24.9 °C, 2.8 m/s, 53.3 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaNo septembra LBTU apvienos vairākas fakultātes
No septembra LBTU apvienos vairākas fakultātes
14/08/2023

Lai īstenotu labas pārvaldības principus un veicinātu starpdisciplināru studiju un pētniecības virzienu attīstību, no 1. septembra Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU, iepriekš LLU) Jelgavā plānota reorganizācija, kas ietver virkni strukturālu pārmaiņu, tostarp vairāku fakultāšu apvienošanu. Tādējādi tiks stiprinātas esošās studiju programmas, kuru absolventi ir pieprasīti darba tirgū, un pavērsies plašākas iespējas jaunu veidošanai.

“Augstskolu reorganizācijas procesi ir ierasta prakse visā Eiropā, kas tiek īstenota ar mērķi veicināt vienotas universitātes attīstības stratēģijas ieviešanu. To redzam gan tepat kaimiņos Igaunijā, gan citur. Struktūras sadrumstalotība ir viens no būtiskiem šķēršļiem ātrākai un efektīvākai lēmumu pieņemšanai un to realizēšanai. Lai tas nekļūtu par klupšanas akmeni arī mūsu jaunās stratēģijas 2023.–2027. gadam mērķu sasniegšanā, apzinājāmies, ka pienācis laiks mainīties. Gadu izvērsām plašas diskusijas universitātē, fakultātes pašas meklēja veiksmīgākos sadarbības variantus un esam nonākuši pie ilgtspējīga rezultāta,” stāsta LBTU rektore Irina Pilvere.

Ieplānotās strukturālās pārmaiņas skars gan fakultātes, gan universitātes saimnieciski administratīvo pārvaldību. Rektore skaidro, ka galvenie ieguvēji no šiem procesiem būs studenti – jo lielākas fakultātes un resursu koncentrācija, jo spēcīgākas studiju programmas un iespējas studiju kvalitātes kāpināšanai.

“Reorganizācija neparedz kādas studiju programmas slēgšanu. Tā drīzāk nodrošinās tieši pretējo – tuvinot radniecīgo studiju un pētniecības nozaru mācībspēkus un zinātniekus, mēs sagaidām jaunu un perspektīvu studiju un zinātnes virzienu veidošanos. Jau līdz šim dažādu fakultāšu pārstāvji ir īstenojuši kopīgus projektus, taču apvienošanās stiprinās spēcīgāku akadēmisko un zinātnisko kopienu veidošanos”, tā rektore.

No 1. septembra LBTU pāries no astoņu fakultāšu dalījuma uz piecām, turklāt to iekšienē domāts par lielāku institūtu izveidi. Fiziski tās nemainīs savu atrašanās vietu, taču tiks izveidota vienota administratīvā pārvalde.

Līdzšinējās Lauksaimniecības fakultāte un Pārtikas tehnoloģijas fakultāte veidos vienotu Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāti (LPTF). Tajā darbību turpinās astoņas struktūrvienības: Augsnes un augu zinātņu institūts, Dzīvnieku zinātņu institūts, Pārtikas institūts, Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts”, Zemkopības institūts, Mācību un pētījumu saimniecība “Pēterlauki”, Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas centrs un Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centrs. Jaunās fakultātes dekanāts atradīsies Lielā ielā 2, Jelgavas pilī un tās dekāne būs Dr.agr. Dace Siliņa.

Savukārt apvienojot Meža fakultāti un Vides un būvzinātņu fakultāti, tiks izveidota Meža un vides zinātņu fakultāte (MVZF). Tajā darbību turpinās piecas struktūrvienības: Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts, Mežsaimniecības institūts, Modernās būvniecības un kokapstrādes institūts, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts un LBTU Starpnozaru laboratorija. Jaunās fakultātes dekanāts atradīsies Akadēmijas ielā 11 un tās dekāns būs Dr.silv. Linards Sisenis.

Tehniskā fakultāte un Informācijas tehnoloģiju fakultāte apvienosies un veidos vienotu Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti (IITF). Tajā darbību turpinās četras struktūrvienības: Datoru sistēmu un datu zinātnes institūts, Inženiertehnikas un enerģētikas institūts, kurā ietilpst Ulbrokas zinātnes centrs, Matemātikas un fizikas institūts un Mehānikas un dizaina institūts. Jaunās fakultātes dekanāts atradīsies Lielā ielā 2, Jelgavas pilī un tās dekāns būs Dr.sc.ing. Gatis Vītols.

Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF) saglabās līdzšinējo statusu dekāna Dr.med.vet. Kaspara Kovaļenko vadībā. Tajā darbību turpinās sešas struktūrvienības: Preklīniskais institūts, Klīniskais institūts, kurā ietilpst Mācību saimniecība ”Kalnenieki”, Pārtikas un vides higiēnas institūts, LBTU Veterinārā klīnika, LBTU Mazo dzīvnieku patversme un Klīnisko pētījumu centrs.

Īstenojot iekšējas strukturālas pārmaiņas, līdzšinējo statusu dekānes Dr.oec. Andras Zvirbules vadībā saglabās arī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF), kas reorganizēta pirms 10 gadiem. Tajā darbību turpinās trīs struktūrvienības: Ekonomikas un finanšu institūts, Sociālo un humanitāro zinātņu institūts, kurā ietilps Valodu centrs, un Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts.

Savukārt universitātes administratīvajā pārvaldē tiks apvienoti un reorganizēti LBTU direktora un kanclera dienesti, veidojot vienotu pārvaldi finanšu prorektora vadībā ar piecām struktūrvienībām. Līdz ar to universitātes vadības komandu turpmāk veidos rektors un trīs prorektori – studiju, zinātnes un finanšu.

Lēmums par LBTU reorganizāciju un struktūras izmaiņām tika pieņemts 2023. gada 17. martā LBTU Padomes sēdē, uzdodot universitātes vadībai veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas īstenošanai.