18.7 °C, 1.7 m/s, 79.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiĒkā Stacijas ielā 13 atsākti pārbūves darbi
Ēkā Stacijas ielā 13 atsākti pārbūves darbi
07/05/2020

Būvnieki atsākuši ēkas Stacijas ielā 13 pārbūvi. Darbi tur tika pārtraukti aizvadītā gada jūnijā līdz ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem pašvaldībām aizņemties finanšu līdzekļus.

SIA “Delta Construction”, kas izraudzīta iepirkuma kārtībā no astoņiem pretendentiem, darbus Stacijas ielas 13. namā sāka pagājušā gada aprīlī, bet jūnijā tie uz nenoteiktu laiku tika apturēti. Pagājušā gada jūnijā Ministru kabinets pieņēma lēmumu noteikt ierobežojumus pašvaldību aizņēmumiem projektu realizācijai, līdz ar to Jelgavas pašvaldībai nebija iespējas saņemt aizņēmumu neattiecināmajām izmaksām projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” ēkas Stacijas ielā 13 pārbūvei. Nepieciešamie finanšu līdzekļi iekļauti šā gada pilsētas budžetā, un šobrīd objektā darbi atsākti.  

 

Projekts paredz, ka kopmītņu tipa mājokļu vietā tiks izveidoti servisa dzīvokļi, kas pielāgoti cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un grupu dzīvokļi, kuros, palīdzot aprūpētājam, varēs dzīvot personas ar garīga rakstura traucējumiem. Lai šīm personām nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, ēkā paredzēts labiekārtot un paplašināt dienas aprūpes centru “Atbalsts” un izveidot specializētās darbnīcas.

 

Lai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošinātu augšanu ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, Stacijas ielā 13 tiks izveidotas ģimeniskas dzīves apstākļiem līdzīgas dzīvokļa tipa telpas. Ēkā plānots ierīkot arī pašvaldības īres dzīvokļus, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi.

 

Pašvaldības lēmums rekonstruēt ēku Stacijas ielā 13 ir saistīts ar valstī ierosināto deinstitucionalizācijas procesu, kas tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/052 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” gaitā. Jelgavā dzīvo 730 iedzīvotāji ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem vajadzīgi grupu dzīvokļi individuālo prasmju attīstībai, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojums, savukārt 235 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nepieciešams nodrošināt sociālās rehabilitācijas, kā arī dienas aprūpes centra pakalpojumu, bet bērnu vecākiem – atelpas brīža pakalpojumu. Lai šos pakalpojumus nodrošinātu, tika uzsākta pašvaldības īres nama Stacijas ielā 13 rekonstrukcija.

 

Pašvaldības īres namā Stacijas ielā 13 iepriekš dzīvesvieta tika nodrošināta galvenokārt cilvēkiem no sociāli mazaizsargātām grupām – trūcīgām ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī personām pēc cietumsoda izciešanas.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē