22.8 °C, 3 m/s, 55.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaAr energopārvaldības sistēmu taupīs enerģiju
Ar energopārvaldības sistēmu taupīs enerģiju
11/08/2017

Šī gada martā Latvijā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kas noteica par pienākumu pilsētu pašvaldībām ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu. Galvenais mērķis ir samazināt izdevumus par enerģiju, saglabājot nemainīgu komforta līmeni un ar sistēmas palīdzību varēs apjaust pašvaldības ēku vājos punktus un racionālāk izmantot budžeta līdzekļus nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Eiropas Savienības (ES) stratēģija pēdējo gadu laikā ir uzlabot energoefektivitāti – nodrošināt maksimāli taupīgu enerģijas patēriņu pilsētās, tādēļ, ieviešot šo pieeju, Latvijā pieņemta virkne jaunu likumu. Viens no tiem paredz, ka republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma “ISO 50001:2012”, kas palīdzēs lietderīgāk izmantot enerģiju infrastruktūras objektos. Kopš šī gada marta sistēma darbojas arī Jelgavas pilsētā, aptverot 21 pašvaldības ēku un divus pilsētas apgaismojuma tīkla posmus. 

 

Uzraudzīs 84 ēku enerģijas patēriņu

Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūra (ZREA) informē, ka energopārvaldības sistēmas darbību nodrošina energopārvaldnieks, kā arī vadības grupa, tostarp sistēmā iekļauto ēku tehniskie direktori un saimniecības vadītāji. Vienreiz mēnesī darba grupas pārstāvji nosūta konkrēto ēku siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa datus, kā arī enerģijas patēriņu par publiskā apgaismojuma posmiem, savukārt energopārvaldnieks tos pārbauda, apkopo un analizē. Reizi gadā viņam ir jāizstrādā vadības pārskata ziņojums, kurā iekļauti priekšlikumi darbiem, kas nākotnē nodrošinās zemāku enerģijas patēriņu.

 

Šobrīd sistēmā iekļautas pārsvarā pēc 2014. gada renovētās ēkas, tomēr nākotnē plānots, ka sistēmā tiks apkopoti visi pašvaldības īpašumā esošie nami un infrastruktūras objekti, kuriem ir novērojams būtisks enerģijas patēriņš. Jelgavā ir 84 pašvaldības īpašumā esošas ēkas, tostarp arī neapsildāmi nami – garāžas un kapu saimniecības ēkas.

 

LED gaismekļi publiskā apgaismojuma posmos

ZREA informē, ka uzlabojumi pastāvīgi tiek veikti arī publiskā apgaismojuma sektorā, kur būtisks ir ne tikai apgaismojums, bet arī tā pārvaldīšanas veids, piemēram, apgaismojuma intensitātes regulēšana, kad iespējams samazināt spuldzes jaudu atbilstoši faktiskajiem laika apstākļiem.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka ar LED lampām ir aprīkoti aptuveni 22 procenti no visa ielu apgaismojuma tīkla, tādējādi ļaujot būtiski ietaupīt līdzekļus par elektroenerģiju. Modernie gaismekļi, kuri aizvieto nātrija lampas, piesaistot ES līdzfinansējumu, atmaksājas divu līdz trīs gadu laikā. Ar pakāpenisku pāreju uz LED lampām izdevies ietaupīt līdz pat 40 tūkstošiem eiro gadā. Šobrīd sistēmā tiek uzraudzīti atsevišķi apgaismojuma posmi, viens no tiem atrodas Akmeņu ielā (no Imantas ielas līdz Brīvības bulvārim), savukārt otrs – Tērvetes ielā (no Rūpniecības ielas līdz Pogu lauku ceļam). Visu pilsētas gaismekļu nomaiņas rezultātā tiktu sasniegts maksimāls energoefektivitātes līmenis. Taču jāņem vērā, ka tas ir dārgs process, tādēļ nomaiņa notiek pakāpeniski, un šobrīd pastiprināta uzmanība tiek pievērsta pie gājēju pārejām izvietotajiem gaismekļiem.

 

Uzlabojumi balansē ar budžeta iespējām

Izskatot renovācijas projektus, tiek vērtēts, kādas investīcijas nepieciešamas, lai ēku padarītu energoefektīvu, kā arī kādas būs ekspluatācijas izmaksas ilgākā laika periodā, informē ZREA. Atsevišķiem projektiem izdevies piesaistīt ERAF finansējumu, savukārt citiem finansiālie līdzekļi piešķirti no valsts budžeta. Piemēram, šobrīd saskaņā ar pilsētas investīciju plānu un energopārvaldības sistēmā plānoto no pašvaldības un valsts budžeta paredzēts finansēt remontdarbus septiņās pilsētas izglītības iestādēs. Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi 80 tūkstošu eiro vērtībā paredzēti Jelgavas 2. internātpamatskolā un Jelgavas 2. pamatskolā.

 

Jāpiebilst, ka tuvākajā laikā plānoti arī citi darbi, kas ļaus samazināt enerģijas patēriņu. Piemēram, Jelgavas 3. sākumskolā notiks gaismas ķermeņu nomaiņa. Savukārt Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas 4. vidusskolā un Jelgavas 6. vidusskolā paredzēta sildķermeņu un gaismas ķermeņu nomaiņa. Jelgavas 1. internātskolā plāno īstenot skolas ēkas daļu pamatu siltināšanu, kā arī jumta nesošo konstrukciju nomaiņu un bēniņu siltināšanu.

 

Sistēmas jaunais energopārvaldnieks, iepazīstoties ar pašvaldības ēku datiem Jelgavas pilsētā, secina, ka līdz šim resursi tērēti lietderīgi un plānveidīgi, taču virkne uzlabojumu vēl tikai sekos.

 

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība

 

 

Informāciju sagatavoja

Pašvaldības laikraksts

“Jelgavas Vēstnesis”