-4.7 °C, 0.9 m/s, 91.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiIelu seguma sakārtošana – viena no Jelgavas prioritātēm
Ielu seguma sakārtošana – viena no Jelgavas prioritātēm
17/04/2008

Attēla autors: Jelgava pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors
2008.gadā Jelgavas 368 ielu renovācijai un uzturēšanai tiks izlietoti vairāk kā deviņi miljoni latu. No tiem 5 654 395 lati ir paredzēti no pašvaldības budžeta, bet vairāk kā 1,7 miljoni latu piešķirti kā valsts mērķfinansējums, lai turpinātu Rīgas ielas rekonstrukciju posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai. Savukārt 1,8 miljonus latu plānots saņemt no Valsts autoceļu fonda.

Pilsētas ielu kopgarums ir vairāk kā 263 kilometri. No tiem 113,05 kilometri ielu ir klāti ar asfaltbetona segumu, puse no tām ir labā stāvoklī. Vairāk kā 92 kilometri ielu ir grantētas, bet 55,45 kilometrus ielu veido grunts bez seguma.

Jelgavas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš: „Veidojot 2008.gada budžetu, pilsētas Domē bija nopietnas diskusijas par līdzekļu sadali vienai vai otrai nozarei un budžets tika veidots ņemot vērā visas pilsētas vajadzības. Šogad un nākamgad pašvaldības lielākā prioritāte ir Jelgavas 4.vidusskolas piebūves un Zemgales olimpiskā centra multifunkcionālā sporta kompleksa celtniecība, tāpēc lielākā uzmanība tiks pievērsta šiem objektiem piegulošo ielu sakārtošanai. Pārējo ielu būvniecība un renovācija notiek plānveidīgi, ņemot vērā brauktuvju faktisko stāvokli un noslogotību”.

2008. gadā Jelgavas ielām plānots uzbērt 9400 kubikmetrus grants un greiderēšanas gājiena kopīgais garums paredzēts 2500 kilometri. Šiem darbiem ieplānoti 335400 lati, bet bedrīšu remontiem 2 tūkstošu kvadrātmetru platībā – 429465 lati.

„Šogad rūpīgi sekosim ielu melnā seguma bedrīšu remontiem, ielu periodiskai greiderēšanai un profilēšanai, grants seguma uzbēršanai, kā arī hidrotehnisko būvju apsaimniekošanai,” saka Jelgavas pašvaldības aģentūras „Pilsētsaimniecība” direktors Andrejs Baļčūns.

Atsākti darbi Tērvetes ielā – te tiks uzklāta asfalta virskārta un sakopta teritorija, lai iela būtu pilnībā gatava nodošanai ekspluatācijā.
Šogad notiks Brīvības bulvāra rekonstrukcija 1,5 km garumā, Lāčplēša ielas posma rekonstrukcija no Rīgas ielas līdz Kronvalda ielai, notiek Ziediņu ceļa izbūve, darbi Satiksmes un Traktoristu ielās, kā arī Ganību ielas rekonstrukcija no Atmodas ielas līdz 1.līnijai.

Notiek projektēšanas darbi ielām, kas nodrošinās infrastruktūru un piekļuvi topošajam Zemgales Olimpiskā centra sporta kompleksam – Kronvalda ielai, Helmaņa ielai, Akmeņu ielas, Pumpura ielas posmā no Rīgas ielas līdz Helmaņa ielai un Strazdu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Kronvalda ielai.

Pilsētā daudzas ielas vēl ir sliktā stāvoklī, tāpēc izstrādāti vairāki rekonstrukcijas projekti, cerot darbu īstenošanai ieguldīt ne tikai pašvaldības finanšu līdzekļus, bet arī piesaistīt līdzekļus no dažādiem fondiem. Piemēram, Jelgavas pašvaldība iesniegs projektu par Dobeles šosejas rekonstrukciju posmā no pilsētas robežas līdz Atmodas ielai Satiksmes ministrijas aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” atklātajā projektu iesniegumu atlasē. Dobeles šosejas rekonstrukcijas projekts tapa jau pirms diviem gadiem, diemžēl netika apstiprināta tās rekonstrukcija no valsts puses. Pašvaldība piedalās Eiropas Komisijas projektu konkursos, lai saņemtu papildus finansējumu pilsētvides attīstībai. Tiek gatavoti projekti Atmodas ielas izbūvei posmā no Dobeles šosejas līdz Lapskalna ielai, Lielās ielas posma rekonstrukcija no Dambja ielas līdz Māras ielai un Dobeles šosejas rekonstrukcijai no Māras ielas līdz Atmodas ielai.

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Preses sekretāre
Tel. 63005558, 28821112