-2 °C, 4.9 m/s, 89.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiGrantu programma “Jauniešu ideju darbnīcas”
Grantu programma “Jauniešu ideju darbnīcas”
28/07/2008

AB.LV fonds ir izsludinājos projekta pieteikumu iesniegšanu grantu programmai “Jauniešu ideju darbnīcas”. Mērķis – veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedrības norisēs, atbalstot izglītojošas aktivitātes un pasākumus, kas veicina jauniešu pilsonisko apziņu, sadarbību un kultūras apmaiņu, mudina viņus iesaistīties vietējās kopienas norisēs, iepazīstina ar brīvprātīgo darbu, palīdz rast risinājumus aktuālajiem jautājumiem un problēmām un mazina to cēloņus.

Pieejamais finansējums – LVL 36 000 (vienā projektu konkursā – LVL 6000). Viena granta apjoms var būt no LVL 1000 līdz LVL 3500. Grants, kas tiek prasīts no Fonda, var sasniegt līdz 90% no kopējām projekta izmaksām. Pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 5. septembrim.

Informāciju sagatavoja:
Zemgales NVO centrs
T. 63021910