-3.6 °C, 1.8 m/s, 78.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiGrantu programma “Bērniem un ģimenēm draudzīgi projekti”
Grantu programma “Bērniem un ģimenēm draudzīgi projekti”
28/07/2008

AB.LV fonds ir izsludinājos projekta pieteikumu iesniegšanu grantu programmai “Bērniem un ģimenēm draudzīgi projekti”. Mērķis – veicināt bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanos Latvijā, atbalstot izglītojošas aktivitātes un pasākumus, kas mazina sociālo atstumtību, veicina kultūru apmaiņu, rada bērniem un ģimenēm draudzīgu un drošu vidi, palīdz rast risinājumus aktuālajām problēmām un mazina to cēloņus.

Pieejamais finansējums – LVL 90 000 (vienā projektu konkursā – LVL 15 000). Viena granta apjoms var būt no LVL 1000 līdz LVL 7500. Grants, kas tiek prasīts no Fonda, var sasniegt līdz 75% no kopējām projekta izmaksām. Pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 15. augustam.

Informāciju sagatavoja:
Zemgales NVO centrs
T. 63021910