25.8 °C, 1.7 m/s, 61.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiGatavojas kanalizācijas tīklu paplašināšanai
Gatavojas kanalizācijas tīklu paplašināšanai
20/06/2016

Noslēgumam tuvojas pirmo sešu posmu projektēšanas darbi, ūdenssaimniecības attīstības projekta 5. kārtas gaitā paredzot pilsētā paplašināt centralizēto kanalizācijas sistēmu. Tiesa, projektu iesniegumu iesniegšana līdzfinansēšanai no ES Kohēzijas fonda varētu tikt izsludināta šomēnes, tādējādi to apstiprināšanas gadījumā līgums par Kohēzijas fonda līdzfinansējumu varētu tikt slēgts gada beigās, un reāli būvdarbi plānoti tikai nākamajā gadā.

Noslēgumam tuvojas pirmo sešu posmu projektēšanas darbi, ūdenssaimniecības attīstības projekta 5. kārtas gaitā paredzot pilsētā paplašināt centralizēto kanalizācijas sistēmu. Tiesa, projektu iesniegumu iesniegšana līdzfinansēšanai no ES Kohēzijas fonda varētu tikt izsludināta šomēnes, tādējādi to apstiprināšanas gadījumā līgums par Kohēzijas fonda līdzfinansējumu varētu tikt slēgts gada beigās, un reāli būvdarbi plānoti tikai nākamajā gadā.

Sagatavojot projekta 5. kārtu, SIA “Jelgavas ūdens” apzinājis ielu posmus, kuros plānots ievērojami paplašināt kanalizācijas tīklus, dodot iespēju vairāk nekā 4000 iedzīvotāju pieslēgt savu īpašumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Ir veikts izvērtējums, ka projektu iespējams īstenot, piesaistot ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, un jau iepriekšējā gada laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegti pamatojumi projekta nepieciešamībai un saņemti pozitīvi vērtējumi abās projektu priekšatlases kārtās. Saņemta arī ministrijas informācija, ka maksimālais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam ir 12 726 887 eiro. Lai izvērtētu iedzīvotāju vēlmi pieslēgties plānotajiem kanalizācijas tīkliem, gada sākumā veikta iedzīvotāju aptauja.

Kanalizācijas ielu tīklus turpmāko četru gadu laikā paredzēts paplašināt apmēram 36 kilometru kopgarumā (ieskaitot pievadus – 50 kilometru) jeb vēl par 25 procentiem no kopējā kanalizācijas tīklu garuma. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” realizācijas gaitā līdz 2021. gadam kanalizācijas paplašināšanas darbus kopumā plānots realizēt 31 posmā, un šobrīd notiek pirmo sešu posmu projektēšana. Projekta apstiprināšanas gadījumā tie tiks izbūvēti nākamajā gadā, vienu no posmiem īstenojot paralēli Atmodas ielas rekonstrukcijai.

Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti, savu īpašumu pieslēdzot centralizētajai kanalizācijas sistēmai, šī gada pašvaldības budžetā ieplānoti 30 000 eiro iepriekšējo projektu kārtu kanalizācijas pieslēgumu līdzfinansēšanai. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 50 procenti no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 2500 eiro dzīvojamajām mājām ar četriem vai vairāk dzīvokļiem un 1000 eiro pārējām dzīvojamajām mājām. Jāpiebilst, ka, tāpat kā iepriekšējos divos gados, arī šogad iedzīvotājiem vēl ir iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam ielas kanalizācijas un/vai ielas ūdensapgādes tīklu izbūvei, kam šī gada pašvaldības budžetā ieplānoti 50 000 eiro. Pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai ielas kanalizācijas un/vai ielas ūdensapgādes tīklu izbūvei “Jelgavas ūdenī” var iesniegt līdz 30. jūnijam.
 

Ielas un ielu posmi, kuros 2017. gadā plānots paplašināt kanalizācijas tīklus
Smilšu iela; Rudens iela; Lāču iela; Bērzu ceļš (no Nr.37 līdz Nr.23); Bērzu ceļš (no Robežu ielas līdz Avotu ielai); Olaines iela; Kronvalda iela (no Imantas līdz Pumpura ielai); Akmeņu iela (no Kronvalda līdz Imantas ielai); Pumpura iela (no Kronvalda līdz Helmaņa ielai); Pumpura iela (no Helmaņa ielas līdz Brīvības bulvārim); Brigaderes iela (no Dambja ielas līdz Bebru ceļam); Gundegas iela; Bebru ceļš (no Atmodas līdz Brigaderes ielai); Atmodas iela (no Dambja līdz Atmodas ielai Nr.20).

 
Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē