19.7 °C, 2.2 m/s, 96.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiDetālplānojuma izstrāde īpašumiem Rubeņu ceļā 2, Neretas ielā 1 un Neretas ielā 11
Detālplānojuma izstrāde īpašumiem Rubeņu ceļā 2, Neretas ielā 1 un Neretas ielā 11
25/05/2016

2016.gada 17.maijā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/3828 “Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajiem īpašumiem Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā”.

Klikšķināt, lai atvērtu

2016.gada 17.maijā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/3828 “Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajiem īpašumiem Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā”.
 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt transporta un inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas un noteikt aizsargjoslas un izmantošanas aprobežojumus.

Detālplānojuma izstrādes robeža atbilst nekustamo īpašumu Neretas ielā 1, Jelgavā (kadastra Nr.0900 015 0192, platība 99885 m2), Rubeņu ceļā 2 (kadastra Nr.0900 015 0150, platība 96911 m2) un Neretas ielā 11 (kadastra Nr.0900 015 0169, platība 1809 m2) robežām. Detālplānojuma ierosinātājs ir SIA “EO invest”.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē