24.7 °C, 1.4 m/s, 64.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaBūvdarbi Loka maģistrālē noslēgsies septembrī
Būvdarbi Loka maģistrālē noslēgsies septembrī
14/08/2020

30. septembris – tas ir datums, kad jābūt pabeigtiem divus gadus ilgušajiem rekonstrukcijas darbiem Loka maģistrālē, lai jau šoruden 4,7 kilometrus garo tranzīta ielu nodotu ekspluatācijā. Būvnieks uzsver, ka šobrīd koncentrējas uz asfalta virskārtas izbūvi atsevišķos Loka maģistrāles posmos un labiekārtošanas darbiem, tāpat tiek asfaltētas apbraucamās ielas un vairākās no tām izbūvēts jauns ietves segums. Piedāvājam ieskatu, kā šobrīd mainījusies Loka maģistrāle un kas vēl augustā un septembrī objektā jāpaveic.

Loka maģistrāles no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai rekonstrukcija tika sākta 2018. gada septembrī. Pagājušajā būvdarbu sezonā akcents likts uz inženierkomunikāciju, ielu apgaismojuma sakārtošanu, pārvada pār dzelzceļu pārbūvi un rotācijas apļu izbūvi, bet šajā sezonā aktuālāki ir tieši asfaltēšanas un labiekārtošanas darbi. “Projekta gaitā izdevies pilnībā vadīties pēc sākotnējā darbu plāna, un šobrīd varam teikt, ka palikusi vien astīte – esam paveikuši vairāk nekā 80 procentus no vērienīgajā rekonstrukcijas projektā paredzētā. Vēl atsevišķos Loka maģistrāles posmos un jaunajā rotācijas aplī pie Bērzu ceļa jāizbūvē asfalta virskārta. Šobrīd intensīvi tiek bruģētas ietves, esam sākuši ieklāt asfaltu veloceliņam, tiek sakārtotas sabiedriskā transporta pieturas. Līdz augusta beigām mums ir jāpabeidz darbi pie Jelgavas 6. vidusskolas, lai, jauno mācību gadu uzsākot, tie netraucētu piekļūšanu skolai. Tāpat strādājam pie daudzdzīvokļu mājām Loka maģistrālei piegulošajā teritorijā, kur vēl tiek veidotas autostāvvietas, un paralēli visiem būvdarbiem esam ķērušies pie koku un košumkrūmu stādīšanas, kas tiek organizēta no Kalnciema ceļa puses,” stāsta pilnsabiedrības “ReRe vide – Hidrostatyba” atbildīgais būvdarbu vadītājs Edgars Krastiņš.

Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā tiek sakārtota ne vien tranzīta iela, bet arī vairākas blakus ielas, kas izmantotas kā apbraucamie ceļi, – tiek savestas kārtībā uz ielām esošās akas, izbūvētas jaunas ceļa apmales, ielas noasfaltētas. Jelgavas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” projektu vadītāja Kristīne Vuškārniece stāsta, ka lielākajā daļā apbraucamo ceļu darbi jau ir pabeigti, bet atsevišķās ielās tie vēl turpinās. Projekta noslēgumā būs noasfaltēts Strautu ceļš posmā no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam, Bērzu ceļš posmā no Kļavu ceļa līdz Strautu ceļam, Bērzu ceļš no Loka maģistrāles līdz Pērnavas ielai, Pērnavas iela posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai, Pumpura iela posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim, Paula Lejiņa iela no Pumpura ielas līdz Aviācijas ielai un Rubeņu ceļš posmā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei. “Būvdarbu laikā konstatējām, ka Loka maģistrāles apbraukšanai intensīvi tiek izmantots arī grantētais Bērzu ceļš posmā no Pērnavas ielas līdz Vecajam ceļam un Vecā ceļa posms no Institūta līdz Pērnavas ielai, tāpēc pašvaldība ir radusi iespēju noasfaltēt arī šos ielas posmus. Šobrīd ir saskaņoti būvdarbi, un drīzumā sāksies asfaltēšana,” stāsta K.Vuškārniece, papildinot, ka vairākās ielās, kas izmantotas kā apbraucamie ceļi Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā, tiek sakārtotas arī ietves. Piemēram, pilnīga ietves pārbūve notiek Pērnavas ielā gar daudzdzīvokļu mājām, Paula Lejiņa ielas posmā no Pumpura ielas līdz Aviācijas ielai.

Tranzīta ielas rekonstrukcijas gaitā pārbūvēts arī pārvads pār dzelzceļu. Satiksme pār to tika atjaunota jau pagājušā gada augusta beigās. “Vasaras sākumā pārvadam tika uzstādītas auto un gājēju drošības barjeras un nobruģēta ietve no abām pusēm līdz pārvadam, bet nesen segums izbūvēts tieši ietves pārvada daļai,” stāsta E.Krastiņš, norādot, ka iedzīvotāji pārvadu var šķērsot tikai pa vienu pusi, jo apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš tur izbūvēts tikai labajā pusē virzienā no centra.

Jāpiebilst, ka Loka maģistrāles pārbūves projektā būs izbūvēti četri apļveida krustojumi, pilnībā rekonstruētas inženierkomunikācijas, ielu apgaismojums un pārvads pār dzelzceļu, ierīkoti gājēju un velosipēdu celiņi, automašīnu stāvvietas, atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietas un pie pilsētas robežas izveidota atpūtas vieta ar tūrisma informācijas stendu.

Jelgavas pilsētas pašvaldība Loka maģistrāli rekonstruē, piesaistot ES finansējumu nacionālās nozīmes centru integrēšanai Eiropas vienotā transporta tīklā (TEN-T). Kopējās projekta izmaksas ir 21 679 350,03 eiro (ar PVN), tostarp 12 004 303 eiro ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībai un 9 110 520 eiro – Jelgavas pašvaldības finansējums.

Pamanāmas vizuālās pārmaiņas ir teritorijā pie Jelgavas 6. vidusskolas. Tur pārveidots skolas pagalms – nojauktas vecās kāpnes un to vietā izbūvēts bruģēts laukums, kurā varēs notikt skolas pasākumi. Pie skolas un ēkas, kurā atrodas peldbaseins, izveidots stāvlaukums vairāk nekā 70 automašīnām, līdz ar to automašīnu novietošana turpmāk būs ērtāka gan vecākiem, kuri vedīs bērnus uz skolu, gan arī peldbaseina apmeklētājiem. Rekonstrukcijas gaitā arī rasta iespēja izveidot pandusu pie peldbaseina ieejas, lai ēkā ērti var iekļūt arī cilvēki ratiņkrēslā un vecāki ar bērnu ratiņiem. Tāpat pie skolas uzstādīts 71 veloturētājs, kur pietiks vietas 142 velosipēdiem.

Rekonstruējot pilsētas ielas, ir svarīgi domāt ne tikai par autovadītājiem, bet arī par mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem un velosipēdistiem. Loka maģistrāles pārbūves gaitā no Kalnciema ceļa līdz Aviācijas ielas rotācijas aplim 3370 metru garumā izveidota atsevišķa bruģēta ietve gājējiem un 2550 metru garumā izbūvēts veloceļš velosipēdistiem un skrituļotājiem. Jaunais veloceļš ir līdzīgs tam, kāds jau gadus desmit kalpo Jāņa Čakstes bulvārī, – ar sarkanu asfalta segumu. Kāds tas izskatīsies, var redzēt Loka maģistrālē gar “Ramirent” nomas punktu, kur būvnieks ir ieklājis paraugu. Savukārt no Aviācijas ielas apļa līdz Langervaldes ielas aplim, tostarp uz pārvada pār dzelzceļu, ir izbūvēta apvienotā ietve gājējiem un velosipēdistiem.

Būvdarbu gaitā Loka maģistrāles un Rīgas ielas, Pērnavas un Rīgas ielas krustojumā un pie bijušās ražotnes “Keramika” uzstādīti mūsdienīgāki luksofori. “Pilsētsaimniecībā” norāda, ka tagad arī šajos pilsētas krustojumos varēs veikt satiksmes intensitātes mērījumus, jo tiks uzskaitīts, cik automašīnu tos šķērso. Domājot par iedzīvotāju drošību, visā Loka maģistrālē rekonstrukcijas noslēgumā tiks uzstādītas arī 33 videonovērošanas kameras, bet trijās vietās – pie “Keramikas”, Kalnciema ceļa un Loka maģistrāles krustojumā un pie rūpnīcas “Latvijas piens” – izvietotas ātruma kontroles un automašīnu numura nolasīšanas sistēmas. Nepieciešamības gadījumā šie dati tiks nodoti iekšlietu struktūru rīcībā.

Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā pārbūvētas arī sabiedriskā transporta pieturvietas, kurās šobrīd tiek uzstādītas nojumes. Līdz šim Loka maģistrāles pieturās šādu nojumju lielākoties nemaz nebija, bet turpmāk sabiedriskā transporta pasažieri tur varēs patverties no lietus vai sniega.

Vasaras sākumā dzelzceļa pārvadam būvnieki ir uzstādījuši drošības barjeras, bet pagājušajā mēnesī arī nobruģēta ietve. Jāpiebilst, ka gājēju un velobraucēju kustība pār pārvadu organizēta tikai vienā pusē. Pārvietoties var pa labo pusi virzienā no Aviācijas ielas – tur izbūvēts apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš.

Sakārtota ne tikai Loka maģistrāle, bet arī tai piegulošās teritorijas. Proti, gar privātmājām Loka maģistrāles kreisajā pusē, braucot no Kalnciema ceļa puses, ir izbūvēta jauna gājēju ietve, bet lielākās pārmaiņas ir teritorijā gar Loka maģistrāles daudzdzīvokļu mājām numur 5, 7, 13, 15, 25 un 27 – pie šīm mājām pārbūvēti automašīnu stāvlaukumi, sakārtojot arī lietusūdens novades sistēmu un nobruģējot tos. Lielākā daļa darbu trijos stāvlaukumos jau pabeigti, un vietējie izmanto iespēju savu auto novietot labiekārtotajos laukumos. Daļā stāvvietu vēl jāizveido atdalošais marķējums. “Pilsētsaimniecībā” uzsver: lai gan mainīta stāvlaukumu koncepcija, vietu skaits palicis tāds pats kā iepriekš.

Lai drošāks ceļš no sabiedriskā transporta pieturas Aviācijas ielā uz pilsētas industriālo rajonu, Loka maģistrāles rekonstrukcijas gaitā no Aviācijas ielas līdz pat uzņēmuma “AKG Thermotechnik Lettland” teritorijai izbūvēta ietve. 230 metrus garo ietvi klāj bruģakmens, un pa to var pārvietoties gan kājāmgājēji, gan velosipēdisti. Apkārtējie uzņēmumi jau atzinuši, ka līdz ar ietves izbūvi vairāk kļuvis to darbinieku, kas uz darbu brauc ar velosipēdu.

Pie Jelgavas administratīvās robežas blakus metālapstrādes uzņēmumam “SFM Latvia” izveidota atpūtas vieta, kurā uzstādīts Jelgavas reģionālā Tūrisma centra veidots tūrisma informācijas stends. Tāpat laukumā ir vieta četrām automašīnām, būs soliņš, divas velonovietnes un atkritumu urna.

Viens no būtiskiem papildu ieguvumiem, rekonstruējot Loka maģistrāli, ir tas, ka izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas un atjaunots asfalta segums septiņu citu pilsētas ielu posmos šajā rajonā. Šīs ielas būvdarbu laikā tika izmantotas kā apbraucamie ceļi, un šobrīd tajās tiek atjaunots brauktuves segums, bet atsevišķās arī izbūvēts jauns ietves segums.

Lai nodrošinātu lielāku caurplūdi Loka maģistrāles krustojumos un izvairītos no papildu luksoforiem, kas varētu radīt sastrēgumus, četros Loka maģistrāles krustojumos izbūvēts rotācijas aplis. Tāds ir Loka maģistrāles un Langervaldes ielas, Loka maģistrāles un Rubeņu ceļa, Loka maģistrāles un Aviācijas ielas un Loka maģistrāles un Bērzu ceļa krustojumā. “Langervaldes ielas, Rubeņu ceļa un Aviācijas ielas rotācijas apļi ir pabeigti – apļa ārpuse un arī puse no apļa vidusdaļas ir nobruģēta ar dabīgo akmens bruģi dažādās krāsās, bet otrā pusē uz zemes uzbēruma izveidoti apstādījumi. Šobrīd vēl turpinās darbi Bērzu ceļa aplī, kas izbūvēts kā pēdējais, – tas vēl ir jāasfaltē, jānobruģē un jāapzaļumo,” stāsta būvdarbu vadītājs Edgars Krastiņš.

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē