23.2 °C, 2.4 m/s, 55.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaIedzīvotāju rīcība bērnu drošības un aprūpes jautājumos
Iedzīvotāju rīcība bērnu drošības un aprūpes jautājumos
24/03/2020

Saistībā ar Latvijā un ārvalstīs noteikto ārkārtas situāciju Covid 19 izplatības mazināšanai un attiecīgi noteiktajiem izceļošanas/ieceļošanas ierobežojumiem, Jelgavas pilsētas bāriņtiesa aicina ārkārtējās situācijas apstākļos īpašu vērību pievērst bērnu drošībai un aprūpei.

Jelgavas pilsētas bāriņtiesa aicina iedzīvotājus informēt par bērniem, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ pašlaik atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības, lai pārliecinātos, vai personas, kuras uzņēmušās šādu bērnu aprūpi, ir gatavas un spējīgas veikt arī turpmāku bērna aprūpi, kā arī noskaidros, kad iespējama bērna vecāku atgriešanās.

 

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus ziņot par nepieciešamo palīdzību bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā, un aizgādnībā esošām personām, kuru aizgādņi neatrodas Latvijā, lai pārliecinātos, ka persona ar ierobežotu rīcībspēju ir nodrošināta ar nepieciešamo atbalstu.

 

Vecākiem, kuri neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, ir iespēja izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas, saitē – www.latvijasnotars.lv

 

Gadījumos, ja bāriņtiesa konstatēs, ka bērns palicis bez vecāku gādības ārkārtējās situācijas rezultātā, tiks veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna drošību, aprūpi un likumisku pārstāvību. Ārkārtas situācijā, ja nav iespējami citi risinājumi, ir pieļaujama arī pagaidu aizbildnības nodibināšana (iespēju robežās to saskaņojot ar bērna vecākiem) vai bērna ievietošana audžuģimenē.

 

Informāciju par iepriekš minētajiem gadījumiem lūdzam sniegt attālināti, rakstot e-pastā barintiesa@barintiesa.jelgava.lv; vai zvanot pa tālruni: 63081700; 63081701; 63084415, kā arī rakstveidā uz adresi Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001, vai personiski ievietojot sūtījumu pasta kastē, kura atrodas 1.stāvā, pie 118.kabineta.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas bāriņtiesā