28.2 °C, 1.7 m/s, 54.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiBudžeta prioritāte – ceļi, ielas, transports, komunālā saimniecība
Budžeta prioritāte – ceļi, ielas, transports, komunālā saimniecība
02/02/2006

Kopumā budžets orientēts uz ilgtspējīgu pilsētas attīstību – plānojot pilsētas budžetu tiek ņemta vērā iepriekšējo gadu metodika ar nolūku saglabāt stabilu ekonomisko situāciju un panākot ekonomisko augšupeju. Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi un izdevumi šim gadam tiek plānoti 27 250 488 latu jeb 416 lati uz katru pilsētas iedzīvotāju.

2006. gada pamatbudžeta ieņēmumi ir par diviem miljoniem latu jeb 14 procentiem lielāki nekā pagājušajā gadā. Šogad Jelgava turpinās apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, un šo projektu ieviešanai ir nepieciešami papildu līdzekļi, kurus būs iespējams atgūt tikai pēc projektu realizācijas.

Lai mērķtiecīgi virzītu pilsētas tālāku attīstību, īstenojot investīciju projektus, 2006. gadā tiks piesaistīti aizņēmumu līdzekļi – 4 220 170 latu. Kopsummā finansēšanas līdzekļi, ieskaitot novirzītos naudas līdzekļu atlikumus uz gada sākumu, plānoti 5 377 120 latu. Jelgavas kredītreitings joprojām vērtējams kā ļoti labs, jo saistību īpatsvars pret 2006. gada budžetu ir 12,5 procenti pieļaujamo 20 procentu vietā.

Lielākais budžeta ieņēmumu pieaugums – par 17,7 procentiem, šogad ir plānots no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Šajā pozīcijā paredzēti 13 348 097 latu ieņēmumi, un tas liecina, ka turpina augt kopējā pilsētas iedzīvotāju labklājība, jo šī nodokļa ieņēmumi tiešā veidā atkarīgi no iedzīvotāju algu apmēra. Palielinājušies arī ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa – 789 741 lats un 5 pieaugums pieaugums, kā arī citām budžeta pozīcijām.

Ievērojami līdzekļi tiks ieguldīti pilsētas infrastruktūras sakārtošanā. No lielākajiem infrastruktūras objektiem, kuros šogad tiks ieguldīti līdzekļi, jāmin Oskara Kalpaka un Svētes ielas rekonstrukcijas projekts «Drošais ceļš uz skolu», kā arī Peldu ielas pagarinājuma otrās kārtas izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi Zinātnes tehnoloģiju parka teritorijai.

Šogad tiks turpināta arī «Jelgavas autobusu parka» tehnikas atjaunošana, un šajā gadā 1 100 000 latu tiks novirzīti jaunu zemās grīdas autobusu iegādei. Iecerēts, ka jaunie autobusi aizstās morāli un tehniski novecojušos «Otoyol» autobusus. Ar jaunu autobusu iegādi plānots palielināt autobusu parka sniegto pakalpojumu kvalitāti un nostiprināt «Jelgavas autobusu parku» kā vienu no konkurētspējīgākajiem pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem Latvijā.

Visvairāk investīciju līdzekļu – 3,1 miljons latu, tiks ieguldīts dzīvokļu un komunālās saimniecības sfērā. Investīcijām izglītībai nākamgad tiks izlietoti 703 000 latu, veselības aprūpei – 302 000 latu, bet sociālajai nodrošināšanai -110 000 latu.
19,1 procenti no pilsētas budžeta jeb 5,1 miljons latu tiks ieguldīts dzīvokļu un komunālās saimniecības jomā. Šai nozarei budžeta pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 948 000 latu.

Rūpējoties, lai Jelgava kļūtu par ģimenēm arvien pievilcīgāku dzīvesvietu, nākamgad pilsētā tiks izveidoti pieci jauni bērnu rotaļu laukumi, kā arī veikta virkne citu infrastruktūras uzlabošanas pasākumu.

Izprotot kvalitatīvu cilvēkresursu nozīmi pilsētas ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā, vislielākie līdzekļi – 40,7 procenti jeb 10,65 miljoni latu no kopējiem izdevumiem valdības funkciju nodrošināšanai – tiks ieguldīti izglītības sfērā. Salīdzinot ar 2005. gadu, finansējums izglītības nozarei palielināts par 1,35 miljoniem latu.

Atbilstoši budžeta projektam papildu līdzekļi tiks ieguldīti pedagogu un tehnisko darbinieku algu palielināšanai, ēku siltināšanai, 4. vidusskolas piebūves projekta izstrādei, dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem, skolu sanitāro mezglu rekonstrukcijai, remontdarbiem un citām vajadzībām.

Ņemot vērā darba samaksas pieaugumu valsts un pašvaldību iestādēs, 2006. gada pašvaldības budžeta ietvaros plānots paaugstināt atalgojumu arī pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

Izpildvaras funkciju nodrošināšanai tiks tērēti 1,76 miljoni latu jeb 6,7 procenti no kopējiem budžeta izdevumiem. Papildu bāzes izdevumiem šogad atbilstoši izmaiņām likumdošanā plānots mainīt finanšu plānošanas un uzskaites sistēmu, veikt remontdarbus pašvaldības administrācijas ēkās un citus saimnieciskos darbus.

Apzinoties, ka daudziem pilsētas iedzīvotājiem pašvaldības palīdzība ikdienā ir nepieciešama jau tūlīt, ievērojama pilsētas budžeta daļa tiek novirzīta jelgavnieku sociālai nodrošināšanai.

Sociālajai nodrošināšanai paredzēts izlietot 6,3 procentus no visiem budžeta izdevumiem jeb 1,64 miljonus latu. Šogad kopā ar budžeta projektu apstiprināšanai tiks virzīti grozījumi sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumos, paplašinot to personu loku, kuras var pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību, vienlaikus palielinot pabalstu apmēru.

Papildu bāzes izdevumiem sociālās nodrošināšanas programmas ietvaros paredzēts finansējums Higiēnas centra izveidei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Stacijas ielā 13. Tāpat ieplānoti līdzekļi Labklājības ministrijas realizētajam projektam «Sociālās aprūpes institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana». Šī projekta gaitā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi sociālās aprūpes centrā «Jelgava».

Sporta un kultūras jomām budžeta projektā paredzēts finansējums 1,2 miljonu latu apmērā. Papildus uzturēšanas izdevumiem no šiem līdzekļiem, gatavojoties nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem, par 20 000 latu tiks iegādāti tautas tērpi pašdarbības kolektīviem. Vēl 15 000 latu atvēlēti Jelgavas kamerorķestra izveidei. Pašvaldības aģentūrā «Kultūra» tiks izveidots simfoniskais orķestris ar samazinātu mūziķu sastāvu, ko vadīs Aigars Merijs-Meri. Paredzēts, ka galvenokārt tas būs veidots uz Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņu bāzes, taču tiks piesaistīti arī seši vadoši instrumentu grupu mūziķi, kā arī augstas kvalifikācijas pasniedzēji. Aģentūra «Kultūra» šādā veidā redz iespēju piedāvāt pilsētniekiem vēl daudzveidīgāku kultūras programmu. Plānots, ka pirmais kamerorķestra koncerts notiks jau februārī, taču kopumā gadā tie varētu būt līdz astoņiem klasiskās mūzikas koncertiem.

Tāpat šajā jomā vēl par 10 000 latu plānots papildināt bibliotēku grāmatu fondu, bet 7000 latu paredzēti pilsētas stadiona skiču projekta izstrādei. Savukārt stājhokeja (cilvēkiem ar kustību traucējumiem) pasaules čempionāta organizēšanai, kas notiks vienlaikus ar pasaules hokeja čempionātu Rīgā, piešķirti 50 000 latu.

Investīcijām veselības aprūpei nākamā gada budžetā plānoti 302 000 latu. Līdzekļi tiks ieguldīti pilsētas slimnīcas operāciju bloka rekonstrukcijai, 40 000 latu plānots izmantot Jelgavas pilsētas poliklīnikas kabinetu remontam, bet 12 000 latu – aprīkojuma iegādei pilsētas Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijai.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem nākamā gada budžetā atvēlēti 300 000 latu.

Gunārs Kurlovičs, Jelgavas Domes izpilddirektors