2.8 °C, 4.5 m/s, 73.3 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaDirektori tiekas pieredzes seminārā par mācību procesa īstenošanu speciālajās izglītības programmās
Direktori tiekas pieredzes seminārā par mācību procesa īstenošanu speciālajās izglītības programmās
28/03/2024

Šonedēļ Jelgavas pamatskolā “Valdeka”-attīstības centrs norisinājās Jelgavas pašvaldības vispārējo, interešu, profesionālo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru pieredzes seminārs “Mācību procesa īstenošana speciālās izglītības programmās un atbalsta pasākumi izglītojamajiem”.

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centrs vadības komanda klātesošos iepazīstināja ar profesionālo pieredzi izglītības iestādes mācību darba organizēšanā un metodiskā centra darbībā.

Izglītības iestāde tiek īstenotas speciālās izglītības programmas bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no pirmsskolas līdz 9. klasei. Šajā mācību gadā iestādē mācās 169 bērni, strādā 52 pedagogi un 31 tehniskais darbinieks. Ikviens pedagogs un darbinieks ikdienā strādā ar atvērtu sirdi un gatavs iesaistīties jebkurā sadzīves procesa nodrošināšanā. Skolas direktore Dace Ekša uzsver, ka ir ļoti būtiski rūpēties par ikviena darbinieka labizjūtu un pašatjaunošanos, spēt iedvesmot kolektīvu un neaizmirst par katra indivīda paveiktā darba novērtēšanu.

Izglītības iestādes galvenā prioritāte ir labizjūta skolā gan darbiniekiem, gan skolēniem. Skolas ēkā un teritorijā ir pārdomāti izveidota vide. Tā ir pārraugāma, daudzfunkcionāla gan grupu, gan individuālajam darbam, izveidotas vietas aktivitātēm un atpūtai, kā arī brīvi pieejami mācību centri. Mācību process tiek atspoguļots arī sienu noformējumos, uzrakstos, plakātos, veicinot bērnā piederību mācīšanās procesam ar iespēju novērtēt savu sniegumu. Šī skola no citām vispārējās izglītības iestādēm atšķiras ar citādu izvirzīto mērķu sasniegšanu mācību procesā un sadzīvē. Skolā ir papildus Dizains un tehnoloģijas mācību stundas, lai motivētu skolēnus veiksmīgāk attīstīties sociāli emocionālajā un fiziskajā jomā, kā arī adaptēties sadzīves procesos un pašaprūpē. Ikdienas mācību procesā pedagogiem jāspēj plānot diferencētus uzdevumus, atbilstoši katra izglītojamā spējām un prasmēm.

Attīstības centrs izstrādājis vairākus metodiskos materiālus ar kuriem dalās ar citu izglītības iestāžu speciālistiem, kā arī sniedz konsultācijas. Skolu direktori un izglītības speciālisti tika iepazīstināti ar nomierināšanās stratēģiju, tajā ietverot elpošanas vingrinājumus, fiziskās aktivitātes, vides pielāgošanu ar rotaļu vai nomierinošajām vietām, kā arī izstrādātās vizuālās palīglīdzekļu kartiņas, kas palīdz atpazīt un nosaukt emocionālo stāvokli. Bērniem tiek mācīts atpazīt savas emocijas un sajūtas, kā arī spēt tikt ar tām galā. Izstrādātie materiāli pieejami skolas tīmekļvietnē. Tāpat klātesošie tika iepazīstināti ar digitālajiem un sensorajiem smilšu galdiem.

Skolai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Jelgavas Amatu vidusskolu, Lielplatones pamatskolu un Sociālās integrācijas valsts aģentūru, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēm. Darbinieki aktīvi sadarbojas ar izglītojamo vecākiem.

Pieredzes semināra noslēgumā Jelgavas Izglītības pārvaldes speciālisti klātesošos informēja par aktualitātēm, tuvojoties mācību gada noslēgumam.