26.4 °C, 3.1 m/s, 36.8 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaBērnudārzs “Sprīdītis” atzīmē 45. dzimšanas dienu
Bērnudārzs “Sprīdītis” atzīmē 45. dzimšanas dienu
12/04/2024

Šī nedēļa svinīgi aizvadīta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, kas svin 45 gadu jubileju.

Visu nedēļu bērnudārzā notika svinīgi pasākumi grupās un iestādē. Piemēram, katra grupiņa prezentēja savus sagatavotos zinību ruļļus par iestādi, kopā ar vecākiem tika veidoti apsveikumi bērnudārzam, telpu un teritorijas svētku noformējums, gatavota dzimšanas dienas kūka, kā arī aizvadīta muzikālā diena.

Ceturtdien iestādē viesojās bijusī iestādes vadītāja Ērika Zommere kopā ar bijušajiem darbiniekiem. Viņi iepazinās ar šodienas bērnudārzu, pārmaiņām un priecājās par mazo audzēkņu rādīto teātra izrādi “Sprīdītis”.

1979. gadā Jelgavā, Tērvetes ielā 6, tika uzcelta jauna bērnudārza ēka, kurā darbu uzsāka Jelgavas 2. bērnudārzs. 1992./1993. mācību gadā tas tika pārveidots par sākumskolu ar bērnudārza grupām, 2001. gadā – pārdēvēts par Jelgavas sākumskolu. Savukārt 2007. gadā sākumskolu atkal reorganizēja par pirmsskolas izglītības iestādi un nosauca par “Sprīdīti”. No 2018. gada augusta līdz 2019. gada jūlijam iestādes ēkai Tērvetes ielā 6 tika īstenots Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un ES fonda energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Paplašinot savu darbību, 2020. gadā iestāde “Sprīdītis” pirmsskolas izglītības programmu sāka īsteno divās adresēs – vienpadsmit bērnudārza grupas darbojas Tērvetes ielā 6, četras Skolas ielā 2. Šobrīd turpinās remontdarbi Skolas ielas ēkas piebūvē, lai atvērtu sešpadsmito grupu. No bērnudārza atvēršanas pirmās dienas tās vadītāja bija Ērika Zommere, bet no 1999. gada augusta iestādi vada Vēsma Bērtule.

Šajā mācību gadā “Sprīdītī” mācās 305 izglītojamie 15 grupās, strādā 32 pedagogi un 29 tehniskie darbinieki. Iestāde guvusi vairākus vērā ņemamus sasniegumus, tā, piemēram, saņemta Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes Atzinības balva un naudas balva par bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu ar teātra metodi. Iestādes darbinieki regulāri dalās profesionālajā pieredzē ar citu pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistiem par lasītprasmes veidošanu pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu praktisko darbošanos āra vidē un pedagoģisko darbu pusotra līdz trīs gadus vecu bērnu grupā. Iestādes audzēkņi un darbinieki aktīvi iesaistās pilsētas, reģiona un valsts mēroga zīmējumu un radošo darbu konkursos, popularizē un piekopj veselīgu dzīvesveidu. “Viena no iestādes pamatvērtībām ir ģimeniskums, tāpēc audzēkņu ģimenes aktīvi iesaistās bērnudārza ikdienā, tā rīkotajās labdarības akcijās un pasākumos. Arī šajā svētku nedēļā mūsu bijušie audzēkņi, esošo bērndārznieku vecāki, atceras un apciemo mūs, dalās atmiņās. Vairāk nekā trešdaļa iestādes darbinieku ir bijušie iestādes audzēkņi vai viņu vecāki,” norāda “Sprīdīša” vadītāja V.Bērtule.

Atzīmējot bērnudārza jubileju, vairākiem “Sprīdīša” darbiniekiem piešķirts Jelgavas Izglītības pārvaldes Pateicības raksts par ilggadēju darbu un ieguldījumu mazo jelgavnieku izglītošanā. Pateicības rakstu saņem pirmsskolas izglītības skolotājas Anita Sarkanā, Inga Mitkeviča un Daina Dambīte, skolotāja logopēde Pārsla Šprenka, skolotāja palīgi Natalija Kovčuka un Dace Cederštrema, speciālā pedagoģe Rita Krūmiņa. Savukārt ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes Pateicības rakstu sestdien tiks godināta iestādes vadītāja un bērnudārza kolektīvs par atbildīgu darbu un ieguldījumu mazo jelgavnieku audzināšanā un izglītošanā.