18.9 °C, 1.6 m/s, 83.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaIeguldītais darbs mazina teritoriju applūšanas risku
Ieguldītais darbs mazina teritoriju applūšanas risku
23/02/2022

Gada sākumā novērojams liels nokrišņu daudzums, kas Jelgavā būtiski palielinājis ūdens līmeni gan upēs, gan grāvjos. Ievērojamais ūdens daudzums paaugstina arī gruntsūdeņus un šobrīd pilsētā ir applūdušas teritorijas, kurās iepriekš šāda apjoma ūdens uzkrāšanās netika novērota. Strauja un liela nokrišņu daudzuma dēļ grunts ir pārmitrināta, kā rezultātā virsūdeņu iesūkšanās tajā nenotiek. Tāpēc ļoti būtiski ir pievērst uzmanību robežgrāvjiem un ceļa grāvjiem, tos pienācīgi kopjot, novēršot piesārņojumu un to apaugumu.

Pavasara applūšana ir periodiska un īslaicīga, taču neapdomīgu būvniecības vai teritorijas kopšanas darbu rezultātā, tā var nopietni kaitēt īpašumam. Gadījumos, kad vēlamies kaut ko ierīkot vai mainīt sava īpašuma teritorijā, ir svarīgi ņemt vērā, ka sniega kušanas laikā plašākā teritorijā atkušņu ūdens apjoms ir liels, līdz ar to tam ir nepieciešams liels akumulēšanās tilpums, kur uzkrāties un vēlāk aizplūst vai infiltrēties gruntī. Ja nav noteces uz lietus ūdens savākšanas kopsistēmu, piemēram, grāvja ievalku, ceļa grāvi, robežgrāvi vai lietus ūdens uztvērēju, nokrišņu ūdeņi veido teritorijas applūšanu lielākā platībā.

 

Tāpēc pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” aicina privātmāju iedzīvotājus vērot laika apstākļus un atcerēties to ietekmi uz pilsētas teritorijas reljefu, kā arī, plānojot jebkādus labiekārtošanas darbus, kas skar īpašumam piegulošo grāvju sistēmu, konsultēties ar speciālistiem. “Lūdzam iedzīvotājus novērtēt sava īpašuma teritorijai blakus esošos ceļa grāvjus un robežgrāvjus, tos kopjot un attīrot no lapām un zāles. Ieguldītais darbs mazinās risku applūst brauktuvei, iebrauktuvei vai dārzam,” norāda iestādē.

 

Iestādes speciālisti veic regulāru apsekošanu un palu sezonā pastiprināti pievērš uzmanību applūdušām un potenciāli applūstošajām teritorijām, sazinās ar privātīpašniekiem un meklē risinājumu problēmas novēršanai. “Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un ziņot par esošām vai prognozējamām teritoriju applūšanām palu laikā, izmantojot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra diennakts iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787,” tā “Pilsētsaimniecība”.

 

 

Foto un informācija: “Pilsētsaimniecība”