17 °C, 4.1 m/s, 95.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaJelgavā atzīmē “Dažādo kurpju dienu”
Jelgavā atzīmē “Dažādo kurpju dienu”
15/09/2023

Meklēt kopīgo nevis atšķirīgo – uz to 15. septembrī tika aicināti ne tikai jelgavnieki, bet arī visa Latvija, katrā kājā velkot citādāku apavu. Tā Labklājības ministrija kampaņā “Iekāp otra kurpēs!” ikviens tika aicināts iejusties līdzcilvēku situācijā.

Raiņa parkā šajā dienā notika pasākums “Dažādo kurpju diena”, kurā apmeklētāji varēja uzzināt vairāk par  deinstitucionalizācijas procesu Jelgavā un Zemgalē, kopīgi izkrāsot mākslas objektu un piedalīties Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes (JSLP) Specializētās darbnīcas meistarklasē – izgatavot atslēgu piekariņu un kartīti.

Ar Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalstu Latvijā tiek īstenoti deinstitucionalizācijas projekti, kuru ietvaros daudzviet tiek piedāvāti sabiedrībā balstīti pakalpojumi, kas paver iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī bērniem, kas ir spiesti dzīvot ārpusģimenes aprūpē, integrēties sabiedrībā.

Pašvaldībām ir izšķirīga vieta deinstitucionalizācijas procesa veiksmīgā īstenošanā valstī – jānodrošina sabiedrībā balstīti un ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi, kā arī jāsniedz efektīva  palīdzība personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), viņu vēlmju  un vajadzību izzināšanā un prioritāšu noteikšanā, izvēloties un sniedzot atbalsta pakalpojumus, nodrošinot uz personu centrētu pieeju. Tikpat nozīmīga loma pašvaldībām ir nodarbinātību veicinošu pasākumu personām ar GRT darbspējas vecumā īstenošanā, kā arī veselības aprūpes, izglītības, transporta un citu vispārējās pieejamības pakalpojumu nodrošināšanā.

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros Sociālo lietu pārvalde uzsāka jaunu sociālo pakalpojumu plānošanu un esošo pakalpojumu attīstīšanu personām ar GRT, ņemot vērā šo personu vajadzības – izglītoties, atrasties sabiedrībā un veidot savstarpējos kontaktus, komunicēt, veidot jēgpilnu dienas ritmu, baudīt mākslu un iesaistīties fiziskās aktivitātēs. Šobrīd jelgavniekiem ir iespējas saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus trijos dienas centros – “Integra’, “Atbalsts” un “Harmonija”, un Specializētās darbnīcas pakalpojumu.