-6 °C, 3.1 m/s, 87.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiDeputāti komitejās izskatījuši pašvaldības budžetu 2013.gadam
Deputāti komitejās izskatījuši pašvaldības budžetu 2013.gadam
23/01/2013

Jelgavas pilsētas domes deputāti visās komitejās izskatīja sagatavoto 2013. gada pašvaldības budžeta projektu, kas plānots 45 577 160 latu apmērā. Nemainīgas ir pilsētas prioritātes – izglītība, sociālā nodrošināšana un pilsētvide. Jelgavas pilsētā tiks nodrošināti visi līdzšinējie atbalsta veidi iedzīvotājiem, kā arī paredzēti vairāki jauni – naudas pabalsts jaundzimušo dvīņu ģimenēm, palielināts pabalsts ēdināšanas maksas segšanai bērnudārzos trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, atcelta dalības maksa par interešu izglītību, palielināts finansējums pilsētas sabiedriskā transporta biļešu apmaksai visiem pilsētā deklarētajiem skolēniem, kā arī plānoti citi pasākumi.

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas pilsētas domes deputāti visās komitejās izskatīja sagatavoto 2013. gada pašvaldības budžeta projektu, kas plānots 45 577 160 latu apmērā. Nemainīgas ir pilsētas prioritātes – izglītība, sociālā nodrošināšana un pilsētvide. Jelgavas pilsētā tiks nodrošināti visi līdzšinējie atbalsta veidi iedzīvotājiem, kā arī paredzēti vairāki jauni – naudas pabalsts jaundzimušo dvīņu ģimenēm, palielināts pabalsts ēdināšanas maksas segšanai bērnudārzos trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, atcelta dalības maksa par interešu izglītību, palielināts finansējums pilsētas sabiedriskā transporta biļešu apmaksai visiem pilsētā deklarētajiem skolēniem, kā arī plānoti citi pasākumi.

Jelgavas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumus veido ieņēmumi no nodokļiem, nodevām, transfertiem un maksas pakalpojumiem 33 483 241 latu apmērā un finansēšanas līdzekļi  12 093 919 latu apmērā.
Nodokļos šogad plānots iekasēt 23 615 133 latus. Pašvaldības budžeta ieņēmuma lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un šogad tā ieņēmumi plānoti 21 099 273 latu apmērā. No nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) pašvaldība plāno ieņemt 2 335 860 latus.  Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa – 180 000 lati.

Vislielākie līdzekļi pilsētas budžetā ir paredzēti izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanas programmām. Šai jomai paredzēti 13 896 915 lati. Līdzās izglītības iestāžu uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem, liels budžeta finansējums paredzēts izglītības iestāžu remontiem – skolām un bērnudārziem tie kopā ir vairāk nekā 2 miljoni latu. Lai palielinātu vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs Jelgavā deklarētajiem bērniem, šobrīd notiek projektēšanas darbi pašvaldības bērnudārzam Ganību ielā, vasarā plānots sākt tā rekonstrukciju, bet atklāts tas tiks 2014. gadā. Budžeta projekts paredz, ka vēl par 5 latiem tiks palielināts līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un 2013.gadā dotācija vienam bērnam būs 85 lati mēnesī.
Pašvaldība turpinās piešķirt iedibinātās Izglītības kvalitātes balvas skolēniem par augstiem mācību sasniegumiem un pedagogiem. Skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasarā pašvaldības budžetā ieplānoti 50 tūkstoši latu. Lai nodrošinātu iespēju bērniem iesaistīties ārpusskolas nodarbībās, no šī gada Jelgavā deklarētajiem bērniem atcelta dalības maksa par interešu izglītību.

Sociālajai aizsardzībai Jelgavas pilsētas budžetā plānoti 3 437 504 lati. Šos līdzekļus plānots izmantot Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes un tās pakļautībā vai pārraudzībā esošo institūciju darbības nodrošināšanai un dažāda veida sociālās palīdzības nodrošināšanai.
Pašvaldība līdzās jau iepriekš maksātajiem pabalstu veidiem šogad ir apstiprinājusi vairākus jaunus, īpaši sniedzot lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm.
No šī gada pabalstu 1000 latu apmērā saņems ģimenes, kurās piedzimuši dvīņi. No 15 līdz 30 latiem palielināts pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Daudzbērnu ģimenes var saņemt pabalstu dalības maksas segšanai profesionālās ievirzes programmās un citus atbalsta veidus.
Pašvaldība līdz 80 procentiem paaugstinājusi finansējumu pilsētas sabiedriskā transporta biļešu apmaksai visiem pilsētā deklarētajiem skolēniem, savukārt trūcīgu un daudzbērnu ģimeņu bērni pilsētas maršrutu autobusos var braukt bez maksas.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai šogad ir paredzēti 2 006 460 lati, kas ir par 133 tūkstošiem latu vairāk nekā pagājušajā gadā. Tas ir tāpēc, ka pērn pilsētā ir pabeigti vairāki jauni infrastruktūras objekti, kuru uzturēšana prasa papildus izmaksas.
Papildu izdevumi no pašvaldības budžeta būs nepieciešami, lai nodrošinātu Pašvaldības operatīvās informācijas centra darbu, moderno sistēmu darbību jaunatklātajos rekonstruētajos objektos.

Par Jelgavas pilsētas budžetu deputāti lems 31. janvāra domes sēdē.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē