26.8 °C, 3.6 m/s, 38.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaAr pašvaldības atbalstu labiekārto pagalmus
Ar pašvaldības atbalstu labiekārto pagalmus
20/11/2021

Šogad sešu daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji izmantojuši iespēju sakārtot savu pagalmu, iesaistoties pašvaldības pagalmu labiekārtošanas programmā. Ar teritorijas labiekārtošanas projektiem šogad startēja gan jau zināmi dalībnieki, kuri gadu no gada secīgi realizē nepieciešamos labiekārtošanas darbus, gan arī jaunpienācēji. Savukārt darbu spektra tendences paliek nemainīgas – pagalma iebrauktuvju asfaltēšana, gājēju ietvju izbūve, kā arī lietusūdens novades sistēmas remontdarbi vai izbūve, vērtē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes Pilsētsaimniecība vadītājs Māris Mielavs. Viņš norāda, ka šogad pilnībā apgūts daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas programmā pieejamais līdzfinansējums 130 000 eiro, turklāt, lai nodrošinātu pašvaldības atbalstu visiem iesniegtajiem projektiem, piesaistīti arī papildu līdzekļi vairāk nekā 15 000 eiro apmērā.

Šogad prioritāri pašvaldības līdzfinansējumu varēja saņemt tie labiekārtošanas projekti, kas pagalmos paredzēja izbūvēt slēgtus atkritumu laukumus. Pašvaldība līdzfinansēja līdz 80 procentiem no atkritumu konteineru novietošanas laukuma izbūves izmaksām, nepārsniedzot 20 000 eiro, ja laukuma izbūvei tiek izmantots pašvaldības izstrādātais tipveida projekts. Lai gan daudzi iedzīvotāji interesējās par šādu iespēju, “Pilsētsaimniecībā” atzīst: procesā nācās saskarties ar dažādiem izaicinājumiem – ne vienmēr saņemts mājas pārvaldnieka atbalsts, kā arī bijuši gadījumi, kad māju, kurām ir kopīgs atkritumu laukums, iedzīvotāji nespēj vienoties par pieteikuma iesniegšanu. Līdzfinansējumam slēgta atkritumu laukuma izveidei programmā saņemts tikai viens pieteikums, bet tas neatbilda programmas prasībām.

 

Šogad realizētie projekti

 

Sakārto piebraucamo ceļu Katoļu ielā 19

 

 

“Pašvaldības līdzfinansētajā pagalmu labiekārtošanas programmā vairāku gadu garumā esam realizējuši kopumā septiņus projektus. Līdz šim izmantojām līdzfinansējumu, lai nojauktu pagalma teritorijā veco pagrabu, tā vietā izbūvējot automašīnu stāvlaukumu, sakārtojām lietusūdens kanalizācijas tīklus un iebraucamo ceļu no Sudrabu Edžus ielas puses, kā arī iekšpagalma stāvlaukuma daļu. Savukārt šogad labiekārtošanas darbus finišējām ar pagalma iebraucamā ceļa sakārtošanu no Katoļu ielas puses. Lai gan projektu realizācijai esam izsmēluši mājas uzkrājumu, ir gandarījums, jo visa mūsu piemājas teritorija – 4500 kvadrātmetru – ir pilnībā sakopta. Ar pašvaldības atbalstu ieguvām sakārtotu vidi, kas patīkama gan mājas iedzīvotājiem, gan arī citiem, jo atrodamies pilsētas centrā. Vienlaikus ar teritorijas labiekārtošanu paaugstinājām sava nekustamā īpašuma vērtību,” vērtē biedrības “Katoļu 19” valdes priekšsēdētājs Juris Sokolovs. Viņš norāda, ka liels atbalsts projektu realizācijā ir pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” speciālisti, kuri kļuvuši par uzticamiem sadarbības partneriem, kā arī izvēlētais būvniecības uzņēmums. “Pēdējos gados piedzīvots straujš būvniecības materiālu cenu kāpums, un tas viennozīmīgi ir apdraudējums projektiem ar jau apstiprinātām tāmēm. Tomēr visus mūsu projektus realizēja viens būvnieks, un, neskatoties uz grūto situāciju, arī šogad mums izdevās kopīgi optimizēt izmaksas un paveikt iecerēto,” rezumē J.Sokolovs.

 

Pārbūvē gājēju ietvi Māras ielā 3

 

 

Sakārtot 60 metru garu gājēju ietvi, kura izbūvēta pagājušā gadsimta 70. gados un jau ilgstoši ir avārijas stāvoklī, – ar šādu mērķi pašvaldības pagalmu labiekārtošanas programmā šogad iesaistījās Māras ielas 3 iedzīvotāji. “Iepriekš par izveidoto uzkrājumu pamazām labiekārtojām pagalmu – izpirkām piemājas zemi, ierīkojām stāvlaukumu un atpūtas stūrīti. Savukārt šogad nolēmām pirmo reizi pieteikties programmai, lai ar pašvaldības atbalstu sakārtotu ietvi. Protams, pieredzes trūkuma dēļ dalība pagalmu labiekārtošanas programmā nebija viegls process – nācās iedziļināties, veltīt laiku dokumentācijas sagatavošanai, speciālistu piesaistei, taču nu mums ir plata ietve ar noregulētām akām un apmalēm, kur vienlaikus nodrošinātas arī uzbrauktuves un nobrauktuves atbilstoši vides pieejamības prasībām,” stāsta dzīvokļu īpašnieku biedrības “Lielupes krasts 3” valdes priekšsēdētāja Inese Šulmane. Viņa papildina: jo sakoptāka kļūst apkārtējā vide, jo atbildīgāk pret to izturas paši iedzīvotāji.

 

Pārbūvē gājēju ietvi Māras ielā 10

 

 

Gājēju ietves pārbūvi šogad īstenoja Māras ielas 10 iedzīvotāji. “Līdz šim, piesaistot pašvaldības atbalstu, kopīgā projektā ar kaimiņu mājām ierīkojām bērnu rotaļu laukumu, bet šogad bijām apņēmības pilni sakārtot visas avārijas stāvoklī esošās pagalma ietves. Jāatzīst gan, ka augsto izmaksu dēļ pieņēmām lēmumu darbus veikt pa daļām. Sākām ar aptuveni 100 metru gara posma sakārtošanu gar daudzdzīvokļu nama kāpņutelpām,” stāsta Māras ielas 10 kontaktpersona Žanna Berezovenko. Īstenojot projektu, nācās risināt jautājumu par piemājas kokiem, kas iestādīti pirms daudziem gadiem. Tie izpletušies līdz nama fasādei, bet sakņu sistēma izlauzusi vecā bruģa plātnes. “Piesaistījām arboristus, lai apzinātu iespējamos risinājumus. Pēc speciālistu atzinuma, no diviem kokiem nācās šķirties,” tā viņa. Šobrīd būvdarbi veiksmīgi pabeigti. Jāpiebilst, ka, novērtējot kaimiņu mājas pieredzi, pie ietves gar iebrauktuvi uzstādīti stabiņi. “Daudzi autovadītāji bezatbildīgi izturas pret kopīpašumu – mēdz novietot automašīnu, uzbraucot uz ietves. Tas, protams, to bojā, tādēļ jau laicīgi nodrošinājāmies pret šādiem gadījumiem,” atzīst Ž.Berezovenko.

 

Atjauno pagalma brauktuves segumu Raiņa ielā 16

 

 

“Pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas programmā piedalījāmies pirmo reizi un nu veiksmīgi esam noslēguši brauktuves seguma atjaunošanas projektu. Darbus plānojām jau pērn, taču iepirkumā bija pieteicies tikai viens būvnieks, kura piedāvājums krietni pārsniedza plānotās izmaksas. Šogad iepirkumā mums bija izvēle jau starp trim būvniecības uzņēmumiem,” stāsta Raiņa ielas 16 kontaktpersona Igors Lepins. Viņš skaidro, ka lēmums sakārtot pagalma brauktuvi vairs nebija atliekams – periodiski lielās bedres pagalmā tika aizbērtas, taču tas bija īslaicīgs risinājums. Gatavojoties projektam, brauktuves daļā par saviem līdzekļiem vispirms sakārtoti kanalizācijas tīkli, savukārt jau pēc tam gatavots projekts asfaltēšanai. “Ar pašvaldības atbalstu vēlējāmies izbūvēt arī lietusūdens novades sistēmu, taču izstrādes stadijā atklājās vairākas nianses, proti, zem brauktuves ir blīvi izvietoti dažādu komunikāciju – elektrības, gāzes – tīkli, līdz ar to vairākos posmos tas nemaz nebūtu iespējams. Izvēlējāmies alternatīvu – brauktuvi izbūvēt ar slīpumu, lai notekūdeņi nonāk tiem paredzētajā vietā. Izskatījām iespēju izbūvēt arī slēgtu atkritumu konteineru laukumu, taču viedokļi par to dalījās, un rezultātā uzstādījām brīdinājuma zīmes un videonovērošanas kameru. Jāatzīst, ka tas palīdzēja atrisināt problēmu,” tā viņš. Nu būvdarbi ir noslēgušies un iedzīvotāji izbauda rezultātu.

 

Projekti, kurus šogad vēl plānots realizēt

 

Labiekārtos iebraucamo ceļu Vīgriežu ielā 39 un Tērvetes ielā 90

 

 

Ar pašvaldības atbalstu šogad iebraucamo ceļu līdz kopīgai konteineru novietnei plāno sakārtot Vīgriežu ielas 39 un Tērvetes ielas 90 iedzīvotāji. “2018. gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu jau noasfaltējām iebrauktuves daļu, taču nesakārtots palicis vēl viens posms līdz atkritumu konteineriem,” ieceri raksturo Vīgriežu ielas 39 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Ivars Zaķis. Viņš stāsta, ka šogad paredzēts noasfaltēt atlikušo teju 800 kvadrātmetru plašo iebrauktuves daļu. “Otrā projekta izstrāde izrādījās sarežģītāka un laikietilpīgāka, jo līdztekus asfaltēšanas darbiem ar iedzīvotājiem bija jāsaskaņo arī lietusūdens novades sistēmas izbūves risinājumi. Sākotnējā tāme paredzēja kopējās būvniecības izmaksas 80 tūkstošu eiro apmērā, un iedzīvotāji šādai summai nepiekrita. Piedāvājot risinājumu, kas paredz seguma izbūvi ar noteiktu slīpumu virsmas ūdeņu novadīšanai uz zāliena, izmaksas samazinātas līdz 40 tūkstošiem eiro, un šajā pieteikuma kārtā saņēmām arī iedzīvotāju piekrišanu. Mūs gan sagaidīja jauns izaicinājums – izvēlētais būvnieks jau bija saņēmis lielāku projektu piedāvājumus un atteica mūsu pasūtījumu. Lai darbus tomēr paveiktu, šobrīd vienojamies ar citu pakalpojuma sniedzēju,” skaidro I.Zaķis. Viņš neslēpj, ka ikvienā posmā izaicinājums ir iedzīvotāju balsošanas process, jo atbilde jāsaņem no 93 dzīvokļu īpašniekiem. “Ceram, ka šogad mums izdosies sakārtot atlikušo ceļa posmu, lai jau nākamgad varētu ķerties pie remontdarbiem mājā,” tā I.Zaķis.

 

Remontēs  lietusūdens  novades  sistēmu un asfaltēs brauktuvi Māras ielā 4

 

 

Sakārtot pagalma brauktuvi, kas vienlaikus ir caurbraucamais ceļš kaimiņu namu iedzīvotājiem, šosezon plānots Māras ielā 4. “Pērn piedalījāmies programmā, lai pagalmā nolietotā betona plākšņu ieseguma vietā atjaunotu gājēju ietvi, bet šogad lēmām par vērienīgāku projektu. Aptuveni 650 kvadrātmetru plašā brauktuves teritorijā plānojam veikt lietusūdens novadīšanas sistēmas remontu, brauktuves asfaltēšanu un paplašināšanu stāvvietām, kā arī pandusa izbūvi pie ēkas ieejām,” stāsta Māras ielas 4 kontaktpersona Vadims Kolomijecs. Mājas vecākais skaidro, ka šobrīd tiek kārtoti dokumenti, lai varētu uzsākt būvdarbus. “Atzinīgi vērtējam pašvaldības atbalstu, jo tā ir iespēja sakārtot apkārtējo vidi. Nākotnē atkarībā no finanšu kapacitātes plānojam nama renovāciju un atkritumu konteineru novietnes izbūvi. Tā mums ir kopīga vairākiem namiem, turklāt atrodas visiem pieejamā vietā brauktuves pusē. Šobrīd konteinerus regulāri pamanās izmantot svešinieki,” tā viņš.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē