25.3 °C, 1.3 m/s, 65.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaIerobežojumu apstākļos bibliotēku darbs neapsīkst
Ierobežojumu apstākļos bibliotēku darbs neapsīkst
27/02/2021

Bibliotēku darbs ārkārtējās situācijas laikā vairākkārt pielāgots mainīgajiem ierobežojumiem, taču visbūtiskāk tas bija ietekmēts laikā no 2020. gada 21. decembra līdz 12. janvārim, kad bibliotēkas lasītāju apkalpošana klātienē nebija iespējama. Šajā laikā Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs klientu apkalpošana notika attālināti, reģistrējot lasītājus tiešsaistē, sniedzot konsultācijas attālināti. Ieviesti arī vairāki jauni pakalpojumi un tiešsaistes aktivitātes, kas tiek papildinātas joprojām, arī atsākot grāmatu izsniegšanu klātienē.

Kā informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne, divu mēnešu periodā no 21. decembra līdz 21. februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā reģistrēti 64 jauni lasītāji – 39 izmantojuši iespēju reģistrēties attālināti, aizpildot www.jelgavasbiblioteka.lv pieejamo anketu. Kopš bibliotēkas atvēršanas 12. janvārī lasītājiem uz mājām nodoti 12 259 izdevumi, bet atpakaļ saņemti 4390. Laikā, kad nenotika jaunu grāmatu izsniegšana uz mājām, izdevumus varēja nodot iekārtā, kas atrodas pie bibliotēkas – šī iespēja izmantota 795 reizes. Katra atpakaļ saņemtā grāmata tiek ievietota “karantīnā” uz 72 stundām, lai tiktu ievērota epidemioloģiskā drošība. Tāpat jāpiebilst, ka laikā, kad netika izsniegtas jaunas grāmatas, iepriekš paņemto izdevumu termiņi tika pagarināti – nodošanas termiņa pagarinājums veikts 7891 izdevumam.

 

Lielākoties konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem tiek veiktas pa tālruni – tās divu mēnešu laikā sniegtas 498 reizes. Mazāks ir ar e-pasta starpniecību sniegto konsultāciju skaits – 72 –, kas norāda uz to, ka bibliotēkā ļoti nozīmīga ir tieša komunikācija. To parāda arī klientu interese par citiem pakalpojumiem. “Lai arī lasītāju apkalpošana klātienē ir atsākusies, liela problēma pašreiz ir tā, ka bibliotēkās liegta iespēja izmantot drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus. Daudziem nepieciešamas, piemēram, izdrukas no internetbankas pabalstu saņemšanai, slimnīcas dokumentu kopijas, veidlapu kopijas. Daudzi ir izmisuši, jo viss ir ciet un nav kur saņemt šo pakalpojumu. Viens no bibliotēkas pamatmērķiem ir nodrošināt ne tikai grāmatu izsniegšanu, bet arī citus pamatpakalpojumus visām sabiedrības grupām, neatkarīgi no ienākumu līmeņa un prasmēm, tāpēc ir ļoti žēl, ka šobrīd ir jāatsaka šiem bibliotēkas lietotājiem. Ceram, ka šis pakalpojums tiks atļauts, kolīdz situācija būs labvēlīgāka,” piebilst B.Īvāne.

 

Bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” divu mēnešu laikā autorizācijas datus katalogam pieprasījuši 74 lasītāji, kuri jau iepriekš reģistrējušies bibliotēkā, bet līdz šim nebija izmantojuši elektroniskā kataloga iespējas, kā arī 89 lasītājiem izsniegti autorizācijas dati “3td” e-grāmatu bibliotēkai. Katalogā pasūtīts 491 izdevums, bet 1334 izdevumiem pagarināts nodošanas termiņš. “”Zinītī” pieaudzis to lasītāju skaits, kas nu ir apguvuši paši izmantot elektronisko kopkatalogu un paši pasūta sev grāmatas, tādējādi saīsinot uzturēšanās laiku bibliotēkā, un vienlaikus atzīstot, ka šis veids, kā izvēlēties un rezervēt grāmatas ir ērts un vienkāršs, lai arī agrāk bija domājuši, ka tas ir sarežģīti un neērti. Tātad palielinās Jelgavas bibliotēku lietotāju digitālā pratība,” uzsver “Zinīša” vadītāja Dace Labdzere.

 

Miezītes bibliotēkā divu mēnešu periodā no 21. decembra pasūtīti 207 izdevumi, saņemti 123 rindas pieteikumi un lasīšanai mājās izsniegti 3232 izdevumi – šajās kategorijās skaitļi ir lielāki nekā šajā periodā pērn. Šajā laikā bibliotēku apmeklējuši 632 lasītāji – 2020. gadā divu mēnešu perioda beigās to bijis 911 –, bet autorizācijas dati lasītājiem piešķirti 24 reizes – par 35 mazāk nekā gadu iepriekš. “Redzam, ka par 78 procentiem pieaudzis caur e-katalogu pasūtīto izdevumus skaits. Lasītāji meklē un atrod veidu, kā pēc iespējas drošāk tikt pie grāmatas. Sakarā ar šo interesi tapa arī videopamācība sociālajiem tīkliem. Labas atsauksmes dzirdam par katalogā rezervēto grāmatu izsniegšanas organizēšanu, kad noliekam izsniegto grāmatu priekšnamā uz galda. Cilvēki jūtas drošāk, ka nav cieša kontakta, bet pie grāmatas tomēr var tikt,” skaidro Miezītes bibliotēkas vadītāja Liene Vespere, piebilstot: “Samazinājies pieslēgto autorizāciju skaits, jo nav dialoga ar bibliotekāru, kas var palīdzēt, ieteikt un apmācīt. Var secināt, ka tomēr ļoti svarīga ir lasītāja un bibliotekāra komunikācija, ko mēģinām pārnest uz virtuālo vidi, tomēr ne katra bibliotēkas lietotāju grupa izmanto virtuālos kanālus.”

 

Savukārt Pārlielupes bibliotēkā no 21. decembra līdz 21.februārim reģistrēti 422 lasītāji, izsniegti 3998, savukārt saņemti 2022 izdevumi. Apmeklējums šo divu mēnešu laikā ir 1959 cilvēki un 644 bibliotēkas lietotāji pieprasījuši pagarināt 2210 izdevumus. Pagājušajā gadā šajā periodā izsniegti 3815 izdevumi, atpakaļ saņemti saņemti 2677, bibliotēka apmeklēta 2773 reizes un 351 lietotājs pieprasījis pagarināt 1061 izdevumu. “Periodā, kad bibliotēka bija pavisam slēgta lasītājiem, lielākoties cilvēki zvanīja un interesējās par to, kad atkal tā būs atkal atvērta un vai iespējams nodot grāmatas. Sniedzām konsultācijas par reģistrēšanos e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv, uzrunājām cilvēkus sociālajos tīklos un esam uzsākuši arī veidot video ar bērnu grāmatu lasījumiem,” par darbu ierobežojumu apstākļos stāsta Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova.

 

Grāmatu lasījumi ir viens no jaunumiem, ko bibliotēku darbinieki ieviesuši attālinātās klientu apkalpošanas un saziņas periodā. Tāpat tapuši arī videostāsti par grāmatām, dažādu valstu autoru apkopojumi un ieteikumi, prāta mežģi un mīklas vērtīgai laika pavadīšanai un pat ieviesti jauni pakalpojumi, piemēram, literāro darbu fragmentu skenēšana un “Zinītī” piedāvātā galda spēļu un mācību spēļu kartīšu izsniegšana. Ar Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu jaunumiem var iepazīties www.jelgavasbiblioteka.lv.

 

 

Infografika: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē