23.2 °C, 5.2 m/s, 48.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiDarba devējus aicina pieteikties subsidēto darba vietu izveidei
Darba devējus aicina pieteikties subsidēto darba vietu izveidei
10/06/2020

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot subsidētajās darbavietās NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un viņa darba vadītāja atalgojumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs var saņemt vienreizēju dotāciju darbavietas pielāgošanai.

 

ESF projekta Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem ietvaros tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti, bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

 

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei NVA filiālēs visā Latvijā var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības, izņemot politiskās partijas.

 

Kā darba devējam pieteikties subsidēto darbavietu izveidei?

1. solis

Jāreģistrē vakance NVA, jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas bezdarbnieks, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku.

 

2.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Darba devējiem → “Pasākumi noteiktām personu grupām

 

3. solis

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 

Darba devēju pieteikšanās subsidēto darbavietu izveidei notiek no 8. jūnija līdz gada beigām. 2020. gadā NVA plāno kopumā izveidot 912 darbavietas, no tām 622 darbavietas tiks veidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti, bet 290 – citu mērķa grupu bezdarbniekiem. Kopš ESF projekta Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem īstenošanas sākumadarba devēji ar NVA atbalstu kopumā jau ir izveidojuši 3664 subsidētās darbavietas, no tām 1184 darbavietas bezdarbniekiem ar invaliditāti un 2480 citu mērķa grupu bezdarbniekiem.

 

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā Darba devējiem → Pasākumi noteiktām personu grupām un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā Kontakti.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija: Nodarbinātības valsts aģentūra