24.6 °C, 1.5 m/s, 66.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiAr simbolisku braucienu atklāta rekonstruētā Loka maģistrāle
Ar simbolisku braucienu atklāta rekonstruētā Loka maģistrāle
13/11/2020

Ar simbolisku braucienu atklāta rekonstruētā Loka maģistrāle. Ir noslēgusies divus gadus ilgusī 4,7 kilometrus garās tranzīta ielas rekonstrukcija un maģistrāle nodota ekspluatācijā. Šis ir viens no pilsētas lielākajiem un finansiāli apjomīgākajiem būvniecības projektiem, kas ir būtisks solis pilsētas tālākajā attīstībā, izbūvējot iecerēto ziemeļu apvedceļu, ko veidos Loka maģistrāle, perspektīvais ziemeļu šķērsojums pāri Lielupei un Driksai un Atmodas iela.

“Šis pilsētai bija ļoti sarežģīts projekts. Sākot jau ar iepirkuma procedūru, kurā pieteicās pieci pretendenti, kuru piedāvātās cenas būtiski – gandrīz par septiņiem miljoniem eiro – atšķīrās. Pašvaldība izvēlējās saimnieciski izdevīgāko, taču šī izvēle vairākkārt tika apstrīdēta. Problēmas radīja arī būvdarbu gaitā būvuzrauga konstatētās nepilnības, kas tika novērstas, prasot atbildību no būvnieka. Loka maģistrāles pārbūve ir noslēgusies, un būtisks ieguvums pilsētai un tās iedzīvotājiem ir arī tas, ka Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā izdevās sakārtot vairākas blakus ielas, kas izmantotas kā apbraucamie ceļi, – Strautu ceļu, Bērzu ceļu vairākos posmos, Pērnavas ielu, Veco ceļu starp Pērnavas ielu un Bērzu ceļu, Pumpura ielu, Paula Lejiņa ielu. Kopumā noasfaltēti apbraucamie ceļi 6,4 kilometru garumā, un arī šīs ielas šobrīd ir pieņemtas ekspluatācijā,” uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, norādot, ka šīs bija vienas no lielākajām investīcijām pilsētas infrastruktūras attīstībā, domājot gan par uzņēmējdarbības attīstību Loka maģistrālei piegulošajā teritorijā, gan par iedzīvotāju vajadzībām.

Attīstīta infrastruktūra 4.650 km garumā

Būvdarbi Loka maģistrālē uzsākti 2018. gada 3. septembrī un pabeigti 2020. gada 30. septembrī. Saskaņā ar noslēgto līgumu rekonstrukcijas darbus Loka maģistrālē no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai – vairāk nekā 4 km garumā, veica pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba”.

Loka maģistrālē noasfaltēta brauktuve un, lai atvieglotu satiksmes plūsmu ielu krustojumos, izbūvēti četri rotācijas apļi krustojumos ar Bērzu ceļu, Aviācijas ielu, Rubeņu ceļu un Langervaldes ielu. Izbūvētas bruģētas ietves, asfaltēts veloceliņš, labiekārtoti stāvlaukumi pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un iekārtotas atpūtas vietas ar tūrisma informāciju un soliņiem.

Maģistrālē veikti satiksmes organizācijas un drošības uzlabojumi, uzstādot divus braukšanas ātruma attēlošanas displejus, ceļa satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, tajā skaitā 564 ceļa zīmes, un papildinot pilsētas videonovērošanas sistēmu ar 38 jaunām videonovērošanas kamerām. Kalnciema ceļā, Rīgas ielā un pie pilsētas administratīvās robežas ir uzstādītas automašīnu numuru fiksējošās kameras.

Pārbūvētās Loka maģistrāles kopējais garums ir 4.650 km, tai skaitā pārvads pār dzelzceļu – 72.80 m, kopējā rekonstruētā platība – 327745 m2. Asfaltētās brauktuves platība ir 71373.68 m2 un ietvju platība – 20 789.94 m2, ietvēm nodrošinātas vides pieejamības prasības, izbūvējot vadlīnijas. Veloceliņa ar sarkano asfalta segumu garums ir 2.74 km un apvienotā gājēju un velosipēdu celiņa no Aviācijas ielas rotācijas apļa līdz pilsētas administratīvajai robežai ir 1.90 km. Zālienu kopējā platība ir 211 722.00 m2.

Visā pārbūvētajā Loka maģistrālē ir uzstādītas 10 sabiedriskā transporta pieturvietas ar nojumi. Pietura “6.vidusskola”, domājot par bērnu drošību, speciāli izbūvēta ielai paralēlajā ceļā, lai skolēniem, izkāpjot no autobusa, nebūtu jāšķērso ielas braucamā daļa. Pie pilsētas administratīvās robežas izbūvēts atpūtas laukums ar tūrisma informācijas stendu, veloturētājiem, stāvlaukumu un soliņiem.

Pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Loka maģistrālē 1, 11 un 23, Vecā ceļa un Jelgavas 6.vidusskolas izbūvēti labiekārtoti stāvlaukumi, kas nodrošina stāvvietas 209 transporta vienībām, tajā skaitā 6 stāvvietas invalīdu transportam un 6 – mototransportam. Stāvlaukums pie Vecā ceļa izveidots ar transporta novietošanas laika ierobežojumiem, pārējos stāvlaukumos ierobežojumu nav. Pie Jelgavas 6.vidusskolas izbūvēts 71 veloturētājs, kur var novietot 142 velosipēdus.

Loka maģistrālē iestādīti 166 jauni koki – 108 kļavas un 58 liepas, dažādi krūmi – 1556 kalnu priedes, vanhūtas spirejas, irbeņlapu fizokarpi u.c. Izveidotajās dobēs gan ielu zaļajās zonās, gan rotācijas apļos iestādīti 267 augi – rievainās rozes, liellapu brunnera, dažādas dienziedes. Rotācijas apļos izvietoti 32 puķu podi, kuros pavasaros tiks stādītas vasaras puķes.

Ielā veikti apjomīgi lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, elektroapgādes un ielas apgaismojuma tīklu (298 balsti, 361 gaismekļi) izbūves darbi. Izbūvēti jauni pazemes inženiertīkli – lietus ūdens kanalizācija ar trases kopgarumu 7447,46 m, pašteces sadzīves kanalizācija – 1509,88 m, sadzīves kanalizācijas spiedvads – 197,27 m, ūdensvads – 2377,01 m un gāzes apgādes tīkli 533.81 m.

Sakārtoti Loka maģistrāles būvdarbu laika apbraucamie ceļi

Notiekot būvdarbiem Loka maģistrālē, tika organizēti vairāki apbraucamie ceļi. Veikts komunikāciju aku remonts un ieklāts asfaltbetona segums kopumā 6181 m šādiem apbraucamajiem ceļiem:

 • Strautu ceļa posmam no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam

 • Bērzu ceļa posmam no Kļavu ceļas līdz Strautu ceļam

 • Bērzu ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Pērnavas iela

 • Pērnavas ielas posmam no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai

 • Rubeņu ceļa posmam no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei

 • Pumpura ielas posmam no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim

 • Paula Lejiņa ielas posmam no Pumpura ielas līdz Aviācijas ielai

 • Vecā ceļa posmam no Pērnavas ielas līdz Bērzu ceļam

 • Bērzu ceļa posmam no Pērnavas ielas līdz Vecajam ceļam

Uzlabojot satiksmes dalībnieku drošību un ierobežojot transporta braukšanas ātrumu, apbraucamajos ceļos kopā izbūvēti 10 ātrumvaļņi, katrā ielas posmā – 2 ātrumvaļņi:

 • Strautu ceļa posmā no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam;
 • Rubeņu ceļa posmā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei;
 • Pumpura ielas posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim;
 • Vecā ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Bērzu ceļam;
 • Bērzu ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Vecajam ceļam.

Uzstādītas braukšanas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes “Maksimālā ātruma ierobežojuma zona – 30 km/h”:

 • Strautu ceļa posmā no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam;
 • Pumpura ielas posmā no Paula Lejiņa ielas līdz Brīvības bulvārim;
 • Vecā ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Bērzu ceļam;
 • Bērzu ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Vecajam ceļam.

Pērnavas ielas un Vecā ceļa krustojumā papildu gājēju drošībai tika pārbūvēta gājēju pāreja, izveidojot drošības saliņu, kā arī būvdarbu laikā skarto zonu sakārtošanas ietvaros veikta ietvju seguma maiņa Pērnavas ielas posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai.

Rubeņu ceļa posmā no Garozas ielas līdz Langervaldes mežam iedzīvotāju ērtākai un drošākai nokļūšanai uz Langervaldes mežu tika izbūvēta ietve.

Pumpura ielas posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim un Vecā ceļa posmā no Pērnavas ielas līdz Bērzu ceļam nodrošināta nodalīta josla ar horizontālo apzīmējumu gājējiem.

Pumpura ielas posmam no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim, Paula Lejiņa ielas posmā no Pumpura ielas līdz Aviācijas ielai būvdarbu laikā skarto zonu sakārtošanas ietvaros tika veikta ietvju seguma maiņa.

Projekts “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” Nr.6.1.4.2/17/I/005  īstenots Kohēzijas fonda līdzfinansētu projekta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 21 679 350,03 – Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 795 946,00 valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 564 527,03 un pašvaldības finansējums EUR 8 318 877,00.

Foto: Jelgavas pilsēta

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

iestādē “Pilsētsaimniecība”