26.5 °C, 2.2 m/s, 49 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaDome aptur līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu krematorijas būvniecībai Zālītes ielā 2
Dome aptur līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu krematorijas būvniecībai Zālītes ielā 2
26/05/2022

Jelgavas pašvaldība saņēmusi SIA “Krematoriju apvienība” lūgumu uz visu tiesvedības laiku apturēt noslēgto līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu zemesgabalam Zālītes ielā 2. Uzņēmums šajā vietā bija paredzējis būvēt krematoriju, taču Jelgavas iedzīvotāju grupa vērsās tiesā, apstrīdot pašvaldības saskaņotās būvniecības ieceres. Domes sēdē pieņemts lēmums uz tiesvedības laiku apturēt starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un SIA “Krematoriju apvienība” pagājušā gada 20. aprīlī noslēgtā līguma “Par apbūves tiesības piešķiršanu zemesgabalam Zālītes ielā 2, Jelgavā” darbību.

Uzņēmums savu lūgumu pamatojis ar Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 10. marta lēmumu, ar kuru ir apturēti visi būvniecības darbi, līdz tiesa izskatīs iedzīvotāju grupas iesniegto pieteikumu par būvniecības ieceres apstrīdēšanu un spēkā stāsies tiesas spriedums.

 

Papildus SIA “Krematoriju apvienība” paskaidro, ka ir izpildījusi un ievērojusi līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu noteiktos pienākumus, lai sāktu būvēt krematoriju-sēru namu ar kolumbāriju: saņemts būvniecības ieceres akcepts un visas nepieciešamās atļaujas krematorijas darbībai, taču tiesas lēmums procesu apturējis. “SIA “Krematoriju apvienība” konceptuāli nepiekrīt pagaidu tiesas lēmumam, bet sīkākus paskaidrojumus un argumentus sniegs tiesvedības laikā,” teikts uzņēmuma iesniegumā pašvaldībai.

 

Jāatgādina, ka saskaņā ar Jelgavas domes 2020. gada 17. decembra lēmumu tika nolemts izsolīt rakstiskā izsolē zemesgabala Zālītes ielā 2 daļas 15 000 kvadrātmetru platībā apbūves tiesību, nosakot, ka uz zemesgabala jāizbūvē krematorija, sēru nams, kolumbārijs un to funkcionēšanai nepieciešamās inženierbūves; objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; objekts jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; apbūves tiesība piešķirta uz 30 gadiem.

 

Līgumā apbūves tiesības maksa gadā tika noteikta 5000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Tā kā Administratīvā apgabaltiesa 10. martā pieņēma lēmumu, ar kuru SIA “Krematoriju apvienība” liegtas iespējas izmantot līgumā noteiktā apbūves tiesība, maija dome sēdē pieņemts lēmums apturēt starp pašvaldību un uzņēmumu noslēgtā līguma darbību līdz administratīvās lietas izskatīšanai tiesu instancēs un sprieduma spēkā stāšanās dienai.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē