18.2 °C, 1.6 m/s, 69.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaDzīvokļu īpašnieki aicināti uz sapulci par iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanai
Dzīvokļu īpašnieki aicināti uz sapulci par iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanai
21/02/2020

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pirmdien, 24. februārī, pulksten 18 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11 organizē sanāksmi par pieteikumu iesniegšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Pieteikumi pagalmu labiekārtošanas programmā, lai saņemtu pašvaldības atbalstu, jāiesniedz līdz 11. maijam.

Pagājušā gada novembrī Jelgavas dome veica grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, un ir palielināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs projektu realizācijai. Nemainīgs ir kopējais pieejamais atbalsts pagalmu labiekārtošanai – 100 000 eiro –, taču maksimālais atbalsts darbiem, kam nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte, tagad ir 20 000 eiro (līdz šim – 10 000 eiro), savukārt darbiem, kam nepieciešams paskaidrojuma raksts, maksimālais pieejamais atbalsta apmērs ir 5000 eiro (līdz šim – 2000 eiro). Tāpat kā līdz šim pašvaldības atbalsts nevar pārsniegt pusi no kopējām projekta izmaksām, izņemot gadījumus, ja plānots sakārtot piebraucamo ceļu, kas kopīgs vairākām mājām, – tad pašvaldības atbalsts var būt līdz 80 procentiem no izmaksām. Ja projektu iesniedz vairākas mājas kopā, arī pieejamā atbalsta apmērs ir lielāks.

 

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, arī zvanot pa tālruni 63084475 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, kā arī klātienē pirmdienās no pulksten 18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 11. maijam (ieskaitot).

 

Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 100 000 euro.

 

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.

 

Kopš Jelgavā tika izveidota atbalsta programma daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, vēl nevienu gadu pilnībā nav apgūts viss pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums. Tā 2018. gadā no 100 000 eiro apgūti 42 350,84 eiro, realizējot astoņus projektus, savukārt pērn savu ieceri realizēja četras dzīvokļu īpašnieku kopības, izmantojot piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu 76 806,06 eiro apmērā.

 

IESNIEGUMA VEIDLAPA un PLĀNOTO IZMAKSU TĀME.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē