22.2 °C, 2.9 m/s, 52.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiIesniegumu iesniegšana ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvei
Iesniegumu iesniegšana ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvei
05/06/2014

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 29.05.2014. lēmumu Nr.7/5 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”, fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlas izbūvēt komunikācijas pirms Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotajiem komunikāciju izbūves termiņiem, ierosina un iesniedz SIA „Jelgavas ūdens” (Ūdensvada iela 4, Jelgava) iesniegumu ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēgumu vietu izbūvei, spēkā esošu Tehniskā projekta oriģinālu un plānoto darbu izmaksu tāmi. Iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 05.08.2014.

Foto: Ivars Veiliņš

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 29.05.2014. lēmumu Nr.7/5 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”, fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlas izbūvēt komunikācijas pirms Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotajiem komunikāciju izbūves termiņiem, ierosina un iesniedz SIA „Jelgavas ūdens” (Ūdensvada iela 4, Jelgava) iesniegumu ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēgumu vietu izbūvei, spēkā esošu Tehniskā projekta oriģinālu un plānoto darbu izmaksu tāmi.
 
Iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 05.08.2014.
 
Kopējais pašvaldības līdzfinansējums 2014.gadam ir 30 000,00 euro (trīsdesmit tūkstoši euro).
 
Ar 29.05.2014. Jelgavas domes lēmumu Nr.7/5 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” un tā pielikumā esošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājas lapā: www.jelgava.lv vai SIA „Jelgavas ūdens” interneta mājas lapā: www.ju.lv.

Informācija sagatavota
SIA „Jelgavas ūdens”