14.3 °C, 2.3 m/s, 74.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaGrozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumos
Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumos
29/07/2019

2019.gada 30.jūlijā stājas spēkā Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošie noteikumi Nr.19-8 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi””, ar kuriem tiek precizētas Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) ietvertās normas, kā arī svītrotas tās noteikumu normas, kas ir zaudējušas aktualitāti.

Saistošajos noteikumos paredzēts, ka atvērtajās kapsētās jaunajos sektoros un daļēji slēgtajās kapsētās turpmāk tiks piešķirtas vienvietīgas un divvietīgas kapavietas, savukārt trīsvietīgas kapavietas vairs netiks piešķirtas.

 

Saistošajos noteikumos precizētas arī tiesību normas, kurās bija noteikts dokumentu saraksts, uz kā pamata kapsētu apsaimniekotājs piešķir jaunu kapavietu atvērtajās un daļēji slēgtajās kapsētās, t.i., svītrots dokuments, kas apliecina samaksu par jaunu kapavietu, kā arī atcelts kapavietas uzturētāja pienākums saņemt atļauju kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai, samaksājot maksu kapsētu apsaimniekotājam.

 

Saistošie noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka gadījumos, kad daļēji slēgtās kapsētās ģimenes kapavietā nav brīvas vietas vai nevar veikt virsapbedījumu, kapsētu apsaimniekotājs kapsētu uzturētājam var piešķirt Saistošo noteikumu 15.punktā noteiktajos gadījumos pašvaldības valdījumā nonākušo kapavietu.

 

Noteikumi papildināti ar jaunu punktu, kurā noteikts, ka 2020.gada 1.janvārī, stājoties spēkā Administratīvo pārkāpumu procesa likumam, par Saistošo noteikumu 8. un 38.punkta pārkāpšanu tiks izteikts brīdinājums vai uzlikts naudassods līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

 

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē