17.5 °C, 1.4 m/s, 96.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiGarantijas laikā būvnieki novērš defektus infrastruktūras objektos
Garantijas laikā būvnieki novērš defektus infrastruktūras objektos
24/06/2022

Pilsētā ir vairāki publiskās infrastruktūras objekti, kuriem pēc izbūves spēkā ir garantijas laiks. Šogad būvniecības garantijas laiks ir 68 publiskās infrastruktūras objektiem. Ik gadu iestādes Pilsētsaimniecība speciālisti apseko šādus objektus, veicot rūpīgu inventarizāciju un defektu uzskaiti pēc ziemas sezonas, tāpat ikdienas apsekošanā tiek fiksēti dažādi defekti, kas būvniekam jānovērš par saviem līdzekļiem.

Būvniecības garantijas laiks šobrīd ir spēkā ne tikai jaunizbūvētajiem objektiem – parasti garantijas laiks ir no trīs līdz pat septiņiem gadiem –, bet arī visiem ikdienas uzturēšanas un rakšanas darbiem, kas tiek veikti pilsētā. Konstatējot defektus, tiek veikta fotofiksācija un sagatavots apsekošanas akts. To nosūta uzņēmumam, kas objektu būvēja un ir atbildīgs par defektu novēršanu garantijas laikā. Tas uzņēmumam jādara par saviem līdzekļiem.

 

No nesen pabeigtiem objektiem var minēt Rubeņu ceļa posma izbūvi no Neretas ielas līdz Garozas ielai, Graudu ielu, Loka maģistrāli ar tai piegulošajiem apbraucamajiem ceļiem, pārbūvēto Garozas, Prohorova un Neretas ielu, Romas ielu posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai un Satiksmes ielu. Garantijas laiks ir arī realizētajam ielu apgaismojuma uzlabošanas projektam, kura laikā pilsētā 1374 vecās ielu laternas nomainītas pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem, un vēl 2021. gadā uzstādītajām 212 LED laternām citu projektu ietvaros.

 

Šobrīd lielākais garantijas objekts ir 4,7 kilometrus garā rekonstruētā Loka maģistrāle ar sakārtotām vairākām blakus ielām, kuras izmantoja kā apbraucamos ceļus rekonstrukcijas laikā, – Strautu ceļš, Bērzu ceļa vairāki posmi, Pērnavas iela, Vecais ceļš starp Pērnavas ielu un Bērzu ceļu, Pumpura iela un Paula Lejiņa iela. Apsekojot Loka maģistrāli, tika konstatēti ietves defekti – bruģa vadlīniju sadrupšana, nolobījusies soliņu krāsa. Apbraucamajiem ceļiem atsevišķās vietās konstatētas plaisas asfalta segumā Strautu ceļā, Bērzu ceļā un Rubeņu ceļā. Šos defektus būvniekam uzdots novērst līdz 1. jūlijam.

 

Otrajā lielākajā 2020. gadā pabeigtajā ielu infrastruktūras objektā – pārbūvētajā Garozas, Prohorova un Neretas ielā – jāatjauno soliņu krāsojums, jānomaina bojātais bruģakmens segums un atsevišķas ielas apmales. Speciālisti visa garantijas perioda laikā arī turpinās sekot līdzi tam, kā šajā objektā ieaugušies dekoratīvie augi, jo tur iestādīts 71 sarkanais ozols un 1511 irbeņlapu fizokarpi.

 

Romas ielas posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai būvdarbi pabeigti 2020. gada rudenī, un šajā gadā konstatētie defekti ir plaisas asfaltbetona segumā, izskalojumi atsevišķās vietās grāvjos un atsevišķas bedres blakus esošajā Gatves ielā, kur veikta divkārtu virsmas apstrāde. Arī citās ielās, kur 2021. gadā un agrāk tika veikta divkārtu virsmas apstrāde, pēc ziemas un pavasara sezonas konstatētie defekti ir virsmas seguma izdrupumi un atsevišķas bedres.

 

Arī Satiksmes ielā būvdarbi pabeigti 2020. gada rudenī. Šajā gadā konstatēts, ka jānomaina atsevišķi bojātie bruģakmeņi.

 

2021. gada rudenī izbūvēts Rubeņu ceļš posmā no Neretas ielas līdz Garozas ielai. Veicot pirmo garantijas laika apsekošanu šogad, galvenie konstatētie defekti ir iesēdušies un kustīgi atsevišķu komunikāciju aizsargvāciņi, dažās vietās iesēdies bruģakmens segums, izkustējušās atsevišķas ielas apmales, tāpat betona bruģ­akmens segumā konstatētas diluma un drupšanas pazīmes, neaizpildītas bruģakmens seguma salaiduma vietas ar smilts materiālu, nav ieklāts horizontālais marķējums un atsevišķās vietās nav ieaudzies zāliens.

 

Pārsvarā garantijas objektos konstatēti ielu, ietvju seguma defekti, iegrimis vai bojāts bruģa segums, plaisas asfaltbetona segumā, nodrupis ielu horizontālais apzīmējums un grāvju izskalojumi. Lielākajā daļā objektu defektus uzdots novērst līdz jūnija beigām.

 

Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” aicina iesaistīties arī iedzīvotājus un par pamanītajiem defektiem pilsētas ielās ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787 vai atzīmējot problēmu interaktīvajā kartē (karte.jelgava.lv).

 

 

Foto un informācija: “Pilsētsaimniecība”