27.1 °C, 1.5 m/s, 58 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaIzcilības diplomus saņems desmit LLU absolventi, tostarp trīs jelgavnieki
Izcilības diplomus saņems desmit LLU absolventi, tostarp trīs jelgavnieki
08/06/2022

2022. gada vasarā LLU Jelgavā diplomus saņems vairāk nekā pieci simti pamatstudiju un maģistra studiju absolventi, no tiem desmit studenti – Agate Bērziņa, Jānis Vanags, Aivija Vestfāle, Andris Artūrs Smila, Žaklīna Rodņina, Agita Sprindža, Monika Oļeha un trīs jelgavnieki Vladislavs Isačenko, Dagnija Grabuža un Sandija Lavrenova saņems izcilības jeb “sarkanos” diplomus.

Jau nākamajā nedēļā, 16. jūnijā, notiks izlaidums Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) absolventiem, kuru vidū ir divi izcilības diploma ieguvēji.

 

Agate Bērziņa ir no Tukuma un pēc vidusskolas absolvēšanas par savu studiju vietu izvēlējās profesionālā bakalaura studiju programmu “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”. Lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju, absolvente savā noslēguma darbā rakstīja par tēmu “Zināšanu un tehnoloģiju pārneses nozīme Latvijas Lauksaimniecības universitātes ilgtspējīgā attīstībā”. Turklāt studiju procesā viņa uzrādīja augstus rezultātus un viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,059 balles.

 

Kā otrs izcilības diplomu iegūs Jānis Vanags, kuš ir no Augšlīgatnes. Pirms četriem gadiem viņš uzsāka studijas akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” un viņa vidējā svērtā atzīme bija 9,321 balles. Lai iegūtu sociālo zinātņu bakalaura grādu socioloģijā, viņš izstrādāja noslēguma darbu “Remigrantu integrācijas atbalsta prakses Latvijas pašvaldībās”.

 

Viens absolvents no Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) izcilības jeb “sarkano” diplomu saņems 20. jūnijā.

 

Vladislavs Isačenko ir no Jelgavas un pirms četriem gadiem uzsāka studijas akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne”, iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnē. Viņš bakalaura darbā rakstīja par tēmu “Prototipa izstrāde viedai tālvadības vārtu vadībai” un studiju laikā Vladislava vidējā svērtā atzīme bija 8,955 balles.

 

Tāpat 20. jūnijā izcilības diplomus saņems divas jaunās nozares speciālistes no Vides un būvzinātņu fakultātes.

 

Aivija Vestfāle ir no Aizkraukles novada un par savu studiju programmu izvēlējās profesionālā bakalaura studiju programmu “Zemes ierīcība un mērniecība”, kur uzrādīja augstus rezultātus – vidējā svērtā atzīme bija 8,90 balles. Lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu zemes ierīcībā un mērniecībā un zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju, viņa izstrādāja diplomprojektu par tēmu “Kadastrālo vērtību izvērtējums un pilnveidošanas risinājumi”.

 

Arī izcilības diploms nonāks pie Dagnijas Grabužas no Jelgavas un viņa šogad absolvēs profesionālā bakalaura studiju programmu “Vide un ūdenssaimniecība”, iegūstot profesionālā bakalaura grādu vides saimniecībā un vides inženierzinātnē un vides inženiera kvalifikāciju. Savu studiju noslēguma darbu izstrādāja par tēmu “Ūdenssaimniecības attīstības projekts jaunā apbūves teritorijā “Mežpūces”, Ikšķilē”. Dagnijas vidējā svērtā atzīme bija 9,23 balles.

 

Savukārt 21. jūnijā izlaidumā tiks sveikti Tehniskās fakultātes absolventi, no kuriem pieciem tiks pasniegti izcilības diplomi.

 

Andris Artūrs Smila ir no Auces, bet tagad par savu dzīvesvietu uzskata Jelgavu. LLU Jelgavā viņš studēja profesionālā bakalaura studiju programmā “Mašīnu projektēšana un ražošana”, kur vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 8,97 balles. Lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu mašīnu projektēšanā un ražošanā un mehānikas inženiera kvalifikāciju, Andra Artūra noslēguma darba tēma bija “Tipogrāfijas lamināta ruļļu manipulators”.

 

Četras profesionālā bakalaura studiju programmas “Dizains un amatniecība” absolventes iegūs profesionālā bakalaura grādu izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā un produktu dizainera kvalifikāciju, kā arī saņems izcilības diplomus.

 

Žaklīna Rodņina ir no Vecumniekiem un studiju laikā sevi pierādījusi kā mērķtiecīgu, kā arī uz rezultātiem vērstu savas jomas topošo speciālisti. Viņas vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 9,32 balles un savā noslēguma darbā izstrādāja darbu par tēmu “Apģērbs un aksesuāri ar QR kodu”.

 

Agita Sprindža ir no Preiļu novada un viņas vidēja svērtā atzīme studiju laikā bija 9,266 balles. Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, viņa izstrādāja noslēguma darbu par “Tansformējami pavasara/rudens sezonas zābaki”.

 

Sandija Lavrenova ir no Jelgavas un studiju laikā ieguva 9,455 vidējo svērto atzīmi. Savā noslēguma darbā izstrādāja darbu ar tēmu “Kafijas galdiņš ar diorāmas un epoksīda sveķu inkrustāciju”.

 

Monika Oļeha ir no Valmieras un noslēguma darbu izstrādāja “Lolojumdzīvnieku mājas preču kolekcija “linea””. Studiju laikā viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,487 balles.

 

Izcilie absolventi izlaidumos tiks sveikti ārpus kārtas un viņi pirmie saņems dokumentus par augstākās izglītības iegūšanu sarkanos vākos, kā arī pateicības no LLU rektores un fakultātes par augsto sasniegumu studijās.

 

LLU izcilības diplomu pasniedz absolventiem, kuriem studiju laikā vismaz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 vai 10 un nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm. Tāpat diploma pretendentam valsts eksāmeni vai studiju noslēguma darbi jāaizstāv ar 9 vai 10 ballēm. Izcilības jeb “sarkanais” diploms ir pierādījums jauniešu augstajām darba spējām, disciplīnai un nopietnajai attieksmei pret studiju darbu.

 

Intervijas izcilajiem absolventiem un par viņu panākumiem studijās, kā arī nākotnes plāniem varēs lasīt jūlijā un augustā LLU mājaslapā www.llu.lv.

 

 

Foto un informācija: LLU