-4.4 °C, 2.5 m/s, 91.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiES struktūrfondu atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai
ES struktūrfondu atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai
15/10/2008

20.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumi Nr. 751 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti “Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”.
VRAA nodrošinās šis aktivitātes administrēšanu. Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 2 997 840 latu, t.sk., ERAF finansējums – 2 548 164 lati un nacionālais publiskais finansējums – 449 676 lati.

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem.

Aktivitāti īstenošanas veids ir atklāts projektu konkurss. Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir pašvaldībai vai pašvaldības iestādei, biedrībai vai nodibinājumam ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, pašvaldībai, kuras teritoriālā vienība ir nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrā, bet kas projekta ietvaros paredzētās darbības plāno īstenot ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centra, kā arī biedrībai vai nodibinājumam, kas projekta ietvaros paredzētās darbības plāno īstenot ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centra.

Atbilstoši MK noteikumiem, VRAA pirmo atlases kārtu izsludinās 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, t.i. 2008.gada 20.oktobrī.

Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tiks publicēts sludinājums par projektu iesniegumu iesniegšanu, nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 40 darbdienām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir plānots līdz 2008.gada 18.decembrim (ieskaitot) plkst. 17.00.

Informāciju sagatavoja:
Zemgales NVO Centrs
T. 63021910