24.5 °C, 2.5 m/s, 51.6 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaDivpadsmitie kārto angļu valodas eksāmenu
Divpadsmitie kārto angļu valodas eksāmenu
02/06/2020

Lielākā daļa 12. klašu skolēnu un profesionālo skolu audzēkņu otrdien kārto pirmo eksāmenu – angļu valodu. Lai arī pēdējo mēnešu laikā mācības aizvadītas attālināti, centralizētie eksāmeni notiek klātienē, ievērojot virkni drošības prasību, tostarp distanci, roku dezinfekciju un masku izmantošanu.

Tā kā svešvalodu eksāmeni šogad sākotnēji bija ieplānoti jau martā, to pārcelšana uz jūnija sākumu devusi skolēniem papildus laiku sagatavoties. To uzsver arī Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 12. klašu skolēni, kuri nu, pēc attālinātām mācībām divu mēnešu garumā, atgriezušies skolā. “Domāju, ka ar eksāmenu norisi problēmu nebūs. Tā kā pirmais eksāmens ir tieši angļu valodā, jūtos gatavs. Konsultācijas lielākoties aizvadījām “Zoom” zvanos, kā arī iepriekšējā nedēļā bija klātienes konsultācijas. Izmēģinājām runas daļu, tāpēc satraukuma nav,” stāsta 12.kom klases skolnieks Dāvids Gailītis. Viņa klasesbiedrene Helēna Jubalte atklāj, ka jūt nelielu uztraukumu, jo atgriešanās skolā pēc ilgāka laika nozīmē izmaiņas mācību ritmā, kas pēdējos mēnešus organizēts patstāvīgi, tomēr vidusskolniece ir pārliecināta par savu gatavību gala pārbaudījumam: “Esam gatavojušies visa gada garumā, tāpēc tas nav kaut kas, ko tā vienkārši varētu aizmirst mēneša laikā. Pildījām uzdevumus E-klasē, uzdevumi.lv un soma.lv, bet noderīgākās noteikti bija klātienes konsultācijas, kas atgādināja par skolas ierasto ritmu.” Viņa uz aizvadītajām mācībām attālināti raugās pozitīvi, jo šis laiks ļāvis strādāt radošāk, meklēt informāciju pašai un fokusēties vairāk uz mācību vielu, nekā kontroldarbu prasībām.

 

Arī 12.v klases skolniece Laura Dzepuka uzskata, ka viņa, tāpat kā lielākā daļa skolasbiedru, bija gatava svešvalodu eksāmenam jau martā, tāpēc papildus laiks izmantots, lai sagatavotos vēl labāk. Laura gatavojas arī ceturtajam, izvēles eksāmenam, kas viņas gadījumā būs bioloģija. Tas jānokārto plānotajām studijām Rīgas Stradiņa universitātē, kur saglabāta iestāšanās prasība par papildus eksāmenu, kas veidos 40 procentus no kopējā vērtējuma. “Izvēles eksāmenam gatavojos visa gada garumā, apmeklējot universitātes piedāvātos sagatavošanās kursus, kā arī īpaši atkārtoju tās tēmas, kas noteikti būs iekļautas eksāmenā,” stāsta skolniece. 12. klases beidzējiem šogad obligāti ir jākārto tikai trīs eksāmeni – svešvalodā, matemātikā un latviešu valodā.

 

Šogad, kārtojot noslēguma darbus klātienē, skolas vadās pēc Valsts izglītības satura centra vadlīnijām drošai eksāmenu norisei. Jāievēro divu metru distance starp skolēniem, lielā zālē var atrasties līdz 40 cilvēkiem, bet mazākās klasēs – līdz 25, atļauti tikai personīgie rakstāmpiederumi un fasētā ūdens pudele. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā visi eksāmenu licēji valkā sejas maskas, kā arī nodrošināts roku dezinfekcijas līdzeklis. Eksāmenu norise organizēta telpās atsevišķos stāvos.

 

Angļu valodas eksāmens notiek 2. un 3. jūnijā, un tam pilsētā ir pieteicies 461 skolēns un profesionālās izglītības iestāžu audzēknis. 3. jūnijā notiks vācu valodas eksāmens, un to izvēlējies kārtot tikai viens skolēns, kurš eksāmenu pildīs Rīgas Vācu ģimnāzijā, bet 4. un 5. jūnijā 150 Jelgavas skolu jaunieši kārtos valsts centralizēto eksāmenu krievu valodā. Nedēļu vēlāk – 9. jūnijā – notiks centralizētais eksāmens latviešu valodā, bet 12. jūnijā – matemātikā. Obligātajiem eksāmeniem sekos izvēles pārbaudījumi Latvijas un pasaules vēsturē, ķīmijā, bioloģijā, fizikā un informātikā, vidusskolas eksāmenu sesijai noslēdzoties 6. jūlijā. 12. klašu skolēni eksāmenus varēs kārtot arī papildtermiņā, ja objektīvu apstākļu dēļ skolēns nevar ierasties uz eksāmenu. Mācību gads jau noslēdzies 9. klašu skolēniem, kuriem šogad nav jākārto obligātie centralizētie eksāmeni. Izņēmums ir vien tie 40 Jelgavas skolu jaunieši, kuri 9. klasē tomēr izvēlējušies kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē