21.4 °C, 1.1 m/s, 76.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiGandarījums par talku Pils salā
Gandarījums par talku Pils salā
16/10/2006

Sestdien, 14.oktobrī Jelgavā Pilssalā 42 brīvprātīgie piedalījās palieņu pļavas atjaunošanas talkā, ko organizēja Latvijas Dabas fonds projekta “Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros. Talciniekus ar svinīgu uzrunu sveica Jelgavas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un, rādot priekšzīmi pārējiem, simboliski nocirta pirmo krūmu.

Jelgavas centrā esošā Pilssala ir dabas vērtībām bagāta un unikāla vieta Eiropas mērogā. Tā ietilpst dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas” un ir Natura 2000 teritorija. Lai saglabātu retiem un izsargājamiem pļavas putniem piemērotas ligzdošanas vietas un ainavu, nepieciešams attīrīt pļavas no krūmiem. Talka bija domāta visiem, kuri vēlējās aktīvi pavadīt brīvdienu un ar savu darbu dot ieguldījumu dabas daudzveidības saglabāšanai Latvijā.

Laika apstākļi bija izteikti labvēlīgi: nelija lietus, nepūta stipri vēji un starp biezajiem mākoņiem ik pa brīdim pavīdēja kāds saules stars. Atrašanās pašā Jelgavas centrā uz salas netraucēja klausīties un vērot pārlidojošos zosu kāšus, kas pilsētas kņadā citādi paliktu nepamanīti.

Enerģijas pilni talcinieki atjaunoja daļu no Driksas upei tuvākās palieņu pļavas, zāģējot krūmus gar savulaik raktajiem grāvjiem un kraujot tos lielās kaudzēs. Krūmus turpmāk paredzēts pārstrādāt šķeldā. Savukārt, lielos maisos nācās savākt tos daudzos atkritumus, kas bija izmētāti pa visu salu un īpaši ap makšķernieku iecienītākajām vietām. Darbi noritēja līdz pat četriem pievakarē un noslēgumā bija jūtams neapslāpēts prieks par to, cik daudz var paveikt darbojoties lielā saskaņotā komandā.

Kā pastāstīja darbu vadītājs Jānis Reihmanis no Latvijas Dabas fonda: “Pļavas atjaunošana paveikta kvalitatīvi un to varēs rādīt kā piemēru profesionāļiem, kuri te strādās turpmāk.” Arī projekta vadītāja Inga Račinska pauda gandarījumu par paveikto un izcēla talcinieku entuziasmu, pašatdevi un vēlmi ieguldīt savu darbu ideālu mērķu sasniegšanai. Pirmā kursa studenti no LLU Meža fakultātes, kas piedalījās talkā atzina, ka viņi ne mirkli nejutās garlaikoti un diena pagājusi saturīgi – tā bijusi laba alternatīva mierīgai palikšanai studentu kopmītnēs. Talkas dalībnieks Jans van der Veins no Nīderlandes dabas fonda ARK izteica sajūsmu par šo dabas vietu pilsētvidē un apstiprināja iespēju šeit rast vietu savvaļas zirgiem un govīm, kas nodrošinātu atjaunoto palieņu pļavu uzturēšanu un būtu vienlaicīgi atraktīvs tūrisma objekts Jelgavā.

Atjaunotajā palieņu pļavā nākošajā gadā iecerēts sarīkot putnu vērošanas ekskursiju. Tad vislabāk varēs novērtēt, kam šī krūmu ciršana visvairāk ir bijusi vajadzīga. Jau oktobra beigās gaidāma sabiedriskā apspriešana dabas aizsardzības plānam, kas izstrādāts Natura 2000 teritorijai – dabas liegumam “Lielupes palienes pļavas”. Par to informācija vēl sekos.

Informāciju sagatavoja
Andris Klepers
Latvijas Dabas fonds