25.3 °C, 1.3 m/s, 65.2 %

Ģimene

Sākumlapa JaunumiĢimeneĒdināšanas pakalpojumu apmaksai skolā jāpiesakās līdz 15. augustam
Ēdināšanas pakalpojumu apmaksai skolā jāpiesakās līdz 15. augustam
08/08/2023

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde (JSLP) pieņem iesniegumus pabalstiem ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai, kā arī pabalstiem individuālo mācību piederumu iegādei skolēniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes. Lai atbalstu ēdināšanai saņemtu jau septembrī, iesniegums par pabalsta pieprasīšanu jāiesniedz līdz 15. augustam.

Kā skaidro JSLP vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena Laškova, pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai mācību gadā vispārējās izglītības iestādē piešķir par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 procentu apmērā bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī audžuģimeņu bērniem. Savukārt bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, pabalstu piešķir līdz 70 eiro mēnesī.

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai izglītojamam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu. Pabalstu par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam.

Savukārt pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai, nepārsniedzot 15 eiro mēnesī, piešķir kārtējā mācību gadā izglītojamajam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, no daudzbērnu ģimenes, kā arī audžuģimeņu bērniem, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot bērnus, kuri ir atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei piešķir skolēniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kā arī audžuģimeņu bērniem, kuri mācās vispārējā izglītības iestādē, ja pabalsts ir pieprasīts laikā no 1. jūlija līdz 30. septembrim:

–  vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam 70 eiro apmērā;

– izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, 35 eiro apmērā.

Lai saņemtu pabalstu:

– daudzbērnu ģimenēm jāiesniedz iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas daudzbērnu ģimenēm) – veidlapa Nr.1-10/3.19;

– trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm jāiesniedz iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) – veidlapa Nr.1-10/3.9;

– audžuģimenēm jāiesniedz iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) – veidlapa Nr.1-10/3.12.

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 20 procentu apmērā no cenas var saņemt ikviens Jelgavā deklarēts 5.–6. klases skolēns, kurš mācās Jelgavas pašvaldības dibinātā vispārējās izglītības iestādē. Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas 5.–6. klases skolēniem) – veidlapa Nr.1-10/3.18.

Pabalstu pieprasītājiem jāvēršas JSLP Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā. Papildu informācija – pa tālruni 63048914, 63007224.

Jāpiebilst, ka daudzbērnu ģimeņu pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem pašvaldības pabalstam ēdināšanas pakalpojuma apmaksai bērnudārzā 2024. gadam būs jāpiesakās decembrī. Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts bērndārzniekam no daudzbērnu ģimenes tiek piešķirts uz kalendāro gadu – 12 mēnešiem –, nevis uz mācību gadu, kā tas ir skolēniem.

Izņēmums ir gadījumā, ja bērns jaunajā mācību gadā uzsāks apgūt pirmsskolas izglītību kādā no Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm vai maina bērnudārzu. Šādā gadījumā, lai saņemtu pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai bērnudārzā, daudzbērnu ģimenēm līdz 15. augustam jāiesniedz iesniegums Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē. Šobrīd Valsts izglītības informācijas sistēmā ir uzsākta datu ievade par jaunajiem audzēkņiem, bet atsevišķos gadījumos var būt, ka sistēmā kāds bērns neuzrādās, un Sociālo lietu pārvalde nevar pārliecināties, vai konkrētais bērns ir šīs iestādes audzēknis. Šādos gadījumos līdz ar iesniegumu pabalsta pieprasīšanai pārvalde vecākiem lūdz iesniegt arī izziņu no konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes kā apliecinājumu, ka bērns ir uzņemts šajā bērnudārzā. Jāņem gan vērā, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vēl strādā pēc vasaras darba grafika, taču arī tajās iestādēs, kur mācību process šobrīd netiek nodrošināts, katru darba dienu uz vietas ir vadības komandas pārstāvis, kurš var izsniegt šādu izziņu. Vecāki gan aicināti iepriekš sazināties ar konkrēto iestādi, lai vienotos par apmeklējuma laiku. Pirmsskolas izglītības iestāžu kontakti ir pieejami ŠEIT.