-4.7 °C, 2.7 m/s, 91.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiEiropas Savienības nauda – LLU inženierzinātņu studijām
Eiropas Savienības nauda – LLU inženierzinātņu studijām
02/09/2008

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) beigusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” ieviešana.

Kopš projekta, kura kopējais finansējums sastāda Ls 196 498 latu, ieviešanas sākuma aizritējuši nepilni trīs gadi. Tālab Tehniskās fakultātes, kas ir projekta ieviesēja, lielākā daļa dažāda līmeņa studenti jau varējuši studiju un pētnieciskā darba procesā novērtēt galvenos tā ieguvumus. Projekta ietvaros izveidotas divas jaunas mācību laboratorijas – Datorizētās projektēšanas un Datorizētās modelēšanas. Vēl trīs laboratorijas – Datorizētās mērīšanas, Biodegvielu un motoru izmēģināšanas, kā arī Materiālu stiprības laboratorija ir modernizētas.

Visas piecas minētās laboratorijas ir ne vien apgādātas ar nepieciešamajām, pašām modernākajām iekārtām, bet arī nodrošinātas pavisam ar 15 datorprogrammām, bet to apgūšanai patērēts ne mazums enerģijas un laika. Lielu ieguldījumu devusi pati fakultāte, par kuras līdzekļiem veikts šo laboratoriju telpu remonts un iegādātas jaunas mēbeles.

Bez tam projekta ietvaros sagatavoti un poligrāfiski iespiesti pavisam 28 jauni mācību līdzekļi un metodiskie materiāli, tostarp deviņas mācību grāmatas tādos studiju priekšmetos kā: Inženiergrafika, Iekšdedzes motoru biodegvielas, Mašīnu elementi, Materiālu mācība, Sensori un mērīšanas sistēmas, Augkopības mašīnas, Lopkopības mehanizācija un Materiālu pretestība.

Minētās laboratorijas un jaunos mācību līdzekļus varēs izmantot visu ar inženierzinātņu apguvi saistīto fakultāšu pamata studiju, maģistrantūras un doktorantūras studenti, taču visvairāk Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījums būs jūtams Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās pamata studiju programmas studentiem, kuri apgūst kādu no četrām apakšprogrammām: Autotransports, Lauksaimniecības tehnika, Pārtikas rūpniecības iekārtas, Uzņēmējdarbība agroservisā.
 

Juris Kālis,
LLU Preses daļas vadītājs