19.6 °C, 2.9 m/s, 70.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNodarbinātībaDarba devējiem ar NVA finansējumu ir iespēja apmācīt sev vajadzīgos darbiniekus
Darba devējiem ar NVA finansējumu ir iespēja apmācīt sev vajadzīgos darbiniekus
18/08/2022

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā fonda “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā “Apmācība pie darba devēja”. Darba devējiem tā ir lieliska iespēja ar NVA finansiālu atbalstu sagatavot viņiem nepieciešamos darbiniekus, īstenojot bezdarbnieku apmācību darba vidē pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās kompetences ieguvei.

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim:

  • pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 2 mēneši;
  • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 3 mēneši;
  • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēneši.

Darba devējam, kurš apmāca bezdarbnieku savā uzņēmumā, NVA piešķir dotāciju ikmēneša darba algai bezdarbniekam:

  • pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 300 eiro mēnesī;
  • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim  – 350 eiro mēnesī;
  • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim –350 eiro mēnesī.

NVA apmaksā izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam (līdz 50 eiro), piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 1000 eiro). NVA piešķir dotāciju arī darba vadītāja algai – 10 eiro par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem. 

 

Ja praktiskās apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas, viņš var saņemt no NVA reģionālas mobilitātes atbalstu – līdz 150 eiro mēnesī transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres izmaksu kompensācijai.

 

Savukārt darba devējam jānodrošina māceklim darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet ja praktiskajā apmācībā tiek iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no bezdarbnieka algas dotācijas daļas nodrošina NVA.

 

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai aicināti pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, ārstniecības iestādes, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas un izglītības iestādes. Darba devējam bezdarbnieka praktiskai apmācībai ir jānodrošina no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11. punktā noteiktajos gadījumos.

 

Kā pieteikties praktiskās apmācības īstenošanai?

  1. solis

Jāaizpilda tīmekļvietnē pieejamā pieteikuma  forma un jāpievieno prasītā informācija.

  1. solis

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot darba vietu, pieteikumu var nosūtīt arī uz NVA filiāles e-pastu, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

 

Pieteikumus izvērtēs NVA filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

 

Detalizētāka informācija un pieteikuma forma pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Apmācība pie darba devēja“.

 

 

Foto un informācija: Nodarbinātības valsts aģentūra