20.9 °C, 0.8 m/s, 65.5 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPedagogu sanāksmē izvirza mācību gada mērķus un sveic jaunos skolotājus
Pedagogu sanāksmē izvirza mācību gada mērķus un sveic jaunos skolotājus
29/08/2023

Šodien, 29. augustā, pilsētas pedagogi pirms jaunā darba cēliena Jelgavas Valsts ģimnāzijā tikās sanāksmē, lai pārrunātu darba prioritātes un jaunā mācību gada izaicinājumus. Svinīgi sveikti jaunie pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un viņu vietnieki. Jelgavas pedagogu saimei šogad pievienojas trīs skolotāji, bet deviņās skolās notikušas izmaiņas vadības komandā.

“Mūsu jaunais mācību gads būs tāds, kādu mēs to veidosim. Šajā mācību gadā mums jādomā par trim būtiskākajām prioritātēm, kas ikdienā mainīs mūsu darbu un sasniegtos rezultātus. Tā ir vienota skola, ar to domājot visu izglītības sistēmu – no pirmsskolas līdz profesionālās ievirzes izglītībai un profesionālajai izglītībai. Vienota skola ir izglītības vide, kurā ļoti labi jūtās skolotājs un skolēns, kurā mēs visi esam vērsti uz labiem rezultātiem atbilstoši savām varēšanām. Nākamā prioritāte ir laba pārvaldība plašā izpratnē. Tā ir spēcīga un gudra iestādes vadības komanda, kura organizē mācīšanas procesu. Labā pārvaldībā katra izglītības iestāde ar savu personālu un vecākiem kopj savu kultūru, mācās un sasniedz labus rezultātus. Visbeidzotgudrs izglītības tīkls. Tā ir izglītības eko sistēma, kur kopā ar mums – izglītotājiem – sadarbojas visi, kas ir ieinteresēti bērna izaugsmē. Esam stipri sadarbībā, radošumā un mums noteikti kopā izdosies,” uzrunājot pedagogus un skolu vadības komandas, akcentēja Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, sveicot pedagogus, uzsvēra, ka ļoti nozīmīgi šobrīd ir celt pedagoga prestižu sabiedrībā, nodrošināt mācību materiālus un sniegt visu iespējamo atbalstu skolotājam, lai jaunā mācību pieeja no teorijas kļūtu par reālu ieguvumu skolēnam un sabiedrībai. «Mūsu lielākie izaicinājumi izglītībā ir skolu vadības redzējums par pārmaiņu nepieciešamību, skaidri definēti mērķi un uzdevumi skolu kolektīvam, pedagogu motivācija un profesionālā pilnveide, pārmaiņu modeļa izveide un cieša savstarpējā sadarbība. Mācīsimies saskatīt lietu kopsakarības, analizēt, sadarboties un pamanīt vairāk nekā citi! Būsim zinoši, būsim soli priekšā citiem!” tā A.Rāviņš.

Tradicionāli augusta sanāksmē sveikti jaunie izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pedagogi. Nākamajā mācību gadā darbu Jelgavā sāks trīs skolotājas. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā franču valodu mācīs Anna Pētersone, bet Anna Liepiņa – ķīmiju. Savukārt Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā būs jauna mūzikas skolotāja – Linda Kupča.

Šodien sveikta jaunā Jelgavas 5.vidusskolas direktore Ella Šakurova un direktores vietnieces izglītības jomā – Baiba Asmiņa un Diāna Bobriševa-Gončaruka, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Inga Vika, Jelgavas 4. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Elīna Sproģe, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Jekaterina Leskavniece un Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra direktora vietnieks IT jomā Jānis Arājs. Jaunas vadītājas ir privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm –  ,,Rūķu māju” vadīs Lelde Misūne, bet ,,Ābelīti” – Jeļena Grīsle.