvotāju vērtējuma jūtami ir uzlabojies ielu stāvoklis pilsētā. Taču ielu un ceļu remontu kā prioritāri risināmu joprojām nosauc 30,3% respondentu. Pirms gada šo problēmu kā aktuālāko minēja 49,6% aptaujāto. Jelgavnieki atzīst, ka uzlabojies apgaismojums uz ielām – pirms gada veiktajā aptaujā šo problēmu aktualizēja 18,4% iedzīvotāju, bet šogad tikai 7%.

Biežāk nekā iepriekš veiktajās aptaujās iedzīvotājus uztrauc ekonomiskās un sociālās problēmas. Aktuālāki ir kļuvuši arī jautājumi, kas skar komunālos maksājumus un iespēju saņemt sociālos pabalstus. Jelgavnieki augstu vērtē iespēju saņemt pašvaldības sniegto sociālo palīdzību – ar to ir apmierināti vairāk kā 40% aptaujāto (valstī kopumā vidējais rādītājs ir tikai 20%).
Aptaujātie uzskata, ka jāsekmē uzņēmējdarbības attīstība un jaunu darba vietu radīšana.

Jelgavas domes darbību pozitīvi vērtē lielākā daļa (58,3%) aptaujāto pilsētas iedzīvotāju. Kritisku vērtējumu pauž 32% respondentu.

Pozitīvs vērtējums Jelgavas iedzīvotāju vidū (vairāk kā 60% gadījumu) dominē par neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pašvaldības policijas un valsts policijas darbu.
Jelgavas iedzīvotāji biežāk kritiski nekā pozitīvi vērtē uzņēmumu „Jelgavas Nekustamo īpašumu pārvalde” un „Fortum Jelgava” darbību.

Aptaujātie uzskata, ka nozīmīgākie informācijas avoti par pilsētā notiekošo ir drukātie mediji. Visvairāk informācijas pilsētnieki iegūst no laikraksta „Jelgavas Vēstnesis” (69,3%), otrajā vietā ir laikraksts „Zemgales Ziņas” (36%), bet trešajā – žurnāls „Jelgavniekiem.lv” (27,7%).

Tāpat kā iepriekš veiktajās aptaujās, vairums pilsētnieku vēlas redzēt Jelgavu kā Zemgales novada ekonomisko un kultūras centru.

Respondenti kā draudus pilsētas attīstībai visbiežāk minējuši darbavietu trūkumu (14,3%), rūpniecības un ražošanas samazinājumu (7,3%), kā arī ekonomisko krīzi (5,3%).

Aptauju SIA „Latvijas fakti” veica laikā no 2008. gada 1. līdz 9.novembrim, aptaujājot 500 Jelgavas iedzīvotājus vecumā no 18 gadiem. Par socioloģiskā pētījuma veikšanu firmai tika samaksāti 3811,40 Ls (ieskaitot PVN).


Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Preses sekretāre
Tel. 63005558