25.4 °C, 2.7 m/s, 65.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaBibliotēkas darbinieki un atbalstītāji saņem Kultūras ministrijas pateicības
Bibliotēkas darbinieki un atbalstītāji saņem Kultūras ministrijas pateicības
21/12/2020

1920. gada 10. jūnijā Jelgavā tika atvērta pirmā pašvaldības dibinātā un uzturētā bibliotēka – Jelgavas pilsētas bibliotēka –, un šāgada decembrī noslēdzas tās simtgades svinību gads. Pieminot šo nozīmīgo jubileju un aktualizējot bibliotēku lomu vietējās kopienas dzīvē, Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir pasniegusi atzinības un pateicības rakstus 12 Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbiniekiem un atbalstītājiem par būtisku ieguldījumu kultūras jomā.

Atzinības raksts pasniegts Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktorei Lāsmai Zariņai par mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā un izaugsmē, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu. Tāpat atzinību saņēmusi direktores vietniece Dzintra Punga, kurai tā pasniegta par iniciatīvu, radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā, kā arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

 

Tāpat pasniegti 10 pateicības raksti. Bibliotēkas direktores vietniece saimniecības darbos Liāna Pastere saņēmusi pateicību par radošu pieeju, nesavtīgu un godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā. Pateicību par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstībā saņēmušas Fonda izmantošanas un organizācijas nodaļas bibliotekāres Viktorija Agafonova un Olga Spirta. Par izcilu mācībprasmi, erudīciju, vēstures dokumentēšanu un saglabāšanu, jaunradi un radošumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību, pateicība izteikta bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītājai Baibai Īvānei, kā arī par izcilu mācībprasmi, stāstniecības kustības uzturēšanu, un profesionālu darbu ar bērniem pateicības rakstu saņēmusi bibliotekāre Gundega Kalniņa. Par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu redzējumu un radošu ieguldījumu, veicinot Jelgavas pilsētas bibliotēkas attīstību pateicības izteiktas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītājai Sandrai Silmanei, Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājai Vivitai Armanovičai, projektu vadītājai Klintai Kalnējai un datortīkla administratoram Haraldam Bukšam. Tāpat īpaša pateicība izteikta Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei Ritai Vectirānei  par nesavtīgu un godprātīgu atbalstu, par plašu, mērķtiecīgu redzējumu, veicinot bibliotēku atpazīstamību un attīstību. Visas pateicības izteiktas arī sakarā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas 100. gadadienu.

 

Atzinības un pateicības raksti, ko pasniegusi Kultūras ministrija, apleicina, ka Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki ir parādījuši savu radošo potenciālu, spēju strādāt dažādās jomās gan izglītojot sabiedrību, gan piedaloties dažādās lasītveicināšanas programmās. Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieku ieguldījums īpaši tika novērtēts arī 2018. gadā, kad bibliotēka saņēma Latvijas Bibliotekāru biedrības “Gada bibliotēkas 2017 nosaukumu. Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone atzīst, ka augstu novērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkā ieviestās inovācijas, kvalitatīvos pakalpojumus, oriģinālu projektu realizāciju, inovatīvu, aktīvu darbu bibliotēkas virtuālajā vidē, veiksmīgu sadarbību ar plašu sadarbības partneru loku, kā arī sekmīgu bibliotēkas kolektīva darbu komandā.

 

 

Foto un informācija: Jelgavas pilsētas bibliotēka