18 °C, 2.6 m/s, 89 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiESF līdzekļi ļāvuši sasniegt mērķus ātrāk un mērķtiecīgāk
ESF līdzekļi ļāvuši sasniegt mērķus ātrāk un mērķtiecīgāk
14/11/2014

Konference „Eiropas Sociālais fonds – Tev!” 12.novembrī pulcēja vairāk nekā 120 nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus, nozares ekspertus, uzņēmējus, lai izvērtētu Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā.

Publicitātes foto

Konference „Eiropas Sociālais fonds – Tev!” 12.novembrī pulcēja vairāk nekā 120 nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus, nozares ekspertus, uzņēmējus, lai izvērtētu Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā.
 
ESF atbalsts devis iespēju 3246 nevalstiskajām organizācijām kļūt gudrākām un prasmīgākām piedaloties lēmumu pieņemšanā, visām 119 Latvijas pašvaldībām kļūt zinošākām par ES fondiem un vairumam valsts iestāžu kļūt efektīvākām sniedzot pakalpojumus Latvijas cilvēkiem. Zināšanas un prasmes septiņos gados papildinājuši vairāk nekā 25 000 cilvēku.
 
Viens no ESF finansējuma mērķiem bija efektīvāka valsts pārvalde – mazāki administratīvie šķēršļi, skaidrākas valsts pakalpojumu saņemšanas procedūras, mazāki publiskās pārvaldes izdevumi. Gan iedzīvotāju skatījumā, gan pēc nevalstisko organizāciju domām administratīvais slogs Latvijā ir samazinājies. Būtiskākos uzlabojumus iedzīvotāji novērojuši izglītības, nodokļu administrēšanas un īpašuma tiesību jomā. Plašāk par pētījumu rezultātiem. 
 
Daudzas nevalstiskās organizācijas īstenoja projektus, lai labāk izprastu lēmumu pieņemšanu pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības līmenī un labāk saprastu tiesības un iespējas piedalīties šo lēmumu pieņemšanā. Nevalstiskās organizācijas arī atzīst, ka Eiropas Sociālā fonda atbalsts deva tām iespēju pārdzīvot krīzes gadus. Vairāku projektu piemēri šeit
 
„Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!” – ar šādu vadmotīvu tika īstenoti valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju projekti, izvērtējot esošos pakalpojumus, uzlabojot tos un radot jaunus pakalpojumus iedzīvotājiem. Viens no redzamākajiem rezultātiem ir Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, kas sāks darbu visās Latvijas pašvaldībās jau 2015. gadā. Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus arī mazo pašvaldību iedzīvotājiem nevajadzēs tērēt naudu un laiku, lai dotos uz lielajām pilsētām. Šos pakalpojumus varēs saņemt arī savā pašvaldībā.
 
Konference deva iespēju salīdzināt sasniegumus ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā, jo savā pieredzē dalījās arī pārējo Baltijas valstu eksperti, kas atbildīgi par cilvēkresursu attīstības un valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu un uzraudzību. Līdzīgās aktivitātēs Latvija, Lietuva un Igaunija ieguldījusi atšķirīgu ESF finansējuma apjomu.
 
Noslēgumā Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds pateicās 13 nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām, tostarp Jelgavas pensionāru biedrībai, par sadarbību īstenojot projektus, par kvalitatīvu darbu gatavojot projektu atskaites, teicamu projekta grāmatvedības uzskaiti, uzteica organizācijas, kas izmantojušas visas iespējas, piedaloties visos izsludinātajos konkursos, kā arī veicinājušas partnerību piesaistot un piedaloties kā partneriem visvairāk projektos.
 
KAM
 
PAR KO
Biedrība „Baltā māja”  Par sekmīgu projekta īstenošanu
Biedrība „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība” Par sekmīgu projekta īstenošanu
Biedrība „Jelgavas pensionāru biedrība” Par sekmīgu projekta īstenošanu
Dobeles novada dome Par sekmīgu projekta īstenošanu
Salaspils novada dome Par sekmīgu projekta īstenošanu
Jēkabpils pilsētas dome Par sekmīgu projekta īstenošanu
Biedrība „Izglītības attīstības centrs” Par kvalitatīvu projekta atskaišu sagatavošanu
Biedrība “Latvijas Autisma apvienība” Par kvalitatīvu projekta atskaišu sagatavošanu
Biedrība „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”” Par maksimāli izmantotām iespējām
Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”” Par maksimāli izmantotām iespējām
Valmieras pilsētas dome Par partnerību veicināšanu projektos
Amatas novada dome Par teicamu projekta grāmatvedību un finanšu administrēšanu
Biedrība “Latvijas Farmaceitu biedrība” Par teicamu projekta grāmatvedību un finanšu administrēšanu
 

Informācija sagatavota
Valsts kancelejā