-4.6 °C, 5 m/s, 82.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiIespējas kultūras un sporta projektiem
Iespējas kultūras un sporta projektiem
18/03/2008

1. Līdz 28. marta plkst.12.00 var pieteikties uz Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi” projektu konkursu.

Mērķprogrammas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas, kuru statūtos vai nolikumā kā pamatdarbības veids ir noteikta ar kultūru vai mākslu saistīta darbība. Mērķprogrammas projektu konkursā tiek pieņemti tikai nākamajā kalendārajā gadā realizējamu valstiski nozīmīgu kultūras pasākumu pieteikumi.

Mērķprogrammas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums var saņemt VKKF birojā un mājas lapā internetā.

Projekts jāiesniedz saskaņā ar VKKF noteiktiem konkursa termiņiem VKKF birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ņemot vērā, ka VKKF projekts jāsaņem konkursa noteiktajos termiņos). Adrese: Valsts kultūrkapitāla fonds, Vīlandes ielā 3 (4.stāvs), Rīga, LV-1010, Latvija; tel. 67503177, 67503178.

VKKF izsludina projektu konkursus, tāpēc aicinām pievērst uzmanību zemāk pievienotajam failam, kurā atrodama informācija par pieteikumu iesniegšanas datumiem.

2. Līdz 4. aprīļa plkst. 12:00 var pieteikties uz VKKF “Kultūras programmu” projektu konkursu.

Kultūras programmu projektu konkursa mērķis ir veicināt kultūras nozaru līdzsvarotu un kvalitatīvu attīstību, realizējot dažādām kultūras nozarēm prioritāras programmas, kā arī paplašināt kultūras pieejamību sabiedrībai, dodot iespēju institūcijām, kas darbojas kultūras jomā, iesaistīties valsts kultūrpolitikas īstenošanā ar konkrētu, stratēģiski pamatotu pasākumu kopumu.

Tiesības iesniegt projektu pieteikumus Programmu konkursā ir Kultūras ministrijai, Kultūras ministrijas padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, Latvijas radošajām savienībām, kā arī citām iestādēm un organizācijām, kas veic ar kultūru vai mākslu saistītu darbību.

Mērķprogrammas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami VKKF birojā un mājas lapā internetā.

Projekts jāiesniedz saskaņā ar VKKF noteiktiem konkursa termiņiem VKKF birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ņemot vērā, ka VKKF projekts jāsaņem konkursa noteiktajos termiņos). Adrese: Valsts kultūrkapitāla fonds, Vīlandes ielā 3 (4.stāvs), Rīga, LV-1010, Latvija; tel. 67503177, 67503178.

3. Līdz 15.aprīlim ir iespējams pieteikties uz konkursam “Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana”.

Šajā konkursā projektu iesniedzēji var būt Sporta federācijas. Kopējais finansējums – 30 000 LVL, līdzfinansējuma apjoms – līdz 30%. Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu skatīt pielikumos zemāk.


Informāciju sagatavoja
Zemgales NVO centrs
Tel.:  63021910