20.4 °C, 3.9 m/s, 66.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaAr saistošajiem noteikumiem nosaka medību kārtību pilsētas mežos
Ar saistošajiem noteikumiem nosaka medību kārtību pilsētas mežos
08/09/2023

Jūnija beigās stājās spēkā grozījumi Medību likumā, kas paredz – “ja medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, medīt pilsētu teritorijā atļauts saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību”. Ņemot vērā, ka Jelgavas teritorijā ietilpst mežu platības, kurās mīt medījamie dzīvnieki, kas rada apdraudējumu un postījumus dabai un iedzīvotājiem, domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā”.

Apstiprinātie saistošie noteikumi paredz, ka turpmāk medības Jelgavas teritorijā ir organizējamas tikai pilsētas meža teritorijās, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas kā mežs, ievērojot medību jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, tai skaitā noslēdzot ar zemes (meža) īpašnieku vai tiesisko valdītāju līgumu par medību tiesību nodošanu vai uz rakstveida pilnvaras pamata. Mežu teritorijās medīt atļauts, izmantojot medību rīkus vai medību šaujamieročus, kas aprīkoti ar šāviena trokšņu slāpētājiem, vai mazkalibra medību ieročus. Medību šaujamieročus drīkst izmantot, tikai atrodoties uz dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 1,5 metriem, kas dod iespēju veikt šāvienu uz leju. Savukārt pārējās teritorijās būs atļauts medīt tikai bebrus vai lapsas, izmantojot medību rīkus, izņemot šaujamieročus.

Medības nav atļautas pilsētas kapsētās un teritorijās, kuras ierobežo Atmodas iela, Rūpniecības iela, Pasta iela (rotācijas aplis), Stacijas iela, īpašums Stacijas ielā 1A, Driksa, perspektīvais Atmodas ielas posms, Rīgas iela, Kalnciema ceļš, Loka maģistrāle, Aviācijas iela, Cukura iela.