16.2 °C, 2 m/s, 84.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldība“Bez pašvaldības sistemātiska darba un finanšu ieguldījumiem sportisko panākumu nebūtu”
“Bez pašvaldības sistemātiska darba un finanšu ieguldījumiem sportisko panākumu nebūtu”
25/09/2020

Pirms diviem gadiem ieviestās izmaiņas ziedojumu piesaistes regulējumā, kas būtiski mazinājušas uzņēmēju motivāciju atbalstīt nevalstiskās organizācijas, jo tas vairs neatsaucas uz nodokļu atvieglojumiem, ievērojami mainīja arī sporta atbalsta sistēmu un finansējuma sadales principus. Šobrīd sporta jomas attīstības un atbilstošu apstākļu sportiskajiem panākumiem nodrošināšana lielā mērā atkarīga tieši no pašvaldības izpratnes un pretimnākšanas. “Profesionālais sports ir piramīdas virsotne, taču, lai to sasniegtu, jāsāk ar pamatiem – ar atbilstošu infrastruktūru un iespējām jau no mazotnes būt fiziski aktīviem ģimenes lokā, ar atbalstu sporta norisēm izglītības iestādēs, zemāka līmeņa komandām un sacensībām, jo tieši tā veidojas nākamie čempioni,” saka Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot, ka pašvaldība apzinās sportiska dzīvesveida nozīmi ikviena jelgavnieka ikdienā, tādēļ iespēju robežās pilsētā tiek atbalstītas daudzveidīgas sporta iniciatīvas, aptverot kā individuālu sportistu treniņiespējas un startus, tā atbalstu dažādu sporta veidu komandām. Un pašvaldības ieguldījums attaisnojas – ar Jelgavas vārdu sporta arēnā rēķinās.

Mūsu pilsētā sporta jomas attīstība ir Sporta servisa centra kompetencē, un, pēc iestādes apkopotās informācijas, pagājušajā gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai ar pašvaldības līdzfinansējumu pilsētā notikuši 168 dažāda līmeņa sporta pasākumi, bet 2018. gadā pilsētā notika 172 sporta pasākumi ar pašvaldības finansiālu atbalstu. Sarunā ar Sporta servisa centra direktoru Juri Kaminski skaidrojam sporta jomas finansēšanas pamatprincipus pilsētā.

Sporta pasākumiem šogad – 645 400 eiro

Plānojot šā gada budžetu, sporta jomas attīstībai tika paredzēti 3 612 263 eiro, tostarp ap 650 000 eiro kā dotācija sporta pasākumiem. Uz šo brīdi precizētais pašvaldības finansējums šim mērķim ir 645 400 eiro. “Finansējums gadu no gada tiek sadalīts pēc līdzīgiem principiem – izvērtējot pieteikumus, tiek atbalstīti pilsētas sporta klubu iesniegtie projekti, papildu finansējums klubiem tiek piešķirts par iepriekšējā gada rezultātiem, līdzfinansējums tiek paredzēts arī dažāda līmeņa sacensībām, ko Sporta servisa centrs organizē sadarbībā ar sporta klubiem, sporta federācijām un citām organizācijām,” skaidro Jelgavas Sporta centra direktors, norādot, ka tāpat ievērojami līdzekļi tiek paredzēti pilsētas sporta bāzu uzturēšanai, darbinieku atalgojumam un saistītajiem pakalpojumiem, kurus jelgavnieki neizjūt kā “taustāmu” kādam konkrētam mērķim novirzītu atbalstu, bet kuri vistiešākajā mērā nodrošina sekmīgu nozares darbību.

J.Kaminskis spriež, ka, vērtējot kopumā, varētu izšķirt piecas lielākās Sporta servisa centra darbības jomas jeb uzdevumus, un atbilstoši tam tad arī tiek sadalīts pašvaldības finansējums sportam: popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, īpašu uzmanību veltot bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu nodrošināšanai; atbalstīt sportistu sporta meistarības pilnveidi, sekmējot sportistu piedalīšanos valsts mēroga un augsta līmeņa sacensībās; nodrošināt Jelgavas pilsētas sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību; koordinēt sporta pasākumu organizēšanu un norisi pilsētā un apsaimniekot pašvaldības sporta bāzes.

“Taču būtiski ir saprast, ka aiz katras Jelgavas komandas spēles gan mājās, gan izbraukumā, aiz gandrīz visiem Jelgavā notiekošajiem sporta pasākumiem un Jelgavas sportistu startiem jebkura līmeņa sacensībās – sākot no pilsētas un beidzot ar pasaules čempionātiem un pat olimpiskajām spēlēm – stāv pašvaldība, jo bez sistemātiska darba un finanšu resursu ieguldījuma nekas no tā nebūtu iespējams,” uzsver Sporta servisa centra direktors.

Popularizē sportu un veselīgu dzīvesveidu

Jelgavā notiek sporta pasākumi dažādām mērķauditorijām – gan pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, gan ģimenēm, gan amatieriem, gan senioriem, gan personām ar invaliditāti. Tās ir arī dažādas aktivitātes, kas vērstas tieši uz tautas sportu, sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. J.Kaminskis skaidro, ka daļa aktivitāšu tiek realizētas, īstenojot dažādus projektus un piesaistot papildu finansējumu, piemēram, Olimpiskā diena, Eiropas Sporta nedēļa, taču pamatā tas ir pašvaldības finansējums, kas jelgavniekiem nodrošina iespēju pasākumus aizvadīt pilsētas sporta bāzēs ar atbilstošu tehnisko nodrošinājumu un apkalpojošo un atbalsta personālu. “Jā, protams, par komunālajiem pakalpojumiem un citiem ikdienas izdevumiem, kas saistīti ar sporta infrastruktūras uzturēšanu, katru mēnesi jāmaksā neatkarīgi no tā, vai kādas sporta aktivitātes vispār notiek, taču, lai gan iedzīvotāji šāda veida atbalstu tieši neizjūt, tas ir būtisks pašvaldības ieguldījums,” atzīst Sporta servisa centra direktors. Tāpat atbalstīta tiek veterānu un amatieru dalība dažāda mēroga sacensībās ārpus Jelgavas, piemēram, mūsu pilsētas komandas piedalās Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības sporta spēlēs.

Pilsētā tiek veicināta sporta attīstība pilsētas mācību iestādēs, kas tostarp palīdz atrast talantīgākos audzēkņus, kam varētu būt perspektīva kādā sporta veidā. Dažādas sacensības vispārizglītojošo skolu audzēkņiem notiek visu mācību gadu, papildus tiek rīkota Jelgavas pilsētas skolēnu spartakiāde un koordinēta mūsu skolu audzēkņu dalība Zemgales reģiona bērnu un jauniešu sporta spēlēs, organizētas Zemgales reģiona sacensības futbolā. “Sporta servisa centra pārziņā ir arī informēt skolas par Latvijas Skolu sporta federācijas rīkotajām sacensībām, un, ja ir izcīnīta iespēja, atbalstām piedalīšanos tajās. Bet ir sacensības, kurās piedalīties var ikviena skola, un tad svarīga ir sporta skolotāja un jauniešu vēlme, skolas vadības atbalsts, bet pašvaldība palīdz ar transportu, lai nokļūtu uz sacensībām,” atbalstu vispārizglītojošo skolu sportam komentē J.Kaminskis, akcentējot, ka sacensības skolu jauniešiem cenšas organizēt arī arvien vairāk sporta veidu federāciju un šādā gadījumā Sporta servisa centrs ir informators un koordinators, lai Jelgavas skolas iesaistītos šajās aktivitātēs.

Savukārt mācību jomā “Sports un veselība” pilsētā ir apvienojušies ap 30 sporta skolotāju, un arī to pilsētā koordinē Sporta servisa centrs. Tiekoties vismaz divas reizes gadā, skolotājiem tiek sniegta aktuālā informācija par mācību saturu, procesa organizēšanu, vērtēšanu un citiem jautājumiem. Nepieciešamības gadījumā iespējamas arī individuālas konsultācijas. Tikšanās reizēs tiek pārrunātas katras izglītības iestādes iespējas, problēmas, risinājumi.

Atbalsta sportistu sporta meistarības pilnveidi, sekmējot sportistu piedalīšanos valsts mēroga un augsta līmeņa sacensībās

Viens no pašvaldības mērķiem sporta jomā ir atbalstīt sportistu sporta meistarības pilnveidi, sekmējot sportistu piedalīšanos valsts mēroga un augsta līmeņa sacensībās. Sporta servisa centra pārraudzībā ir trīs Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes, kurās jauniešiem ir iespēja pilnveidot savu sportisko meistarību, piedalīties sacensībās. “Apzinoties, ka bez bērnu un jaunatnes sporta augstu sasniegumu nebūs, īpašu uzmanību, kas atspoguļojas arī finansējumā, pievēršam mūsu pilsētas sporta skolām. Vienmēr esmu teicis, ka neesam tik liela nācija, lai varētu šķērdēties ar saviem talantiem, tāpēc ir gandarījums, ka pašvaldības ieguldījums atspoguļojas arī sportistu augstvērtīgos rezultātos,” tā Sporta centra direktors, norādot, ka, piemēram, vadošajiem un perspektīvākajiem sporta skolu audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja divreiz gadā treniņus aizvadīt arī treniņnometnēs ārzemēs.

Taču uz finansējumu var pretendēt arī dažādas sporta organizācijas, un tas tiek piešķirts saskaņā ar izstrādātu kārtību par sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību. Sporta servisa centra direktors skaidro, ka finansējuma sadalē par pamatu tiek ņemti divi galvenie kritēriji: sporta organizācijas aktivitāte jeb tā saucamā punktu sistēma un augstu sasniegumu sports.

Šajā gadā 37 sporta organizācijām kopējais piešķirtais finansējums ir 152 500 eiro, tostarp 65 000 eiro sporta klubu atbalstam un 87 500 eiro augstu sasniegumu sportistu atbalstam. Bet pagājušajā gadā 41 sporta organizācija atbalstīta ar 136 000 eiro, tostarp 56 000 eiro piešķirti sporta klubiem, lai līdzfinansētu to iesniegtos pasākumu projektus, un 80 000 eiro augstu sasniegumu sportistu atbalstam.

J.Kaminskis piebilst, ka pilsētas sporta klubiem pašvaldība nereti papildus sedz arī transportlīdzekļu nomas izmaksas, tādējādi nodrošinot nokļūšanu dažāda līmeņa sacensībās, tāpat pēc atsevišķa pieprasījuma tiek izvērtētas iespējas no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt papildu finansējumu individuālām vai komandu aktivitātēm. “Iespēju robežās cenšamies atbalstīt ikvienu, kas sporta arēnā popularizē Jelgavu,” tā viņš.

Jāpiebilst, ka aizvadītais gads bija īpašs ar to, ka Jelgavā pirmo reizi notika Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā piedalījās ap 2800 jauno sportistu no 77 Latvijas novadiem un pilsētām. Izcīnīto medaļu kopvērtējumā Jelgavas pilsētas jaunie sportisti ieņēma 3. vietu ar 16 zelta, 19 sudraba un 23 bronzas medaļām. Jelgavas pilsētas komandas dalības Latvijas Jaunatnes olimpiādē un šī pasākuma sarīkošanas kopējās izmaksas bija ap 250 000 eiro.

Nodrošina Jelgavas pilsētas sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību

 

Būtisks ir pašvaldības ieguldījums arī jauno sportistu veselības stiprināšanā. J.Kaminskis skaidro, ka Sporta servisa centrs nodrošina Jelgavas pilsētas sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību, tajā skaitā sekundārās veselības aprūpi jeb fizioterapijas pakalpojumus. “Šos pakalpojumus var saņemt Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas, Jelgavas Ledus sporta skolas izglītojamie, sportisti, kuri darbojas Jelgavas sporta klubos, kā arī skolēni, kuri kopā ar klasesbiedriem iesaistījušies Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā projektā “Sporto visa klase”,” skaidro Sporta servisa centra direktors, akcentējot, ka šajā gadījumā pašvaldības finansiālais ieguldījums saistīts arī ar medicīnas kabinetu izveidi, uzturēšanu, aprīkojuma un medicīnas materiālu iegādi, personāla nodrošinājumu.

Piemēram, medicīnas kabinetā Kronvalda ielā 24 iespējams veikt padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi reizi gadā, novērtējot fizisko attīstību, sirds un asinsvadu sistēmu, elpošanas sistēmas, balsta un kustību sistēmas un citu orgānu sistēmas fizisko un funkcionālo stāvokli, kontrindikācijas paaugstinātai fiziskai slodzei un piemērotību izvēlētajam sporta veidam. Pagājušajā gadā kopumā veiktas 1343 profilaktiskās medicīniskās pārbaudes.

Savukārt fizioterapijas kabinetā Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a fizioterapijas procedūras var saņemt sporta skolu izglītojamie un Jelgavas pilsētā darbojošos sporta klubu sportisti, pēc sporta veida trenera iniciatīvas vēršoties pie sporta ārsta un saskaņā ar sporta ārsta nosūtījumu. Piemēram, 2019. gadā pakalpojumi sniegti 901 personai, kopumā veicot 1035 procedūras (688 – vingrošana, 78 – masāža, 135 – manuālā terapija).

Koordinē sporta pasākumu organizēšanu un norisi pilsētā

 

Pagājušajā gadā ar pašvaldības finansiālu iesaisti pilsētā notikuši 168 sporta pasākumi, tostarp nozīmīgi valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumi, sacensības, piemēram, Latvijas čempionāti, Latvijas kausi, Jelgavas pilsētas atklātie čempionāti un kausu izcīņas, un atsevišķām lielāka mēroga sacensībām tiek nomāta Zemgales Olimpiskā centra infrastruktūra. Sporta servisa centra direktors skaidro, ka, piemēram, Jāņa Lūša piemiņas kausa izcīņas šķēpmešanā organizatoriskās izmaksas ir ap 8000 eiro, starptautisko sacensību mākslas vingrošanā “Baltic Flower” – 5000 eiro, Jelgavas domes kausa dejās sarīkošanai izlietoti 4500 eiro, bet ūdens motosporta sacensībām – 3500 eiro. Savukārt gandrīz 10 000 eiro pašvaldības finansējuma iztērēts Jelgavas čempionāta basketbolā, Jelgavas kausa izcīņas futbolā un Jelgavas domes kausa volejbolā norisei.

Jāpiebilst, ka tāpat tiek atbalstīts sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, kopš 2019. gada Lielupē notiek sacensības burāšanā “Ja grib, tad var!”, un pārrobežu projekti, piemēram, vairāku gadu garumā izveidojusies sadarbība ar Jelgavas sadraudzības pilsētu Šauļiem.

Sporta klubiem katru gadu tiek piedāvāta iespēja startēt sporta pasākumu projektu konkursā, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, un vidēji gadā tiek atbalstīti nedaudz vairāk kā 30 dažādu pilsētas sporta organizāciju iesniegti projekti. Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavā darbojas 56 sporta organizācijas.

Nozīmīga finansējuma daļa tiek novirzīta sporta bāzu apsaimniekošanai – Sporta servisa centrs uztur sporta halli Mātera ielā 44a, sporta laukumu Mātera ielā 44, sporta namu Raiņa ielā 6, pludmales volejbola laukumus Pasta salā, airēšanas bāzi Pilssalas ielā 8, ko gan apsaimnieko Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola. “Sporta servisa centra uzdevums ir pilsētas sporta bāzu tālākas attīstības un pieejamības nodrošināšana, īpašu uzmanību veltot sporta bāzu infrastruktūras sakārtošanai. Līdzekļi tiek izmantoti gan sporta infrastruktūras ikdienas uzturēšanai, piemēram, uzkopšanai, zāles pļaušanai, laistīšanai stadionā, pludmales volejbola laukumu frēzēšanai un izlīdzināšanai, uzkopšanas darbiem, remontdarbiem, gan lielāku darbu veikšanai,” rezumē Sporta servisa centra direktors, akcentējot, ka no pēdējiem redzamākajiem pašvaldības ieguldījumiem ir trīs rekonstruētie sporta stadioni pie skolām. Laikā, kad tur nenotiek sporta stundas skolēniem un treniņi sporta skolas audzēkņiem, iedzīvotāji tos var izmantot bez maksas.

Foto un infografiki: Jelgavas pilsēta

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē